Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 6 kpl
> FY2 - Lämpö
Internetixin lämpöä käsittelevä oppimateriaali liittyy lukion fysiikan kurssiin (FY2).
Asiasanat: paine (fyysiset ominaisuudet) energia lämpö fysiikka aineen olomuodot hyötysuhde (fyysiset ominaisuudet) teho (fyysiset ominaisuudet) mekaniikka termodynamiikka

> Maalit peruskoulun integroivana opetusaiheena
Maalit aiheena tarjoaa opettajalle erinomaisen mahdollisuuden eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien integroimiseen. Maalit ovat kemiallisia aineita, mutta niiden valmistuksessa hyödynnetään lähinnä fysiikan tietoja. Maalien valmistuksessa raaka-aineet sekoitetaan mekaanisesti yhteen eikä siinä tapahdu kemiallisia reaktioita. Maalien tuotekehityksessä tutkitaan kemiallisten ja fysikaalisten rasitusten lisäksi elävän luonnon maaleille asettamia vaatimuksia. Koulussa maaleja käytetään puukäsitöiden, mutta myös kuvaamataidon tunneilla. Maalien kulutuksesta saa projektitehtäviä matematiikan tunnille. Opetuspaketti on suunnattu peruskouluun. Siinä kerrotaan mitä maalit ovat, missä, miten ja miksi niitä käytetään, sekä millä tavalla niitä valmistetaan. Lisäksi kokeellista työskentelya esim. punamullan valmistamiseksi. Sivustolla yhteistyöyritys Tikkurilan esittely ja kuvaus ja, mitä mahdollisuuksia opettajalla on hyödyntää yritystä tai sen nettisivuja opetuksessa. Sivuilta on myös linkkejä muiden suomalaisten maalitehtaiden ja suurimpien maaleja myyvien yritysten sivuille. Maalipeli toimii sellaisenaan opetusmuotona. Jos aikaa ei riitä pelaamiseen, voi siihen kuuluvia kysymyksiä toki käyttää muutenkin. Maalin valmistus sopii erinomaisesti kemian tunnille. Sivustolla esitellään myös projektityön, jonka ideana on maalata koulun seinät ja opetuskokonaisuuden matematiikan tunnille. Opetuspaketissa on monta osaa. Tarkoitus ei ole opettaa koko opetuspakettia samoille oppilaille vaan opettajan oman harkinnan mukaan poimia paketista opetusryhmälle ja ajankohtaan sopivia elementtejä. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaan kemian opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita luonnontieteellisen tiedon käyttämiseen elämän eri tilanteissa ja tukea kokonaisuuksien hahmottamista yli oppiainerajojen. Maalit ovat kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat oppilaiden arkipäivään. Kokonaisuuksien hahmottamista opetuspakettimme edesauttaa yhdistämällä maaliteeman opiskeluun lukuisia muita oppiaineita matematiikasta käsitöihin ja kuvaamataitoon. Kokeellisen työskentelyn ja projektitöiden lisäksi sivuilta löytyvä maalipeli antaa oppilaille mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 
Asiasanat: fysiikka matematiikka maaliteollisuus kuvaamataito mekaniikka maalit puutyöt kemia

> Heittoliike maan pinnalla
Fysiikan oppimisaihio, jonka avulla voidaan tutkia heittoliikettä maan vetovoimakentässä. Ohjelmassa on mahdollista muuttaa heiton alkunopeutta sekä heittokulmaa ja nähdä niiden vaikutus heittoliikkeen rataan. Java-sovelma.
Asiasanat: mekaniikka fysiikka fysiikka mekaniikka heittoliike

> Liike koordinaatistossa
Fysiikan oppimisaihio, joka esittää klassisen mekaniikan perusprobleeman: liike (t, a)-, (t, v)- ja (t, s)-koordinaatistoissa. Nopeuden kuvaaja piirretään (t, v)-koordinaatistoon, jolloin nähdään vastaava liike myös (t, a)- ja (t, s)-koordinaatistoissa. Liike voidaan nähdä myös animaationa. Java-sovelma.
Asiasanat: liike fysiikka etäisyys nopeus mekaniikka mekaniikka fysiikka kiihtyvyys, Opetushallitus

> Käytännön fysiikkaa
WWW-sivut on tarkoitettu fysiikan opiskelun tueksi. Oppimateriaalin aihealueet ovat energia, mittaaminen, asuinympäristö, mekaniikka ja sähkö. Videoiden ja animaatioiden lisäksi oppimateriaalissa on jokaiseen aihealueeseen liittyviä ongelmanratkaisu- ja tukimustehtäviä. Oppimateriaalia täydentää fysiikan sanasto sekä henkilögalleria, johon on kerätty tietoa fysiikan tutkimuksen merkittävistä henkilöistä. Oppimateriaali on tehty erityisesti teknisellä alalla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien tarpeita ajatellen, mutta yhtä lailla materiaalia ja käytännön esimerkkejä voi käyttää kaikki muut ammatillisen alan opiskelijat, lukiolaiset tai itseopiskelijat.
Asiasanat: mittaus sähkö fysiikka energia mekaniikka asuinympäristö fysiikka luonnontieteet sähkö lukio ammatillinen koulutus mekaniikka energia virtuaalikoulu

> Kunnossapito
Sivusto on tarkoitettu kunnossapitotekniikan opintoihin tekniikan perusopinnoissa. Sivusto sisältää perusteiden lisäksi sähkötekniikan ja automaation sekä mekaniikan kunnosapidon oppisisällön. Tietosisällön lisäksi sivustolla on itsetarkistuvia sekä ongelmanratkaisutehtäviä.
Asiasanat: mekaniikka automaatio sähkötekniikka kunnossapito tekniikka ammatillinen koulutus kunnossapitotekniikka, virtuaalikoulu

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus