Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 24 kpl
1 2 3 | seuraava >>
> Ungdomssnack
Ungdomssnack tarjoaa viihdyttävän mutta silti tehokkaan tavan oppia ruotsia. Ohjelma perustuu spontaaneihin, käsikirjoittamattomiin lukiolaishaastatteluihin, jotka on tehty aidossa kouluympäristössä Ruotsissa, missä opiskelijat käyttävät autenttista arkipäivän ruotsia. Interaktiivisen oppimisen hyödyt tekevät puhutun kielen parissa työskentelemisestä helppoa. Opiskelija voi kuunnella kysymyksiä ja vastauksia niin monta kertaa kuin hän haluaa, ja tarvittaessa saatavilla on myös studiossa nauhoitettu selkokielinen versio tai teksti. Kieli tulee tutuksi pala palalta kuuntelu-, luku- ja havainnointitaitoja hyödyntämällä. Multimedian edut tulevat esille myös interaktiivisissa harjoituksissa. Perinteiset harjoitukset saavat uusia ulottuvuuksia: kaiken pystyy kuuntelemaan tai vaihtoehtoisesti lukemaan. Kielioppisäännöt jäävät helposti mieleen esimerkkilauseita ja –sanontoja kuuntelemalla.
Asiasanat: kuullun ymmärtäminen kielioppi luetun ymmärtäminen lukiolaiset sanastot lukio ruotsin kieli

> Ylin taso | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee suomen kielen opintoja toisena tai vieraana kielenä, vapaaseen sivistystyöhön liittyen. Tämä osa sisältää tekstin ymmärtämisen harjoitusmateriaalia ylimmälle tasolle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: suomen kieli toinen kieli luetun ymmärtäminen vapaa sivistystyö Opetushallitus

> Keskitaso | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee suomen kielen opintoja toisena tai vieraana kielenä, vapaaseen sivistystyöhön liittyen. Tämä osa sisältää tekstin ymmärtämisen harjoitusmateriaalia keskitasolle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: luetun ymmärtäminen suomen kieli vapaa sivistystyö toinen kieli Opetushallitus

> Perustaso | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee suomen kielen opintoja toisena tai vieraana kielenä, vapaaseen sivistystyöhön liittyen. Tämä osa sisältää tekstin ymmärtämisen harjoitusmateriaalia perustasolle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: suomen kieli luetun ymmärtäminen toinen kieli vapaa sivistystyö Opetushallitus

> Tekstin ymmärtäminen | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion suomen kielen opintoja, toisena tai vieraana kielenä. Tämä osa sisältää tekstin ymmärtämisen harjoitusmateriaalia ylimmälle tasolle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: lukio luetun ymmärtäminen toinen kieli suomen kieli Opetushallitus

> Tekstin ymmärtäminen | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion suomen kielen opintoja, toisena tai vieraana kielenä. Tämä osa sisältää tekstin ymmärtämisen harjoitusmateriaalia keskitasolle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: lukio luetun ymmärtäminen toinen kieli suomen kieli Opetushallitus

> Tekstin ymmärtäminen | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion suomen kielen opintoja, toisena tai vieraana kielenä. Tämä osa sisältää tekstin ymmärtämisen harjoitusmateriaalia perustasolle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: lukio luetun ymmärtäminen suomen kieli Opetushallitus

> Tekstin ymmärtäminen | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion saksan kielen opintoja. Tässä osassa on kyse tekstin ymmärtämisen harjoituksista. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: saksan kieli lukio luetun ymmärtäminen Opetushallitus

> Ymmärrä suomea – luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville
Luetunymmärtämiskurssi suomi toisena kielenä ja vieraana kielenä –opetukseen lähinnä aikuisille, mutta myös esim. Perusopetuksen ylimmille luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo hallitsevat peruskieliopin ja keskeisiä sanastoja. Sopii hyvin itsenäiseen opiskeluun. Yhteensä 20 tekstiä, joiden ymmärtämistä voi tarkistaa monivalintatehtävien avulla. Ohjelma antaa vastauksista palautetta. Jokaisen tekstin yhteydessä esitellään jokin kielioppiasia. Teksteihin liittyy kappalekohtainen suomi-englanti sanasto. Kappaleiden tekstit voi myös kuunnella. Selkeitä kielioppiosioita voi käyttää teksteistä irrallaankin. Kurssiin liittyy yli 600 verbiä sisältävä suomi-englanti verbiluettelo, jossa suomalaisten verbien taivutusmuodot saa esiin verbia klikkaamalla.
Asiasanat: luetun ymmärtäminen suomen kieli maahanmuuttajat sanastot peruskoulu ammatillinen aikuiskoulutus ammatillinen koulutus

> Tekstin ymmärtäminen | Opettaja.tv | yle.fi
Teemakokonaisuudessa perehdytään espanjan kielen tekstin ymmärtämiseen. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion espanjan kielen opetukseen.
Asiasanat: sanastot opiskelu kysymykset luetun ymmärtäminen NY148383 espanjan kieli dialogi

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus