Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 11 kpl
1 2 | seuraava >>
> Oppi&ilo - Lapsille&nuorille
Oppi&ilo on lapsille ja nuorille suunnattu puuhasarja, johon kuuluu paljon erilaisia tietoja ja taitoja kehittäviä tuotteita, kuten kirjoja, pelejä ja puuhakirjoja. Tällä sivustolla on tuotteisiin liittyviä pelejä, jotka harjoittavat mm. puhe- ja kirjoitustaitoja, päättely- ja ongelmanratkaisukykyjä sekä kielten osaamista. Materiaalia voi hyödyntää useammassa oppiaineessa esi- ja perusopetuksessa. Pelien lisäksi sivustolta löytyy myös ohjeita erilaisiin leikkeihin ja askarteluun sekä loruja, satuja ja arvoituksia. Osa materiaalista saattaa vaatia rekisteröitymistä palveluun tai erillisen tuotteen ostamista.
Asiasanat: pelit päättely harjoitukset ongelmanratkaisu tarinat tehtävät laskeminen lukeminen äidinkieli (oppiaineet) kirjoittaminen oppimispelit ruotsi toisena kielenä englannin kieli leikit ruotsin kieli sadut piirustus askartelu arvoitukset

> Leikkejä - Metsä vastaa
Metsä vastaa -verkkopalvelu sisältää kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Lisäksi palvelussa välitetään metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Sivusto on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu.  Oppilaiden ja opettajien sivuilla aineistoa sekä alle kouluikäisille että peruskoululaisille. Leikkejä -osiossa esitellään metsässä leikittäviä leikkejä. Leikkejä voi muunnella siten, että ne sopivat niin nuoremmille kuin vanhemmillekin. Monet leikeistä ovat sellaisia, että ne kehittävät sekä motoriikkaa että kielellisiä taitoja. Lisää leikkejä löytyy sivuston Liikunta -otsikon alta.
Asiasanat: leikit metsät

> Kultainen kuutio/matematiikkaleikit/Matikkatihku
Matematiikkaleikkejä kuvaava artikkeli opettajalle erilaisista matematiikkaleikeistä ja toiminnasta erilaisten välineiden avulla ja ilman välineitä.
Asiasanat: leikit matematiikka artikkelit (julkaisut) toiminta välineet

> Kultainen Kuutio: Kannustin hyvään matematiikan esiopetukseen
Mittaamisen teemalaukussa mittaamiseen liittyviä toimintaideoita opettajalle valmiine materiaaleineen ja ohjeineen sekä artikkeli Kokemukseen perustuvasta matematiikan oivaltamisesta ja oppimisen ilosta. Mittaamisen teemalaukku sisältää: pituus (mittaa narulla, kumpi matka on pidempi?, leveyden, pituuden ja korkeuden mittaamista), paino (punnitaan orsivaa'alla, rasiat painojärjestykseen), tilavuus (riittääkö omenoita kaikille? mehuhetki, missä on eniten, kuinka monella kulauksella), pinta-ala (kuvioiden peittämistä), aika (tarina voittamattomasta leppäkertusta).
Asiasanat: NY94527 leikit matematiikka pelit esiopetus pituus tilavuus (fyysiset ominaisuudet) mittaus paino (fysiikka) pinta-ala (fyysiset ominaisuudet)

> Kultainen Kuutio: Kannustin hyvään matematiikan esiopetukseen
Lukumäärälaukussa on lukumääriin ja numeroiden kirjoittamiseen liittyviä toimintaideoita opettajille valmiine materiaaleineen ja ohjeineen. Teemalaukussa: rasiat & mutterit, tunnustelupussit, kuinka monta kuviota?, hyppyjä, hajotuskone, sarjat, noppapeli, Dinot kultakaivoksessa, lukumäärien vertailu, hajoitellaan numeroiden kirjoittamista.
Asiasanat: pelit mutterit numerot leikit kuviot noppapelit matematiikka esiopetus lukumäärä rasiat

> opperi.fi
Opperi julkaisee opetusmateriaalia ja järjestää koulutusta matematiikkaa opettaville opettajille: miten opetetaan matematiikkaa monipuolisesti erilaiset oppilaat huomioon ottaen. Sivuille on myös koottu materiaalia: opetusvinkkejä, pelejä, kirjoja,kokeita, kartoituksia, musiikkia. Materiaalia saa käyttää ja kopioida vapaasti. Materiaalia voivat käyttää opettajat, kouluavustajat, vanhemmat, isovanhemmat, oppilaat. Opetusvälineet tarkoitettu esikouluun, ala- ja yläluokille. Pelit-sivuille on koottu tietoa kaupallisista ja ei-kaupallisista peleistä matematiikan opetukseen. Matikkalinkit kokoaa lisätietoa Matikkamaista.
Asiasanat: pelit matematiikka leikit

> Kultainen Kuutio: kannustin hyvään matematiikan esiopetukseen
Kultainen Kuutio kannustaa esiopetuksessa ja soveltuvin osin myös varhaiskasvatuksessa toimivia opettajia, tiimiä tai koko työyhteisöä kehittämään matematiikan opetusta lisää, kokeilemaan uusia toimintatapoja ja seuraamaan lasten kehitystä matematiikan alueella. Kultaista Kuutiota voi hakea joko yksittäinen opettaja, tiimi tai koko työyhteisö. Kannustimen myöntää Espoon Matikkamaa. Kultaisessa Kuutiossa toimii kouluttajakoulutus, jonka tavoitteena on lisätä työssä olevien esiopettajien omaa ammatillista kehittymistä. Kultaisessa Kuutiossa järjestetään lisäksi koulutusta muille espoolaisille esiopettajille. Tavalliseen matematiikan arkeen voi tulla tutustumaan myös mallieskareihin. Mikäli ei-espoolaiset opettajat haluavat vastaavaa koulutusta omaan kuntaansa, voi yhteyttä ottaa joko Kultaisen Kuution konsultoivaan opettajaan tai suoraan kouluttajiin. Kultaisen Kuution idea on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa myös valtakunnallisesti. Kultaisessa Kuutiossa on yhteisvoimin kehitelty hyviä matematiikan esiopetuksen toimintaympäristöä ja toimintatapoja. Kultaiseen Kuutioon mahtuu monia erilaisia toimintatapoja ja persoonallisuuksia, kunhan lähtökohdat ovat kokemuksellisessa matematiikan oppimisessa. Matematiikan oppiminen on erityisesti esiopetuksessa paljon enemmän kuin numeromerkkien kirjoittamista, laskemista ja ongelmatehtäviä, kynä-paperi -tehtäviä tai kirjan täyttämistä. Kultainen Kuutio toimii myös vinkkipankkina mietittäessä, mitkä materiaalit toisivat matematiikan lähimmäksi lapsen omaa elämää ja kokemusta. Opetusmateriaaleina mm. kaupalliset pelit, leikit, teemalaukut lukumäärän ja numeroiden kirjoittamiseen liittyviä toiminallisia ohjeita valmiine materiaaleineen ja ohjeineen. Valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ovat matematiikan esiopetuksen perusteena, mutta Kultaisessa Kuutiossa on tehty tarkennuksia perusteiden väljiin raameihin. Jo esiopetusvaiheessa osa oppilaista on erityistuen tarpeessa. Nämä lapset on hyvä tunnistaa ajoissa ja aloittaa matematiikan tarjoaminen tällaisille lapsille sopivassa muodossa. Osalla lapsista on todettu kehitysviivästymä, jolloin oppilaat ovat ensimmäisen kouluvuotensa starttiluokilla.
Asiasanat: pelit esikouluikäiset matematiikka leikit

> Unkarilaisvaikutteinen matematiikan opetus (2. luokka)
Materiaali on opettajanopas peruskoulun 2. luokan matematiikkaan. Unkarilaisvaikutteinen matematiikan opetus seuraa Tamás Varga - Eszter Neményi -menetelmää. Materiaali on kurssimuotoinen ja se sisältää ohjeistusta opettajalle sekä runsaasti erilaisia tehtäviä ja leikkejä. Materiaali jakautuu seitsemään eri lukuun, jotka kattavat koko peruskoulun toisen luokan matematiikan opetuksen osa-alueet.
Asiasanat: perusopetus leikit matematiikka geometria opetusaineisto laskeminen tehtävät opetusmenetelmä matematiikka opetusmateriaalit vähennyslasku jakolasku yhteenlasku kertolasku

> Sauvakävely
Sauvakävelyn lajisivuilla on tietoa mm. sauvakäveluharjoituksista sekä välineistä. Aineisto on tarkoitettu perusopetukseen sekä toiselle asteelle. Opettajille on myös ohjeita.
Asiasanat: liikunta leikit voimistelu sauvakävely terveys liikuntakasvatus

> Leikkivinkkejä
Perinneleikkejä ja -lauluja.Toimintaideoita leikkimiseen, leikkien ohjeita, lastenlauluja ja loruja koottuna yhteen. Dokumentin lukemiseen tarvitaan Adobe Reader.
Asiasanat: lastenlaulut leikit liikuntaleikit lorut lapsi pelaaminen

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus