Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 43 kpl
1 2 3 4 5 | seuraava >>
> LUMA-keskus
Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tarkoituksena on yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. LUMA-keskuksen resurssikeskusten sivuilla on paljon oppiainekohtaista (matematiikka, maantiede, biologia, fysiikka, kemia) tietoa. Sivusto on tarkoitettu kaikille luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa opettaville opettajille ja muille aiheista kiinnostuneille.
Asiasanat: harrastukset biologia kemia fysiikka yhteistyö NY148378 teknologia luonnontieteet matematiikka maantiede

> Matematiikan opettamisen resurssikeskus Summamutikka
Summamutikka-keskus on LUMA-keskuksen alainen matematiikan opetuksen resurssikeskus, joka toimii Helsingin yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Keskus tarjoaa ideoita ja neuvoja toiminnallisen matematiikan opettamiseen ja esimerkiksi matematiikkakerhojen ja matematiikkapäivien järjestämiseen. Keskuksella on oma pieni kirjasto, josta kirjoja voivat lainata kaikki matematiikkaa opettavat ja opettajaksi opiskelevat.
Asiasanat: NY166849 matematiikka NY148378

> Opperi/Opetusvinkkejä matematiikkaan Välineitä ja pelejä
Sivuille on koottu tietoa matematiikan opetuksen välineistä esikouluun, luokkatasoille 1-6 ja 6-9 sekä tietoa matematiikan opetussuunnitelmasta. Opettajalle.
Asiasanat: pelit matematiikka NY148378 välineet

> Opperi/Solmukodat matematiikan opetuksessa
Solmukohdat ovat matematiikan oppiaineksen kohtia ja keskeisiä käsitteitä, joiden oppiminen, ymmärtäminen ja muistaminen tuottaa oppilaille ongelmia. Sivulta pääsy opetushallituksen Solmukohdat-sivuille. Tiedoston on tehnyt Hannele Ikäheimo. Sisältö: solmukohdat, lyhyesti matematiikan oppimisesta, mistä hankitaan matematiikan välineitä? 10-alistus ja -ylitys, 10-järjestelmät, lukujen havainnollistaminen 10-järjestelmävälineillä, valmiitt 10-järjestelmävälineet, luetteleminen eteen- ja taaksepäin annetusta luvusta toiseen, kertolasku, jakolasku, murtoluvut, desimaaliluvut, mittayksiköt. Opettajille.
Asiasanat: matematiikka murtoluvut mittayksiköt desimaaliluvut kymmenjärjestelmä NY148378

> Opperi/Opetusvinkit/Geometria
Ajattelun kehittämistä geometristen kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkimisen avulla, esimerkiksi tasokuviot ja kappaleet (hernematematiikkaa), geolauta sekä kaupalliset Nikitin-materiaali ja Blokus. Oppilaille ja opettajille.
Asiasanat: matematiikka geometria geometriset kuviot NY148378

> Opperi/matematiikan opetusvinkit/Tarina-paperi
Matematiikan tehtäviä opettajille tarinankerronnan keinoin. Tarina-paperin avulla jäsennetään ja opitaan matematiikan käsitteitä vaiheittain luokilla 1–9. Tarina-paperi on jaettu kuuteen eri suureen osastoon vaakasuorin viivoin ja osastot on otsikoitu seuraavasti: Kysymys matematiikan kielellä, Ratkaisu välineillä ja/tai piirtämällä, Tarina, Kysymys sanallisesti, Vastaus sanallisesti, Lasku ja sen tulos matematiikan kielellä. Opetusvinkkimateriaalin voi myös tulostaa Word-muotoisena dokumenttina.
Asiasanat: tarinat välineet matematiikka sanallinen viestintä piirustus NY148378

> Opperi/Opetusvinkkejä/Murtoluvut
Sisältää kuvauksen Opetushallituksen luokkien 3-5 keskeisistä sisällöistä sekä 5.luokan hyvän matemaattisen osaamisen tason. Lisäksi tarkempi kuvaus murtolukujen osuudesta matematiikan opetussuunnitelmassa luokille 1-2, 3-5 ja 6-9. Tietoa maksullisista opetusvälineistä luokille 3-9. Linkit Opetushallituksen Solmukohdat-osuuksiin Murtolukuihin sisältöä, Laskuja murtoluvuilla, Murto- ja desimaalilukujen yhteys. Opettajalle.
Asiasanat: NY148378 murtoluvut matematiikka

> Opperi/Opetusvinkkejä/Jakolaskuun ymmärrystä
Hannele Ikäheimon artikkeli Jakolaskuun ymmärrystä. Aiheet: jakokulma ennen ja nyt, aina ei tarvita jakokulmaa, mistä ymmärrys jakolaskuun, kerto- ja jakolaskun välinen yhteys vahvaksi, lukujen käsittelytaitoa tarviaan, ymmärrys jakolaskuun, yhteenveto, algoritmi.Materiaalin voi tulostaa Word-muotoisena. Jakolaskusta lisäksi animaatio. Opettajille.
Asiasanat: NY148378 matematiikka

> Opperi/Opetusvinkkejä/Kertolasku hallintaan
Kertolaskun käsitteeseen ja kertotaulujen oppiminen tarinan keinoin, kertolaatikoiden (5-8 ja 3-7) avulla, kertolaskun käsite ja kertotaulut kuvin, multiplikare. Materiaalit ovat pdf-tiedostona. Lisäksi linkki Turun Oppimistutkimuksen keskuksen opas kertotaulun oppimisvaikeuksista sekä laajemminkin lukujen hallinnasta oppimisen perustana.
Asiasanat: NY148378 matematiikka

> Opperi/opetusvinkit/kertotaulun oppimisen strategia (pdf)
Anni Lampisen artikkeli opettajille kertotaulun oppimisen strategiasta (taustaa, harjoituksia). Materiaali pdf-muodossa. Julkaistu myös Dimensio-lehdessä 1/2008.
Asiasanat: NY148378 matematiikka

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus