Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 10 kpl
> Elämäni tärkeimmät asiat :: Kuluttajakasvatus :: Dolceta.eu
opetuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää oppija vastuuseen ympäristöstä sekä omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista. Tunneilla tutustutaan mm. auttamisen eri muotoihin ja pyritään tunnistamaan nuoren elämässä olevien asioiden arvo.
Asiasanat: kuluttajat

> Kuluttajaliiton Napposen pelit
Kuluttajaliitto ohjaa lapsia ja nuoria tiedostavan kuluttamisen pariin. Pelit ovat hauska ja tehokas tapa oppia tärkeistä elintarvikkeisiin ja omaan talouteen liittyvistä asioista. Pelit soveltuvat ala- ja yläkoululaisille.
Asiasanat: kuluttajat rahankäyttö elintarvikkeet mainonta ruoka matkailu

> Fiksu vähentää jätettä - Peruskoulussa
HSY:n Fiksu Koululainen -kokonaisuus soveltuu alakoulun opetukseen jätteiden vähentämisen ja kestävän kehityksen teemoissa. Materiaali sisältää monipuolisen valikoiman eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia tehtäviä alaluokille. Aineisto tarjoaa valikoiman vinkeistä lukukauden mittaisiin projekteihin
Asiasanat: kestävä kehitys jätteet ekologinen jalanjälki jäteneuvonta NY151207 kuluttajat NY156769

> Harkitut vaatteet
kuluttajataitojen kehittäminen ekonomian opetuksessa, tekstiilityössä ja muissakin oppiaineissa: rahankäytön hallinta, ympäristötietoisuuden lisääminen, itsenäisiin valintoihin kannustaminen OSIOT: oman vaatekaapin inventaario, Oman vaatekaapin pohjalta ryhmän vaatekaappi Kalliit vaatteet – edulliset vaatteet? Miten vaatteita voi uusiokäyttää ja kierrättää? vaatehankintabudjetti koko vuodeksi, sanaristikko
Asiasanat: budjetointi sanaristikot ympäristötietoisuus kuluttajat tekstiilityö rahankäyttö talousarviot kierrätys vaatteet

> Galactor
Galactor the Codebreakers -peli valmentaa kuluttajakansalaisen todelliseen elämään. Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet eivät ole internetissä täysin samanlaisia kuin reaalimaailmassa. Eroja on esimerkiksi sopimusten tekemisessä ja maksamisessa. On line-kulttuurissa toimiakseen kuluttaja tarvitsee myös media- ja teknologialukutaitoja. Galactor the Codebreakers on yhteispohjoismaisena yhteistyönä toteutettu verkkopeli kuluttajataitojen oppimisesta. Galactor on psykologinen trilleri, joka tarjoaa internetistä ja pelimaailmasta kiinnostuneille luontevan tavan tutustua kuluttajuuteen. Pelissä käsitellään mm. sitä, millaisia sitoumuksia sopimuksista seuraa, miten riskejä voi arvioida, miten valitus tehdään ja miten tunnistaa harhaanjohtavaa mainontaa. Peli ei anna valmiita vastauksia, vaan tavoitteena on herätellä pelaajissa tervettä kriittisyyttä ja vahvistaa heidän medialukutaitojaan. Peliä voi pelata perusopetuksen ylimmillä vuosiluokilla, ja parhaiten peli soveltuu yli 16-vuotiaiden opetukseen.
Asiasanat: kuluttajaneuvonta kuluttajakasvatus kuluttajat kuluttajakäyttäytyminen

> Talousaapinen
Laaja sivusto siitä, kuinka opettaa lapsille tärkeitä talouteen liittyviä tietoja ja taitoja? Talousaapinen tarjoaa vinkkejä taloustiedon perusteiden opetukseen. Talousaapinen on suunniteltu opetuksen tueksi perusopetuksen toisesta luokasta alkaen. Aiheita voidaan käyttää hyödyksi valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muun muassa aihekokonaisuudessa Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Ne soveltuvat myös osaksi matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon opetusta. Pelit : sisältää verkkopelikokonaisuuden. Opettaja voi ohjata oppilaat pelaamaan itsenäisesti tai käyttää pelejä opetuksessa oppimistehtävinä. Pelien aiheet liittyvät rahaan, henkilökohtaiseen talouteen, yhteiskuntaan ja matematiikkaan. Ideamateriaali :sisältää vinkkejä ja ideoita talouteen liittyvien aiheiden opetukseen oppitunneilla. Talousaapisen sivuille on koottu vinkkejä myös vanhemmille tai muille aikuisille, jotka haluavat auttaa lasta oppimaan oman rahan käytön hallintaa. Fiksu shoppailija -sivu kannustaa lapsia ja nuoria järkevään rahankäyttöön. Etsitkö ideoita talouteen liittyvien asioiden opetukseen omassa opetussuunnitelmassasi? Talousaapinen on suunniteltu opetuksen tueksi perusopetuksen toisesta luokasta alkaen. Talousaapisen pelejä voi käyttää opetuksessa oppimistehtävinä tai oppilaat voivat pelata pelejä itsenäisesti. Aiheet sisältyvät valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muun muassa aihekokonaisuuteen Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä oppiaineista matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja sisältöihin. Materiaali on kaksiosainen: 1. Pelit on tarkoitettu oppilaiden käyttöön ja pelikokonaisuus sisältää kolme internetissä pelattavaa, talousaiheisiin liittyvää peliä. Pelejä voi käyttää opetuksessa oppimistehtävinä, jolloin ohjaaja tarkistaa pelaajien suoritukset (esim. saatu pistemäärä monivalintavisassa) tai antamalla oppilaiden pelata pelejä itsenäisesti. Opetuksessa kannattaa antaa oppilaille verkkopelien suora osoite, josta he pääsevät pelisivulle: http://www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinenpelit
Asiasanat: talous raha säästäminen taloudellinen kehitys kulutus kuluttajat

> Ravinnontuotanto | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa perehdytään kestävään kehitykseen ravinnontuotannon ja -saatavuuden näkökulmasta. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion maantiedon oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: viljely (viljelykasvien viljely) maantiede kestävä kehitys ravinto kuluttajat ruoka kotimaiset tuotteet lähiruoka lihantuotanto tuotanto maapallo

> Kestävä kehitys tekstiilityössä, tehtäviä oppilaille
Sivuston tehtävät on suunniteltu 7 lk oppilaita varten. Avoimia tehtäviä voi käyttää joko keskustelun pohjana tai antaa oppilaille tehtävämonisteen, jonka he täyttävät esim. pareittain. Materiaali sisältää linkkejä tämän aihepiirin testeihin. Materiaali sopii oppitunnin osaksi.
Asiasanat: kuluttajat käsityö (toiminta) käsityöala arviointi testit käsityökasvatus

> Lakitieto
Lakitiedon kurssi tarjoaa perusteita arjessa vastaantulevien oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi ja selvittämiseksi yleisellä tasolla. Opettaa hallitsemaan oikeudellisiin asioihin liittyviä pääsääntöjä ja niiden tavallisimpia poikkeuksia. Tukee lakitiedon kurssin oppikirjaa. Sisältää harjoituksia ja ylioppilaskokeen tehtäviä ratkaisuineen.
Asiasanat: parisuhde asuminen julkinen hallinto työsuhde yhteiskuntaoppi lait velkasuhteet tuomioistuimet perinnöt rikosprosessi kuluttajat yhteiskuntaoppi laki lukio etäopetus oikeustiede

> Kuluttajakasvatus
Käsittelee perusopetuksen kotitalousopetuksen kuluttajakasvatuksen tavoitteita paikallisissa ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa sekä kotitalouden sisältöjä kuluttajanäkökulmasta aihepiireittäin. Sisältää linkkejä tehtäviä sisältäville Kuluttajaviraston sivuille.
Asiasanat: kuluttajat tuotteet kulutustottumukset elämäntapa kestävä kehitys rahankäyttö kuluttajakasvatus arkielämä kulutus eettinen kasvatus opetus kuluttajakäyttäytyminen kotitalous (oppiaineet) palvelut kuluttajavalistus elämänlaatu etiikka kotitalous lukio peruskoulu talous kestävän kehityksen kasvatus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus