Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 26 kpl
1 2 3 | seuraava >>
> Die Aktionskarten / Lingonet Oy
Die Aktionskarten tarjoaa aloittelijalle virtuaalisen saksankielisen kielisuihkun sekä perinteisempiä kirjoitustehtäviä. Ohjelmassa käytetään arkipäivän saksaa viestinnällisessä ympäristössä ja se sisältää lähes 2000 keskeistä kotiin ja muihin tuttuihin ympäristöihin liittyvää sanaa. Opettajan osio sisältää tekstit kaikesta kuunneltavasta materiaalista, ideoita pari- ja ryhmätyöskentelyyn, sanaston sekä ratkaisut kaikkiin tehtäviin.
Asiasanat: saksan kieli digitaalinen oppimateriaali kuullun ymmärtäminen harjoitus kielten opetus sanasto kuullun ymmärtäminen kielet

> Comparison in action
Aihiossa harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja vertailumuotoja. Oppilaan tehtävänä on kuunnella, kun eri henkilöt kertovat itsestään napauttamalla heidän kuviaan. Oppilaan tulee sijoittaa henkilöt asteikolle (esim. nuorin–vanhin) kuulemansa mukaan. Kertomukset voi kuunnella niin monta kertaa kun tarpeen. Oikein asetetut henkilöt kertovat tarinansa uudelleen ja heidän nimensä ilmestyvät näkyviin. Soveltuu 10–15-vuotiaille oppilaille
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen englannin kieli englannin kieli kuullun ymmärtäminen

> Ystävä Pietarista - Urheilulajeja - kuuntelutehtävä
Kuullunymmärtämisharjoitukseen pohjautuva yhdistelytehtävä, jossa kuunnellaan mitä neljä venäläistä nuorta kertovat urheiluharrastuksistaan ja yhdistetään kuullun perusteella venäjänkielinen urheilulajin nimi oikeaan henkilöön.
Asiasanat: urheilulajit sanastot venäjän kieli kuullun ymmärtäminen venäjän kieli kuullun ymmärtäminen urheilu kielten opetus kielioppi Opetushallitus

> Ystävä Pietarista - Egor - kuuntele ja järjestä lauseet
Kuullunymmärtämisharjoitus, jossa kuunnellaan mitä venäläinen nuori kertoo venäjäksi itsestään ja järjestetään kuullun perusteella venäjänkieliset lauseet oikeaan järjestykseen.
Asiasanat: harrastukset venäjän kieli lauseenjäsennys kuullun ymmärtäminen esittely kielioppi kuullun ymmärtäminen kielten opetus venäjän kieli Opetushallitus

> Ystävä Pietarista - harrastukset - kuuntelu
Kuullunymmärtämisharjoitus, jossa kuunnellaan neljän pietarilaisen nuoren tarina ja vastataan kuullun perusteella kuuteen harrastuksia koskevaan venäjänkieliseen kysymykseen.
Asiasanat: harrastukset kuullun ymmärtäminen venäjän kieli vapaa-aika kielten opetus venäjän kieli kuullun ymmärtäminen Opetushallitus

> Sää - venäjä
Venäjänkieliseen sääsanastoon keskittyvä sivusto, joka sisältää kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjallisia tehtäviä sekä linkkejä Venäjän eri kaupunkien reaaliaikaiseen live säävideoon ja internet-sivujen sääennusteisiin.
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen venäjän kieli sanastot sääilmiöt sää kuullun ymmärtäminen sanasto venäjän kieli

> Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Käsittelee yleismaailmallisia kehityslinjoja, ajankohtaisia tapahtumia ja maailmankuviin liittyviä aiheita. Aihepiirit on linkitetty sanavaraston kertauksen vuoksi aikaisemmin käsiteltyihin aihepiireihin. Sisältää ylioppilastutkinnon kuuntelukokeen. Kurssilla käsiteltävät tehtävät muistuttavat viime vuosina ylioppilaskokeissa käytettyjä tehtäviä. Sanastotehtävät liittyvät kiinteästi teksteihin, ja ne suositellaan tehtäviksi heti ko. tekstin käsittelyn jälkeen.
Asiasanat: kehitys kielet englannin kieli maailmankuva kansainvälisyys vieras kieli kuullun ymmärtäminen sanasto englannin kieli Opetushallitus

> Minä ja muut
Kurssin tavoitteena on ensisijaisesti kuullun- ja puheenymmärtämistaitojen vankentaminen siten, että suoriudutaan arkielämän keskustelu- ja tiedonhankintatilanteista. Erityistä huomiota kiinnitetään ääntämiseen. Ääntämisharjoittelussa korostetaan äänteiden, sana- ja lausepainon sekä luontevan puherytmin oppimista. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan keskittymällä yksityiskohtien poimimiseen helpohkoissa asiayhteyksissä ja ydinkohtien löytämiseen vaativimmissa. Tekstin ymmärtämistä harjoitellaan lähinnä avokysymysten avulla. Teksteihin liittyy myös sanastotehtäviä. Tekstien sanaston voi tarkistaa välittömästi niihin liittyvistä sanastoista.
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen arkielämä keskustelu ääntäminen tiedonhankinta kielet englannin kieli englannin kieli lukio lukeminen etäopetus vieras kieli kuullun ymmärtäminen viestintä Opetushallitus

> Johdantokurssi
Sisältää lämmittelytehtäviä englannin kielen opiskelun aloittamiseksi: monivalinta- ja avokysymyksiä sisältävän lähtötasokokeeen, puheen ymmärtämistehtäviä, jotka ohjaavat erottamaan keskustelusta olennaisen ja vastaamaan kysyttyyn asiaan lyhyesti, sekä tekstin ymmärtämisharjoituksia, jotka ovat pääosin lyhyitä tekstejä, avokysymyksiä, täydennyksiä, yhdistämistehtäviä, oikein/väärin valintoja sekä erilaisia sanastoharjoituksia sisältäviä lyhyitä tekstejä.
Asiasanat: englannin kieli kielet kuullun ymmärtäminen luetun ymmärtäminen lukeminen englannin kieli etäopetus lukio kuullun ymmärtäminen Opetushallitus

> Yhteinen maapallomme
Käsittelee oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyviä aiheita. Kuullunymmärtämisharjoituksessa haastatellaan nuorta järjestöaktiivia, ja tekstinymmärryksessä pohditaan ilmastonmuutosta. Auttaa valmentautumaan saksan ylioppilaskirjoituksiin: mukana on ohjeita hyvän aineen kirjoittamiseen sekä malliaineita ohjeellisine pisteytyksineen ja korjaamisehdotuksineen.
Asiasanat: yhteiskunta saksan kieli kansalaiset ilmastonmuutokset kielet lukio kuullun ymmärtäminen etäopetus ympäristö tekstin ymmärtäminen saksan kieli kielioppi Opetushallitus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus