Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Palonetti
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palonetti on väline paloturvallisuuden ja onnettomuuksien ehkäisyn opettamiseen. Palonetti tarjoaa opettajille tietoa turvallisuudesta jäsenneltyinä ja tavoitteellisina kokonaisuuksina. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty jokaiselle vuosiluokalle peruskoulun ensimmäisestä luokasta lukioon. Opetusaineisto koostuu opetuskalvoista, taustatietopaketeista, opetukseen liittyvät harjoituksista ja tehtävistä luokka-asteille 1-6, 7-9 ja lukio.
Asiasanat: paloturvallisuus turvallisuuskasvatus turvallisuus

> Kemia: palaminen
Palaminen-sivusto on suunnattu kemian opiskelun ja opettamisen tueksi ala- ja yläkoulussa. Oppimateriaalin tarkoituksena on liittää kemian luokassa opittuja asioita arkipäivään. Sivustossa kerrotaan palamisesta kemiallisena reaktiona ja opitaan paloturvallisuutta tekstin, kuvien, tehtävien ja pelien avulla. Opetuspaketti on tehty peruskoulun kemian opetussuunnitelmassa mainittujen keskeisten sisältöjen pohjalta, ja siinä käsitellään myös monia peruskoulun kemian oppikirjoissa mainittuja palamiseen liittyviä käsitteitä. Oppipaketissa ei käytetä kemiallisia käsitteitä, joten ylempien luokkien oppilaiden kanssa asiaa kannattaa käsitellä vielä kemiallisin käsittein oppitunnilla. Oppimateriaali on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Palomuseon kanssa.
Asiasanat: kemia sammutus paloturvallisuus palaminen

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus