Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 28 kpl
1 2 3 | seuraava >>
> Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio
Leiki sauvamagneetilla ja käämeillä ja opi Faradayn laki. Liikuta sauvamagneettia yhden tai kahden käämin lähellä ja saa lamppu palamaan. Katso magneettikenttäviivoja. Mittari näyttää virran suunnan ja suuruuden. Voit myös leikkiä sähkömagneeteilla, generaattoreilla ja muuntajilla!
Asiasanat: magneettikentät magnetismi sähkö null työ generaattorit

> Generaattori
Luo sähköä sauvamagneetilla! Löydä fysiikka ilmiön takana tutkimalla magneetteja ja miten voit käyttää niitä saadaksesi hehkulampun syttymään.
Asiasanat: muuntajat generaattorit työ null magnetismi

> Kesätyöinfoa nuorille
Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteinen kesäduunari-info palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä. Neuvoja ja ohjeita löydät kohdasta Kesäduunarin muistilista. Sivuilla on ohjeita työsopimuksen solmimisesta sekä muista työpaikkoihin liittyvistä seikoista. Sopii esim. yhteiskuntaopin tai oppilaanohjauksen tunneille.
Asiasanat: kesätyö työaika työsopimuslaki työ oppilaanohjaus työelämä yhteiskuntaoppi työehtosopimukset

> Bingo! -peli: Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
Bingo! -oppimispeli. Yhteiskuntaopissa on paljon erilaisia käsitteitä ja termejä, joiden oppimisessa voidaan hyödyntää näiden sivujen kautta löytyvän työ- ja talouselämän bingopelin ideaa. Bingon avulla on mahdollista perehdyttää oppilaat tehokkaasti ja hauskasti talouden ja työelämän käsitteisiin. Peli koostuu kolmesta eri aihealueesta: oma talous, talouselämä ja työ. Varsinaisten peliin liittyvien vihje- ja bingolomakkeiden lisäksi mukana on kolme samoja aihealueita käsittelevää yhdistelymonistetta, joita voidaan käyttää esim. lisätehtävänä tai kertausta varten.
Asiasanat: työ talous (kooste) yhteiskuntaoppi työelämä taloustieto

> ENA3 - Koulutus ja työ
Internetixin koulutusta ja työtä käsittelevä oppimateriaali liittyy lukion englannin kielen kurssiin (ENA3).
Asiasanat: ansioluettelot työ yliopistot artikkelit (julkaisut) sanajärjestys adjektiivit lukio koulutus

> Töihin Ranskaan | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee ranskan kielen opintoja. Teemakokonaisuus liittyy on vapaaseen sivistystyöhön, tässä aineistossa käsitellään töihinmenoa Ranskaan. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: ranskan kieli vapaa sivistystyö työ Opetushallitus

> Opiskelijataidot ja työelämäviestintä
Selkokielisen opiskelutaito- ja työelämäviestintämateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali (pdf, 40 s.) on tarkoitettu maahanmuuttajaopetukseen opettajan kanssa käytettäväksi. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa, mutta joka tarvitsee tukea sanaston oppimisessa. Opettaja voi ryhmän mukaan joko jakaa opiskeltavan materiaalin opettaessaan kyseistä asiaa tai se kannattaa antaa edeltävällä kerralla kotona luettavaksi, jotta tunnilla ei tulisi niin paljon uusia sanoja. Parasta on, jos myös suomen kielen opettaja voi vielä omilla tunneillaan tehdä kirjallisia ja suullisia sanastoharjoituksia, joissa materiaalin sanat kertaantuvat. Tekstin ja sananselitysten lisäksi materiaalissa on runsaasti sekä suullisia että kirjallisia interaktiivisia harjoituksia. Harjoitusten tarkoitus on aktivoida opiskelijaa oppimaan viestintään ja työelämään liittyviä asioita ja sanastoa.
Asiasanat: maahanmuuttajat työ viestintä ESR-hanke

> Maahanmuutajan tie työhön ja ammattiin - Miten ohjaan, opetan ja kannustan
Maahanmuttajien opetus ja ohjaus vaativat monikulttuurista osaamista, paneutumista opetusmetodeihin ja -materiaaleihin. Ohjaus vaatii myös kotoutumisprosessin ymmärtämistä. Tämä materiaali (pdf) pohtii näitä teemoja ja etsii vastauksia kysymykseen: Millä osaamisella kouluttaa maahanmuuttajia ammatteihin ja saada osaajia suomalaiseen työelämään? Materiaali on tarkoitettu ammattiaineen kouluttajille, jotka opettavat maa- hanmuuttajia. Se koostuu maahanmuuttajien kouluttajien sekä ohjauksen ja opetuksen ammattilaisten artikkeleista. Lisäksi se sisältää metodeja ja materiaaleja, joiden avulla voi paremmin ottaa maahanmuuttajien erityistarpeet huomioon.
Asiasanat: maahanmuuttajat opiskelijat työ ESR-hanke

> Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Käsittelee kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä aihepiirejä. Painottaa tekstin ymmärtämistä. Myös kurssin kuullunymmärrystehtävä on luettavissa tekstinä. Tekstien sanaston harjoitteluun on tarjolla erilaisia yhdistely- ja sanaristikkotehtäviä.
Asiasanat: opiskelu koulu (ilmiöt) saksan kieli työ kieli ja kielet tulevaisuudenodotukset saksan kieli tekstin ymmärtäminen etäopetus työelämään siirtyminen lukio kielten opetus Opetushallitus

> Työvaatetus
Viivapiirroksia työvaatetuksesta.
Asiasanat: työ työvaatteet kuvat

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus