Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 193 kpl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | seuraava >>
> Opiskelu ja työ
Käsittelee opiskelua ja työtä, joihin sisältyy myös aihekokonaisuutena aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kielellinen harjoittelu painottuu tekstin ja puheen ymmärtämiseen, ja tehtävissä työstetään tekstien sanastoa tavoitteena niiden mieleen painaminen ja käytön oppiminen soveltuvissa yhteyksissä.
Asiasanat: yrittäjyys kielet opiskelu englannin kieli työelämä englannin kieli puhuttu kieli vieras kieli työ tekstin ymmärtäminen Opetushallitus

> Terveys, työ ja toimintakyky
Käsittelee terveyttä yhteiskunnassa ja maailmassa. Antaa terveyttä koskevien tietojen ja taitojen lisäksi käsityksen siitä, mitkä tekijät ympärillämme vaikuttavat terveyteen. Terveydellä ja sairauksilla on puolestaan paljon vaikutuksia yhteiskuntaan, hoitojärjestelmiin ja moniin kustannuksiin. Sisältää tehtäviä ja linkkejä lisätietoon.
Asiasanat: toimintakyky terveys terveyskäyttäytyminen mittaus työkyky kansanterveys terveydenhuolto tiedonlähteet terveyskasvatus työ terveysoppi ympäristö tiedonlähteet terveys mittaaminen yhteiskunta

> Hyvä työasento
Viivapiirroskuva hyvästä työasennosta
Asiasanat: puhtaanapito työturvallisuus kuluttajavalistus ergonomia työ kotitalous turvallisuus

> Huono työasento
Viivapiirroskuva huonosta työasennosta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito kuluttajavalistus kotitalous ergonomia turvallisuus työ

> Hyvä työasento
Viivapiirroskuva hyvästä työasennosta
Asiasanat: puhtaanapito työturvallisuus kotitalous turvallisuus kuluttajavalistus työ ergonomia

> Huono työasento
Viivapiirroskuva huonosta työasennosta, kun puhdistetaan käsienpesuallasta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito kuluttajavalistus ergonomia työ turvallisuus kotitalous

> Huono työasento
Viivapiirroskuva huonosta työasennosta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito turvallisuus ergonomia kuluttajavalistus kotitalous työ

> Ilmoita viallisesta
Viivapiirroskuva, jossa työntekijä ilmoittaa viallisesta laitteesta.
Asiasanat: puhtaanapito työturvallisuus kuluttajavalistus kotitalous turvallisuus työ ergonomia

> Vedä pistotulpasta
Viivapiirroskuva oikeasta tavasta irrottaa pistotulppa rasiasta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito ergonomia työ kotitalous turvallisuus kuluttajavalistus

> Älä käytä viallista johtoa
Viivapiirroskuva viallisesta sähköjohdosta
Asiasanat: työturvallisuus puhtaanapito turvallisuus ergonomia kotitalous työ kuluttajavalistus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus