Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 61 kpl
1 2 3 4 5 6 7 | seuraava >>
> Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet - Lukion psykologia - Internetix
Internetixin psykologian verkkokurssi (PS2) käsittelee ihmisen tiedonkäsittelyn perusteita. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot. Aineisto koostuu toisiaan tukevista tekstiosista, tehtävistä, videodokumenteista, kuvista ja kaavioista.
Asiasanat: tiedonkäsitys havainnot hermosto uni (biologiset ilmiöt) aivot muisti (kognitio) tietoisuus aistit kognitiivinen psykologia oppimisvaikeudet ihminen tieto Alzheimerin tauti tarkkaavaisuus elimistö ajattelu kuntoutus psykologia

> Ihmisen psyykkinen kehitys - Lukion psykologia - Internetix
Internetixin psykologian verkkokurssi (PS2) käsittelee ihmisen psyykkistä kehitystä. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot.
Asiasanat: kehityspsykologia psykologia psykopatia lukihäiriöt masennus stressi kehitys pelot (spesifiset) aikuisuus ihminen psyykkinen kehitys lapsuus aggressiot vanhuus hoitomenetelmät aggressiivisuus nuoruus

> Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus - Lukion psykologia - Internetix
Internetixin psykologian verkkokurssi (PS1) käsittelee Psyykkistä toimintaa, oppimista ja vuorovaikutusta. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot.
Asiasanat: yksilö oppiminen vuorovaikutus ryhmät yhteiskunta psykofysiikka ihminen psykologia psyykkinen toimintakyky yhteisöt

> HI4 - Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Internetixin ihmistä, ympäristöä ja kulttuuria käsittelevä oppimateriaali liittyy lukion historian kurssiin (HI4).
Asiasanat: teollistuminen merkantilismi pyynti ihminen keräilijät maanviljely arkeologia keskiaika keräily imperialismi kulttuuri (toimintatavat) keräilykulttuurit ympäristö globalisaatio esihistoria kulttuuriantropologia ympäristöaktivismi

> HI1 - Eurooppalainen ihminen
Internetixin eurooppalaista ihmistä käsittelevä oppimateriaali liittyy lukion historian kurssiin (HI1).
Asiasanat: historia historiallinen antropologia ihminen renessanssi humanismi teollistuminen keskiaika antiikki

> Kirja kantaa, tarina tukee
Kirjaston käyttöön opettava sivusto, jolla hauskoja pelejä ja myös tulostettavaa puuhaa.
Asiasanat: lukeminen (toiminta) yksilö kirjat ihminen kirjastot ilo tarinat

> Ympäristö- ja luonnontieto: oppilaiden tekemiä töitä
Oppilaiden tekemimiä ja itse videoimia kokeita, aiheena ihminen, sää ja luonto.
Asiasanat: luonnontieteet video sää ihminen ympäristö luonto

> Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion psykologian opintoja. Teemakokonaisuus käsittelee ihmisen psyykkistä kehitystä (PS2). PS2-kokonaisuus sisältää alatasot Elämänkaaripsykologia, Psyykkiseen kehitykseen vaikuttavat tekijät ja Kehityspsykologinen tutkimus - näistä on myös erilliset materiaalikuvaukset. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: psyykkinen kehitys psykologia lukio ihminen Opetushallitus

> Maailmanperintö
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuuri järjestö UNESCO pyrkii edistämään kaikkialla maailmassa ihmiskunnan kannalta arvokkaan kulttuuri- ja luonnonperinnön tunnistamista, suojelua ja säilyttämistä. Materiaalissa on suomen kielinen esittely kaikista maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteista ja niiden valintakriteereistä.Maailmanperintökäsikirja on suunniteltu auttamaan ja havainnollistamaan maailmanperintöopetusta ja siihen liittyviä aiheita ja arvoja. Monipuolinen manuaali auttaa lähestymään maailmanperintöä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Asiasanat: maailma luonto kulttuuri (toimintatavat) ihminen

> Ihmisen ja luonnon riippuvuus | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa tutustutaan ihmisen ja luonnon riippuvuuteen. Kuinka ihmisen toimien vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä?Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion maantiedon oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: maailmanlaajuiset ongelmat ilmastonmuutokset eroosio jätteet ihminen NY156733 maantiede metsät saastuminen jätevesi luonnonvarat riippuvuus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus