Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 76 kpl
1 2 3 4 5 6 7 8 | seuraava >>
> Luonnontieteiden kyselykaavake (pdf)
Lyhyt kysely opettajille jaettavksi oppilaille liittyen luonnontieteiden opiskeluun. Helppo ja nopea kysely selvittää oppilaiden pohjatietoja sekä saada selville oppilaiden mielipiteitä luonnontieteiden opiskelusta.
Asiasanat: matematiikka fysiikka null kemia biologia

> Suolojen liukoisuus
Lisää eri suoloja veteen, ja seuraa sitten niiden liukenemista ja dynaamisen tasapainon muodostumista kiinteän saostuman kanssa. Vertaa ioneiden lukumäärää liuoksessa helposti liukenevan NaCl:n ja toisen, niukkaliukkoisen suolan kanssa. Huomaa yhteys ionien varauksen ja lukumäärän välillä suolan kaavassa. Laske liukoisuustulojen arvot.
Asiasanat: null kemia liukoisuus liuokset

> Aalto jousessa
Sivustolla voi tarkkailla jousen värähtelyä hidastettuna. Heiluttamalla jousen päätä ja tekemällä aaltoja tai säätämällä värähtelijän taajuutta ja amplitudia havainnollistuvat jousen eri variaatiot. Vaimenemista ja jousen jännitystä on myös mahdollista säätää. Toinen pää voi olla kiinnitetty tai avoin.
Asiasanat: kemia jousitus aallonpituus (fyysiset ominaisuudet) null

> Käänteinen suunta
Simulaatio näyttää, kuinka reaktio kehittyy ajan kanssa. Samalla havainnollistuu, kuinka energian kokonaismäärä vaikuttaa reaktion kulkuun. Materiaalin kieltä voi vaihtaa sivun alalaidasta.
Asiasanat: energia fysiikka termodynamiikka null reaktiot potentiaalienergia simulointi kemia

> pH asteikko
Testaa mm. kahvin, syljen ja saippuan pH ja määrittele, ovatko ne happamia, emäksisiä vai neutraaleja. Visualisoi hydroksidi-ionien ja oksoniumionien suhteellinen määrä liuoksessa. Vaihda lineaarisen ja logaritmisen asteikon välillä. Tutki vaikuttaako tilavuuden muuttaminen tai vedellä laimentaminen pH:n arvoon. Voit myös suunnitella oman nesteen!
Asiasanat: null hapot kemia emäkset pH

> Vety-atomin malleja
Miten tiedemiehet selvittivät atomien rakenteen niitä näkemättä? Osoittamalla valoa atomiin voi kokeilla erilaisia malleja. Samalla voi tarkistaa, miten mallin ennuste sopii kokeellisiin tuloksiin. Kieltä voi vaihtaa sivun alalaidasta.
Asiasanat: null kemia kvanttimekaniikka atomit

> Mustan kappaleen säteilyn spektri
Miten Auringon mustakappaleen spektri suhteutuu näkyvään valoon? Mallinnusohjelma Auringon, hehkulampun, uunin ja Maan mustakappaleen spektristä. Lämpötilaa säätämällä on mahdollista tutkia, miten spektrin aallonpituus ja intensiteetti muuttuvat. Mallissa havainnollistuu myös, mitä väriä spektrikäyrän huippu edustaa.
Asiasanat: spektrit lämpö null kemia aurinko

> Kasvihuoneilmiö
Miten kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmastoon? Sivustolla voi tutkia ilmakehää jääkauden aikana ja nyt, ja selvittää esimerkiksi, mitä kasvihuonekaasuille tapahtuu, kun pilvisyys taivaalla lisääntyy. Kasvihuonekaasujen konsentraatiota lisäämällä näkee muutoksen lämpötilassa, ja tätä voi verrata lasilevyjen vaikutukseen. Simulaatio myös havainnollistaa, miten valo on vuorovaikutuksessa molekyylien kanssa. Onko kaikilla ilmakehän kaasuilla osuutta kasvihuoneilmiössä? Materiaalin kieltä voi vaihtaa sivun alalaidasta.
Asiasanat: ilmastonmuutokset null kemia kasvihuoneilmiö ilmakehä termodynamiikka kasvihuonekaasut

> Ilmapallot ja noste
Materiaalissa voi tehdä kokeita heliumpallolla, kuumailmapallolla tai muilla eri kaasuilla täytetyllä muotonsa säilyttävällä pallolla. Simulaation avulla voi tutkia, mikä saa jotkut pallot leijumaan ja toiset vajoamaan. Materiaalin kieltä voi vaihtaa sivun alalaidasta.
Asiasanat: lämpötila (fyysiset ominaisuudet) ilmapallot pallot helium paine (fyysiset ominaisuudet) kaasut ilmakehä kemia noste nouseminen leijuminen

> Happo-emäs-liuokset
Miten heikot ja vahvat liuokset eroavat toisistaan? Voit mitata tämän simulaation avulla paperin erilaisia pH-arvoja. Sivun alalaidasta voit ladata ohjelman suomeksi.
Asiasanat: hapot liuokset emäkset väkevöinti pH kemia

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus