Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 9 kpl
> Kalliit Kulissit
Verkkomateriaali antaa nuorille eväitä järkevään rahankäyttöön. Opetuspaketti on suunnattu erityisesti peruskoulun 9-luokkalaisille. Materiaali sisältää myös opettajalle tausta-aineiston aiheesta.
Asiasanat: lainat maksuehdot talous maksukortit maksukyvyttömyys maksut NY155068 maksujärjestelmät maksuhäiriöt

> Talousaapinen
Laaja sivusto siitä, kuinka opettaa lapsille tärkeitä talouteen liittyviä tietoja ja taitoja? Talousaapinen tarjoaa vinkkejä taloustiedon perusteiden opetukseen. Talousaapinen on suunniteltu opetuksen tueksi perusopetuksen toisesta luokasta alkaen. Aiheita voidaan käyttää hyödyksi valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muun muassa aihekokonaisuudessa Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Ne soveltuvat myös osaksi matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon opetusta. Pelit : sisältää verkkopelikokonaisuuden. Opettaja voi ohjata oppilaat pelaamaan itsenäisesti tai käyttää pelejä opetuksessa oppimistehtävinä. Pelien aiheet liittyvät rahaan, henkilökohtaiseen talouteen, yhteiskuntaan ja matematiikkaan. Ideamateriaali :sisältää vinkkejä ja ideoita talouteen liittyvien aiheiden opetukseen oppitunneilla. Talousaapisen sivuille on koottu vinkkejä myös vanhemmille tai muille aikuisille, jotka haluavat auttaa lasta oppimaan oman rahan käytön hallintaa. Fiksu shoppailija -sivu kannustaa lapsia ja nuoria järkevään rahankäyttöön. Etsitkö ideoita talouteen liittyvien asioiden opetukseen omassa opetussuunnitelmassasi? Talousaapinen on suunniteltu opetuksen tueksi perusopetuksen toisesta luokasta alkaen. Talousaapisen pelejä voi käyttää opetuksessa oppimistehtävinä tai oppilaat voivat pelata pelejä itsenäisesti. Aiheet sisältyvät valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muun muassa aihekokonaisuuteen Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä oppiaineista matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja sisältöihin. Materiaali on kaksiosainen: 1. Pelit on tarkoitettu oppilaiden käyttöön ja pelikokonaisuus sisältää kolme internetissä pelattavaa, talousaiheisiin liittyvää peliä. Pelejä voi käyttää opetuksessa oppimistehtävinä, jolloin ohjaaja tarkistaa pelaajien suoritukset (esim. saatu pistemäärä monivalintavisassa) tai antamalla oppilaiden pelata pelejä itsenäisesti. Opetuksessa kannattaa antaa oppilaille verkkopelien suora osoite, josta he pääsevät pelisivulle: http://www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinenpelit
Asiasanat: kulutus kuluttajat taloudellinen kehitys talous säästäminen raha

> Napposen rahat -peli
Napposen rahat -peli tutustuttaa taloussanastoon, auttaa hahmottamaan ostoksien hintoja ja herättelee miettimään, miten voi toimia erilaisissa valintatilanteissa.
Asiasanat: talous taloushallinto rahanarvo raha

> Teollisuus ja energia | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa perehdytään suomen teollisuuteen, energiantuotantoon ja kestävään kehitykseen. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion maantiedon oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: energiankulutus energia kestävä kehitys maantiede NY161737 ympäristö talous kierrätys luonnonvarat teollisuus

> Venäjän linkit
Venäjää ja sen eri osa-alueita käsittelevistä linkeistä koottu sivusto. Linkkejä muun muassa seuraaviin verkkokokonaisuuksiin: hakukoneet, sanakirjat ja kieli, linkkisivustot ja oppimateriaalisivustot, sekä seuraaviin aihepiireihin: historia ja yhteiskunta, kulttuuri, kirjallisuus ja kieli, koulutus ja tiede, lapset, liike-elämä ja talous, matkailu (erityisestiKarjalassa, Moskovassa ja Pietarissa), musiikki, nuoriso ja viihde, ruoka, Suomi-tietous sekä uutiset ja media.
Asiasanat: lapset (ikäryhmät) media koulutus historia liike-elämä kulttuuri nuoret matkailu tiede verkko-oppimateriaali ruoka yhteiskunta yso_musiikki_1 kirjallisuus viihde uutiset talous venäjän kieli Venäjä tiedonlähteet Opetushallitus

> Maailman taustat opettajille: Kestävä kehitys (5/2007)
Maailman taustat tarjoaa opettajille kehityksen teemoihin liittyviä opetuspaketteja. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko sekä ideoita opetustilanteeseen. Kestävä kehitys -osiossa perehdytään kestävän kehityksen ympäristöä säästävään, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen, paljon kuluttavien teollisuusmaiden kehitysmaille jatkuvasti kasvavaan ekologiseen velkaan ja ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen sekä kestävän kehityksen soveltamiseen antamalla kehitysmaiden maaseutuasukkaille mahdollisuus päättää itse elinkeinoistaan ja asuttamansa maan käytöstä.
Asiasanat: talous kehitysmaat ympäristönsuojelu kansainvälisyyskasvatus ekologinen jalanjälki teollisuusmaat yhteiskunta ilmastonmuutokset elinkeinovapaus ympäristöarvot kuluttajakäyttäytyminen ekologia kestävä kehitys kulutus yhteiskuntaoppi ympäristö ympäristökasvatus kestävän kehityksen kasvatus

> Yhteiskuntatieto
Historian kurssi tutustuttaa ihmisten toimintaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Sisältää testaa tietosi -osioita ja ylioppilaskirjoitusten tehtäviä.
Asiasanat: demokratia politiikka yhteisöt paikallishallinto poliittinen päätöksenteko yhteiskuntaoppi talous turvallisuus hallinto elämänlaatu yksilö yhteiskunta hyvinvointi yhteiskunta lukio turvallisuus etäopetus hyvinvointiyhteiskunta talous hyvinvointi yhteiskuntaoppi demokratia

> Globaali-ikkuna
Globaalissa-ikkunassa tarkastellaan globalisaatiota kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden sekä politiikan näkökulmasta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita voi pohdiskella erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa tutut henkilöt kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii erityisesti lukiolaisille, esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.
Asiasanat: globalisaatio kulttuuri-identiteetti kulttuuri talous kansainvälinen politiikka ympäristö kansainvälisyys liikkuminen kulttuuri-identiteetti kulttuuri globalisaatio ympäristö liikkuvuus kansainväliset suhteet talous

> Teknologia ja yhteiskunta
Teknologia ja yhteiskunta -oppimateriaali kertoo teknologiasta, teknologian tekijöistä, historiasta ja nykypäivästä. Teemat koostuvat teknologian kehittymisestä, teknologiasta ja taloudesta, teknologian tekijöistä ja tuloksista, energiasta, kodin teknologiasta, materiaaliteknologiasta, metsästä, liikenteestä, terveyden teknologiasta ja viestinnästä. Materiaali koostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, tehtävistä ja niitä täydentävistä linkeistä. Tehtävät on jaettu oppiaineittain, mutta osa tehtävistä on oppiainerajat ylittäviä. Sivuilta linkki myös Etälukion Teknologia ja yhteiskunta -verkkomateriaaliin.
Asiasanat: kodin teknologia metsäteknologia teknologia tietotekniikka huipputekniikka viestintä liikenne yhteiskunta hyvinvointiteknologia huipputekniikka (menetelmät) energia teknologinen kehitys talous terveys teknologian historia lukio yhteiskunta teknologia fysiikka yhteiskunnallinen muutos materiaaliteknologia

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus