Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 9 kpl
> Accueil - CIEP
Osaamisen arviointi, tunnistaminen Koulutuksen arviointi ( ennakko, vaikuttavuus ) Opetusalan kansainvälinen yhteistyö Kielikurssit
Asiasanat: kieli ja kielet pedagogiikka, hankkeet arviointi, kielet,

> Media Smart – mainonnan lukutaito-ohjelma
Aineisto ohjaa arvioimaan ja pohtimaan mainonnan tavoitteita ja tarkoitusta. Tätä kautta lapset oppivat kriittisesti arvioimaan valintojaan sekä vaikuttimiaan niiden taustalla. Media Smart on mainonnan lukutaito-ohjelma perusopetuksen 1-6-vuosiluokille. Kuullun, nähdyn, koetun ja luetun viestinnän työstäminen yhdessä kehittää mediakriittisyyttä ja oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Samalla luokkayhteisölle tarjoutuu mahdollisuus käsitellä median ajankohtaisia ilmiöitä. Sisältää seuraavat oppimateriaalipaketit: filmi (mpeg-muodossa), opettajan opas, tehtävät ja todistus (pdf-muodoissa).
Asiasanat: media mainonta mediakasvatus informaatiolukutaito mediakasvatus mainostaminen kielet

> Maahanmuuttajien äidinkielen opetus
Tietoa maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen järjestämisestä sekä oppimateriaaleista seuraavilla kieleillä: arabia, albania, englanti, viro, kurdi, somali, ruotsi, suomi, venäjä ja vietnam.
Asiasanat: äidinkieli maahanmuuttajat maahanmuuttaja kielet kielten opetus kielenopetus kielet

> Netlibris
Netlibris on verkossa toimivien kirjallisuuspiirien yhteisnimi. Tapiiri on esi- ja alkuopetuksen, Kumi-Tarzan 3.- ja 4.-luokkalaisten, Matilda 5.- ja 6.-luokkalaisten ja Sinuhe yläasteiden kirjallisuuspiiriverkko. Odysseia-verkostoon kuuluvat lukion syventävä kirjallisuuskurssi Odysseia ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisten kurssien keskustelupiirit. Lisäksi on räätälöityjä kirjallisuuspiirejä suomea toisena kielenä opiskeleville sekä erityisopetuksen piirissä oleville.
Asiasanat: kirjallinen ilmaisu kirjallisuuskritiikki kirjallisuus viestintä viestintä kielet kirjallisuus

> Sanomalehti opetuksessa
Liitto on suomalaisten sanomalehtien ja julkaisijoiden etujärjestö ja yhteistyöelin. Verkkosivusto kertoo miten lehtiä voidaan käyttää opetuksessa. Netissä olevan aineiston perusteella oppilaat voivat suorittaa juniorijournalistitutkinnon. Paljon muitakin linkkejä.
Asiasanat: viestintä kielet

> Spanish Language Exercises
Nettisivustolta voi valita itsestään korjautuvia harjoitustehtäviä tai lähettää tehtävät opettajan tai toisen oppilaan korjattaviksi. Sivusto sisältää myös audiomateriaalia.
Asiasanat: harjoitus vieras kieli espanjan kieli kielet

> ELFS: English Learning Fun Site
Sivusto antaa virikkeitä omien kertomusten kirjoittamiseen sekä kysymysten asettamiseen. Vuorovaikutteinen sivu sekä jäsenille että ei-jäsenille. Kuullun ymmärtämistä, ääniharjoituksia ym.
Asiasanat: englannin kieli englannin kieli kuullun ymmärtäminen kielet

> Resurscentrum.nu
Pohjoismaiden laajin kielitietokanta. Pohjoismaiset opettajat ja ohjaajat jakavat materiaalia, ideoita ja kokemuksia englannin, ranskan, italian, espanjan, ruotsin ja saksan kielissä.
Asiasanat: kielet

> Quia
Kattavaa materiaalia eri kielten opetukseen: mm. englanti, espanja, ranska ja saksa. Vaikeusasteeltaan erilaisia harjoitustehtäviä. Mahdollisuus luoda omia harjoituksia. Numerot, kuukaudet, esittelyjä, sanastoja ym.Maksullinen palvelu, 30 päivän ilmainen kokeilu.
Asiasanat: kielet

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus