Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 7 kpl
> Ortodoksinen maailma - Lukion uskonto (ortodoksinen) - Internetix
Internetixin ortodoksista maailmaa käsittelevä oppimateriaali liittyy lukion uskonnon (ortodoksinen) kurssiin (UO1). Oppimateriaalissa on aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Asiasanat: harhaoppisuus kristinusko vainot lähetystyö patriarkaatti (isänvalta) NY164059 kirkko (instituutio) luostarilaitos ortodoksisuus uskonto (uskominen) ekumenia diaspora marttyyrit islam kirkolliskokoukset ortodoksinen kirkko

> Ikoni-opetusmateriaali | Museovirasto
Kuvataiteen opetukseen liittyy konkreettinen ikonin piirustus- ja maalaustehtävä kun taas uskonnon opetuksen kysymykset herättävät pohtimaan ikonien ja muiden pyhien esineiden merkitystä uskonnonharjoituksessa ja niiden roolia poikkeustilanteissa kuten sodissa. Tehtävistä kannattaa keskustella jo koulussa ennen museokäyntiä ja samalla miettiä mihin museokäynnillä keskitytään. Kaikkia tehtäviä ei yhden museokäynnin puitteissa ehdi tehdä. Parhaimman hyödyn museokäynnistä saa, kun tehtävät puretaan yhdessä joko museokäynnin lopuksi tai jälkityöskentelynä koulussa. Tehtäväpaketin avulla käydään läpi ikoneihin liittyviä perustietoja ja tutustutaan ikonimaalarin käyttämään piirustustekniikkaan. Annetun tehtävän kautta tekniikkaa sovelletaan oppilaan omassa työskentelyssä. Piirustustehtävän voi tehdä esimerkkinä käytetyn kuvan avulla museovierailun aikana. Itse valitun kuvan kanssa työskennellessä tehtävä tehdään museovierailun jälkeen koululla. Tehtäväpaketti on tarkoitettu käytettäväksi oman kuvataiteen opettajan ohjauksessa.
Asiasanat: ikonit ikonimaalarit kuvataide ortodoksisuus ortodoksinen kirkko kirkkomaalaukset

> Basiliskoksen aikamatka
Ortodoksisen uskonnon historia pelin omaisena aikamatkana alakoululaisille.
Asiasanat: uskontohistoria uskonto (uskominen) ortodoksinen kirkko historia

> Uskontonetti
Sivut on koottu kehittämään pienryhmäisten uskontojen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Tarkoitus on tukea opettajien työtä tarjoamalla heille erilaisia välineitä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sivuilta löytyy myös paljon sellaista tietoa uskonnoista, jota voivat hyödyntää niin opetuksen järjestäjät, rehtorit, vanhemmat kuin muutkin kiinnostuneet. Uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat on laitettu aakkosjärjestykseen uskonnon opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden erilaisiin lajitteluperiaatteisiin voi tutustua Uskonnot pähkinänkuoressa -osiossa. Osa-alueet ovat petussuunnitelmien perusteet, opetuksen toteuttaminen, uskonnon opettamisesta, uskonnot pähkinänkuoressa, materiaaleja opetukseen ja usein kysyttyä. Omalla sivullaan luetellaan lisäksi yhteistyötahot.
Asiasanat: islam katolisuus Krishna-liike adventismi luterilaisuus vapaakirkot uskonnolliset liikkeet baha'i-usko buddhalaisuus uskonnolliset järjestöt opetussuunnitelmat juutalaisuus ortodoksinen kirkko uskontokasvatus Jehovan todistajat uskonnot luterilaiset kirkot islam juutalaisuus uskonnot ortodoksinen uskonto buddhalaisuus uskonnonopetus opetussuunnitelma katolisuus Vapaakirkollinen Jeesuksen Kirkko, Herran Kanssa Myöempien Kirstiyhteisö, aikojen Kristuksen ry, Pyhien

> Kirkkojen tiet - Wittenberg, 1517
Oppimisaihio on osa tarinaa, joka kertoo kristinuskon matkasta Suomeen, mutta toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena. Tässä osassa tarkastellaan uskonpuhdistusta, joka tapahtui 1500-luvun alussa Pohjois-Euroopassa. Lähtölaukaus tapahtumille oli Martti Lutherin toiminta Wittenbergissä. Kohderyhmä on perusopetuksen 5-9 luokan oppilaat. Ohjelmisto sopii sekä itsenäiseen että pari- tai ryhmätyöskentelyyn. Sisältää opettajan oppaan.
Asiasanat: evankelis-luterilainen kirkko kirkko (instituutio) kirkkohistoria ortodoksinen kirkko uskonnonopetus uskonnot Wittenberg, Luther

> Kirkkojen tiet
Sisältää viisi osiota: Jerusalem 1-54 jkr., Konstantinopol 1054, Rooma 1054, Wittenberg 1517 ja Helsinki 2004. Oppilaan tehtävänä on selvittää, kuinka luterilainen ja ortodoksinen kirkko ovat päätyneet Suomeen erilaisten tehtävien kautta. Osioissa voi käydä haluamassaan järjestyksessä. Kohderyhmänä perusopetuksen 5-9 luokan oppilaat. Ohjelmisto sopii sekä itsenäiseen että pari- tai ryhmätyöskentelyyn. Sisältää mm. palapelejä. Sisältää opettajan oppaan.
Asiasanat: kirkko (instituutio) ortodoksinen kirkko luterilaiset kirkot kirkkohistoria luterilaisuus ortodoksisuus uskonnolliset rakennukset historia uskonnonopetus ortodoksinen uskonto uskonnot

> Pyhän Nikolaoksen virtuaalikirkko
Esittelee interaktiivisesti Pyhän Nikolaoksen virtuaalikirkkoa. Soveltuu uskonnonopetukseen, mutta myös esimerkiksi virtuaalisesta esittelymateriaalista.
Asiasanat: ortodoksisuus ortodoksinen kirkkomusiikki kirkkorakennukset ortodoksinen kirkko kuvataide arkkitehtuuri arkkitehtuuri uskonnolliset rakennukset ortodoksinen uskonto taide uskonnonopetus peruskoulu

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus