Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 10 kpl
> Tilastollisia menetelmiä -oppimateriaali
Tämä tilastollisiin menetelmiin perehdyttävä verkko-oppimateriaali on tehty alun perin ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta se soveltuu myös lukiossa käytettäväksi. Materiaalin avulla kehitetään taitoa: -lukea tilastollisia esityksiä -esittää tilastotietoa -laskea tavallisimpia tilastollisia tunnuslukuja -tulkita tunnuslukujen antamaa informaatiota -ymmärtää eri tilastollisten toimenpiteiden käyttövaatimukset ja sovellettavuus.
Asiasanat: matematiikka tilastomenetelmät matemaattinen tilastotiede tilastotiede tilastot

> Kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun 2008–2009 oppimateriaalit: Lukion 1. vuosikurssi (pdf)
Kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun 2008–2009 oppimateriaalit lukion 1. vuosikurssia varten. Kysymysten vastaukset osoitteessa: http://www.stat.fi/tup/oppilaitokset/lukio_1_vastaukset.pdf
Asiasanat: tilastotiede tilastot kilpailu (toiminta) matemaattinen tilastotiede tilastotieto lukutaito, Tilaston

> Tilastokeskus - Maailman tilastopäivän oppimateriaalit
Maailman tilastopäivän oppimateriaalit alakoululle, yläkoululle ja lukiolle eri oppiaineita varten.
Asiasanat: matematiikka tilastotiede tilastot matemaattinen tilastotiede yhteiskuntaoppi teemaviikot teemapäivät matematiikka tilastotiede yhteiskuntaoppi

> Kombinatoriikka | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n tilastojen ja todennäköisyyksien teemakokonaisuus käsittelee kombinatoriikkaa (MAA6). Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion matematiikan pitkän oppimäärän oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: todennäköisyyslaskenta kombinatoriikka tilastot matemaattinen tilastotiede todennäköisyys

> Todennäköisyyslaskennan perusteita | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n tilastojen ja todennäköisyyksien teemakokonaisuus käsittelee todennäköisyyslaskennan perusteita (MAA6). Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion matematiikan pitkän oppimäärän oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: todennäköisyyslaskenta matemaattinen tilastotiede tilastot todennäköisyys

> Todennäköisyys | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n Tilastot ja todennäköisyys-teemakokonaisuus (MAB5) käsittelee todennäköisyyttä. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion lyhyen matematiikan oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät tehtäviä, äänitteitä ja videoita.
Asiasanat: laskeminen uhkapelit pelaaminen matematiikka kombinatoriikka tilastot matemaattinen tilastotiede todennäköisyyslaskenta todennäköisyys

> Tilastomatematiikka | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n Tilastot ja todennäköisyys-teemakokonaisuus (MAB5) käsittelee tilastomatematiikkaa. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion lyhyen matematiikan oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät tehtäviä, äänitteitä ja videoita.
Asiasanat: keskiarvot normaalijakauma tilastotiede todennäköisyys matematiikka matemaattinen tilastotiede tilastot todennäköisyyslaskenta keskihajonta

> Tilastokeskus - Verkkokoulu - Työmarkkinatilastot
Tilastokeskuksen verkkokurssi, jossa perehdytään seitsemän oppitunnin kokonaisuuden kautta työmarkkinatilastointiin.
Asiasanat: tilastointi työttömyys tilastot matemaattinen tilastotiede tilastomenetelmät NY164250 työmarkkinat

> Todennäköisyys ja tilastot
Perehdyttää tilastollisiin jakaumiin ja niiden tunnuslukuihin. Nämä auttavat klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteiden ymmärtämistä. Sisältää tehtäviä ja harjoituskokeen.
Asiasanat: matematiikka matemaattinen tilastotiede todennäköisyyslaskenta jakaumat todennäköisyys etäopetus tilastotiede lukio matematiikka

> Tilastollisia menetelmiä
Oppimateriaali on tarkoitettu tilastollisten menetelmien perusteiden opiskeluun. Materiaali soveltuu tilastotieteen perusopintoihin koulutusalasta riippumatta, edellytyksenä on ainoastaan peruslaskutoimitusten hallinta. Voit valita eri aiheita ylhäällä olevan valikon sanoja klikkaamalla (ohjeet, taulukointi, luokittelu, kuviot, tunnusluvut, riippuvuus ja sanasto). Suositeltava järjestys aiheiden opiskeluun on sama kuin aiheiden järjestys valikossa. Käsitteitä ja menetelmiä havainnollistetaan sekä kielellisesti, matemaattisesti että visuaalisesti. Materiaali toimii vuorovaikutteisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus tutkia datassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia tunnuslukuihin ja kaavioihin sekä arvioida ja kokeilla menetelmiä erilaisten aineistojen pohjalta. Asioiden monipuolisen tarkastelun ja opiskelijan oman vaikutusmahdollisuuden tavoitteena on paitsi havainnollistaa käytettyjä menetelmiä, ennen kaikkea syventää oppimista ymmärtämisen tasolle sekä motivoida tilastollisten menetelmien opiskeluun ja käyttöön. Laitevaatimukset ja asetukset: Käyttääksesi tätä opiskelumateriaalia tarvitset Internet Explorer -selaimen (versio 6 tai uudempi). Selaimen tulee hyväksyä JavaScript-sovelluksien käyttö. Osa materiaalista tarvitsee Microsoft Excelin toimiakseen, mutta suurin osa materiaalista toimii suoraan selaimessa, ilman Exceliä. Suositeltava näyttöresoluutio on 1024 x 768 tai suurempi.
Asiasanat: matematiikka matemaattinen tilastotiede tilastot tilastomenetelmät

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus