Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Sentence Stress
Aihion tarkoituksena on opettaa oppilasta huomaamaan, että sillä, miten lauseen sanoo, on joskus suurikin vaikutus sen merkitykseen. Oppilas näkee tehtävän aikana kahdessa sarakkeessa neljä tai viisi puhekuplaa/palkkia kummassakin. Palkeista kuuluu lause, kun oppilas napauttaa niitä. Toisen (joko vasemman tai oikean) puolen lauseet ovat aina sanasisällöltään samoja, mutta lausepaino vaihtelee. Oppilaan tehtävä on siirtää palkit vierekkäin siten, että vasemmanpuoleinen lause saa vierelleen merkitykseltään sopivan reaktion. Tarkistusvaiheessa oikeat lauseet tulevat näkyviin ja ”lukkiutuvat” vierekkäin ja lisäksi oppilas kuulee lauseparin puhuttuna.
Asiasanat: kielitiede englannin kieli prosodiikka kielioppi kielitaito englannin kieli viestintä

> Word stress
Aihio ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota siihen, missä kohtaa sanassa on pääpaino. Sanapainolla on englannissa aivan erilainen merkitys kuin esimerkiksi suomessa, jossa pääpaino osuu aina ensimmäiselle tavulle. Siksi natiivinkaltaiseen prosodiaan pääseminen onkin monille hankalaa. Ruudulla näkyy kuusi sanaa kirjoitettuna allekkain sekä näiden vieressä olevat kuuntelupainikkeet. Jokaisesta Play-nappulasta kuuluu sana äännettynä. Oppilaan tehtävä on siirtää merkki sanan pääpainon kohdalle. Soveltuu 10–15-vuotiaille oppilaille.
Asiasanat: kielitiede englannin kieli kuullun ymmärtäminen englannin kieli kielitaito harjoitus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus