Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 7 kpl
> Wolfram Demonstrations Project: Comparing Data on Countries
Englanninkielinen valtioiden vertailusimulaatio. Voit vertailla eri valtioiden tilastotietoja ja tehdä niistä kuvion. Sopii hyvin maantiedon, historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon opetukseen. Compare various properties of countries. Use the mouse to find out the name of a country corresponding to a data point.
Asiasanat: tilastot maantieto maantiede taloustieto historia tilastotiede yhteiskuntaoppi tilastoanalyysi maantiede yhteiskuntaoppi taloustieteet historia tilastotiede

> Tilastokeskus - Maailman tilastopäivän oppimateriaalit
Maailman tilastopäivän oppimateriaalit alakoululle, yläkoululle ja lukiolle eri oppiaineita varten.
Asiasanat: matematiikka tilastotiede tilastot matemaattinen tilastotiede yhteiskuntaoppi teemaviikot teemapäivät matematiikka tilastotiede yhteiskuntaoppi

> Todennäköisyys ja tilastot
Perehdyttää tilastollisiin jakaumiin ja niiden tunnuslukuihin. Nämä auttavat klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteiden ymmärtämistä. Sisältää tehtäviä ja harjoituskokeen.
Asiasanat: matematiikka matemaattinen tilastotiede todennäköisyyslaskenta jakaumat todennäköisyys etäopetus matematiikka tilastotiede lukio

> Suoran yhtälö - Aihioetusivu
Suoran kulmakerroin ja vakiotermi on analyyttisen geometrian harjoitteluohjelma. Opiskelija voi annetusta kuvaajasta päätellä suoran kulmakertoimen ja vakiotermin. Suoran yhtälön harjoituksissa opiskelija voi harjoitella sekä kulmankertoimen määritystä että suoran yhtälön kertoimista kulmakerrointa k ja vakiotermia b. Ohjelma neuvoo ja ohjaa oppijaa laskutoimituksen suorittamisessa. Suoran kulmakerroin ja vakiotermi -oppimisaihio on Java-sovellus.
Asiasanat: tilastotiede analyyttinen geometria geometria yhtälöt matematiikka analyyttinen geometria tilastotiede geometria matematiikka kulmakerroin vakiotermi

> Suorakulmaisen kolmion trigonometria - Aihioetusivu
Matematiikan oppimisaihioihin kuuluva suorakulmaisen kolmion trigonometria tarjoaa oppilaalle harjoitteluohjelmiston suorakulmaisen kolmion trigonometriaan. Oppilas pääsee ohjelmiston avulla laskemaan suorakulmaisen kolmion trigonometriaan liittyviä laskutoimituksia ja saa apua niiden toteuttamiseen. Suorakulmaisen kolmion trigonometrian oppimisaihio on Java-sovellus.
Asiasanat: trigonometria funktiot tilastotiede geometria trigonometriset funktiot matematiikka trigonometria geometria tilastotiede matematiikka kosini tangentti sini

> Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkoportaali antaa monipuolista tietoa kansanterveydestä Suomessa.
Asiasanat: terveyskasvatus terveys hyvinvointi tilastotiede

> Tilastot oppiaineittain
Ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista.
Asiasanat: oppiaineet tilastot ympäristökasvatus opinto-ohjaus matematiikka musiikki oppiaine tilastotiede biologia fysiikka luonnontieteiden opetus kotitalous ruotsin kieli yhteiskuntaoppi tilastoanalyysi kemia historia suomen kieli liikuntakasvatus terveyskasvatus viestintä mediakasvatus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus