Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Aapo - Kirjoita oma kertomus
Aapo on tarkoitettu 3.-6.-luokkalaisille oppilaille prosessikirjoittamisen apuvälineeksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Aapo-koira neuvoo oppilasta kirjoittamaan kertomuksen vaihe vaiheelta erilaisten tehtävien avulla. Lisäksi apuna kulkee Aaposta kertova tarina. Oppilas tekee ensin sivulla olevat tehtävät ja sen jälkeen kirjoittaa omaa tarinaansa tyhjälle arkille (Word-tiedosto tms.). Ohjelma ei neuvo erikseen kirjoitelman muotoseikkoja, vaan opettaja voi harkintansa mukaan ohjata esim. kappalejaon käyttöön. Opettajan on muutenkin tarpeellista osallistua prosessiin ohjaamalla työskentelyä, etenkin nuorempien oppilaiden kanssa. Internet Explorer-selaimessa oman kirjoitelman tallentaminen ei onnistu, vaan kirjoitelma on saatava kerralla valmiiksi. Nescape-selaimessa kirjoitelman tallentaminen ja tulostaminen onnistuu.
Asiasanat: kirjoittaminen juoni peruskoulu lopettaminen tekstinkäsittely tehtävät prosessit prosessikirjoittaminen tekstit peruskoulun ala-aste äidinkieli (oppiaineet) suomen kieli aloitus kirjoitustaito kertomukset (kirjalliset teokset) tuottaminen tekstintuottaminen päähenkilö kirjoitukset keskikohta vaiheet henkilöhahmot

> Tekstinkäsittely - prosessinhoitajaopiskelijoille
Tekstinkäsittelyn oppimateriaali on tehty Microsoft Word -ohjelmalla. Materiaali on tarkoitettu prosessinhoitajaopiskelijoille. Materiaali käsittelee symbolit ja merkit, piirtotyökalut, kaavaeditorin, taulukot ja kuvan liittämisen tekstiin. harjoitusten lisäksi sivustolla on koe ja sen suorittamisohjeet.
Asiasanat: tekstinkäsittely prosessinohjaus virtuaalikoulu

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus