Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 10 kpl
> Elämänkatsomustieto | Opettaja.tv | yle.fi
Ylen opettaja.tv:n teemapaketti alakoulun elämänkatsomustiedon opetukseen, jonka aiheena on elämäkatsomustieto. Materiaali sisältää 22 videota ja opettajan oppaan.
Asiasanat: ihmisoikeudet islam NY154959 lapsen asema lapset -- oikeudet ihmisoikeusjärjestöt jokamiehenoikeudet maapallo lapset (ikäryhmät) saamelaisuus filosofia globalisaatio

> Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys | Opettaja.tv | yle.fi
Ylen opettaja.tv:n teemapaketti lukion biologian opetukseen, jonka aiheena on ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys. Materiaali sisältää 27 videota.
Asiasanat: lapset (ikäryhmät) perhe (ilmiöt) urheilu identiteetti ikääntyneet pukeutuminen murrosikä ikääntyminen aktiivisuus romanit -- kulttuuri nuoruus eläkeläiset romanit yso_sukupuoleen_liittyvä_rooli isyys

> Musti, museo-opas
Musti, museo-opas on Museokeskus Vapriikin, Sara Hílden taidemuseon ja Tampereen taidemuseon lastentarha- ja alakouluikäisten opettajille tarkoitettu palvelu. Sivustolle on kerätty tietoa lapsille suunnatuista palveluista ja tapahtumista museoissa. Sivustolla on erikseen Musti-kerho, joka on suunnattu lapsille itselleen.
Asiasanat: lapset (ikäryhmät) museopedagogiikka museot tamperelaiset

> Venäjän linkit
Venäjää ja sen eri osa-alueita käsittelevistä linkeistä koottu sivusto. Linkkejä muun muassa seuraaviin verkkokokonaisuuksiin: hakukoneet, sanakirjat ja kieli, linkkisivustot ja oppimateriaalisivustot, sekä seuraaviin aihepiireihin: historia ja yhteiskunta, kulttuuri, kirjallisuus ja kieli, koulutus ja tiede, lapset, liike-elämä ja talous, matkailu (erityisestiKarjalassa, Moskovassa ja Pietarissa), musiikki, nuoriso ja viihde, ruoka, Suomi-tietous sekä uutiset ja media.
Asiasanat: ruoka (aine) historia kulttuuri (toimintatavat) nuoret koulutus liike-elämä matkailu tiede (ilmiöt) verkko-oppimateriaali yhteiskunta yso_musiikki_1 kirjallisuus talous viihde lapset (ikäryhmät) media uutiset venäjän kieli tiedonlähteet Venäjä Opetushallitus

> Ilmasto.org : Operaatio Tuvalu
Kuunnelma Operaatio Tuvalu on erityisesti alakoulujen käyttöön suunniteltu lyhyt sankaritarina lapsista ja ilmastonmuutoksesta. Siinä keskitytään lapsille soveltuviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Kuunnelma soveltuu esimerkiksi alakoulujen aamunavauksiin tai oppitunnin avuksi avaamaan keskustelua ilmastonmuutoksesta. Kuunnelman kesto on noin 10 minuuttia. Sen voi ladata tietokoneelle kuunneltavaksi tai polttaa cd-levylle. Materiaali sisältää myös oppilaan pdf-muotoisen tehtävämonisteen sekä vinkkejä opettajalle ilmaston muutos -teeman käsittelyyn luokassa.
Asiasanat: ympäristökasvatus lapset (ikäryhmät) ennaltaehkäisy vaikuttaminen ilmastonmuutokset kuunnelmat ympäristökasvatus ilmastoilmiöt lapsi ennaltaehkäisy

> Maailman taustat opettajille: Aids
Maailman taustat tarjoaa opettajille kehityksen teemoihin liittyviä opetuspaketteja. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko sekä ideoita opetustilanteeseen. Aids -osiossa perehdytään aidsin ja hiv:n yleisyyteen, riskitekijöihin, yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin erityisesti kehitysmaissa, ennaltaehkäisyyn ja vastatoimiin, taudin vaikutuksiin lasten ja nuorten elämässä sekä Ugandan esimerkkiin hiv-tartuntojen vähentämisessä.
Asiasanat: kehitysmaat AIDS maailmanlaajuiset ongelmat tartuntataudit kansainvälisyyskasvatus vaikutukset ennaltaehkäisy epidemiat HIV-tartunta lapset (ikäryhmät) terveysoppi ennaltaehkäisy terveyskasvatus AIDS kehitysmaa yhteiskuntaoppi Uganda

> Maailman taustat opettajille: Äkilliset hengitystieinfektiot (2/2006)
Maailman taustat tarjoaa opettajille kehityksen teemoihin liittyviä opetuspaketteja. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko sekä ideoita opetustilanteeseen. Äkilliset hengitystieinfektiot -osiossa perehdytään äkillisiin hengitystieinfektioihin kehitysmaiden lasten yleisimpänä kuolinsyynä, hengitystieinfektioihin altistaviin tekijöihin, kehitysmaiden lasten puutteelliseen terveydenhuoltoon ja sen parantamiseen sekä uusien rokotteiden mahdollisuuksiin hengitystieinfektioista johtuvan lapsikuolleisuuden vähentämisessä.
Asiasanat: hengityselinten taudit lapset (ikäryhmät) rokotteet infektiot terveydenhuolto Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus kehitysmaat kansainvälisyyskasvatus lapsikuolleisuus terveyskasvatus yhteiskunnallinen ongelma yhteiskuntaoppi terveysoppi kehitysmaa vuosituhattavoitteet

> Maailman tärkein
"Maailman tärkein" on valokuvanäyttelystä, web-sivuista ja videosta koostuva kulttuurihanke. Koulujen kanssa toteutetussa monikulttuurisuusproduktiossa on kuvattu noin 80 lasta. Kuvatut ja haastatellut lapset edustavat useita eri etnisiä ryhmiä. Lasten kuvien lisäksi kotisivulla on tietoa lasten toiveista. Valokuvista on koottu myös valokuvanäyttely, jota voi tilata tekijöiltä ilmaiseksi kouluihin. Tietokannasta voi hakea henkilöitä nimen, iän sukupuolen, synnyinmaan, äidinkielen, asuinpaikan, toiveammatin, mielimusiikin, mielivärin tai mieliruuan perusteella. Lisäksi kotisivulta voi lähettää valokuvia elektronisina postikortteina. Erilaisissa kultuureissa elävien lasten välillä löytyi yllättäviä yhtäläisyyksiä - ja eroja. Esimerkiksi Nicaraguan viidakossa syntyneiden ja saamelaisten lasten toiveissa ja arjessa oli paljon yhteistä. Ja helsinkiläisten maahanmuuttajien vapaa-ajan vietto muistutti enemmän kuubalaislasten vapaa-ajan harrastuksia kuin Pohjanmaalla asuvien lasten vapaa-aikaa.
Asiasanat: valokuvanäyttelyt kulttuurienvälisyys monikulttuurisuus etniset ryhmät toiveet lapset (ikäryhmät) kulttuurienvälinen kasvatus kulttuuri-identiteetti kulttuurin moniarvoisuus lapsi etninen ryhmä peruskoulu garífunat, virolaiset mestitsit, venäläiset, miskitot, somalit, sumut, suomalaiset, ramat, kreolit, saamelaiset, latinot, ukrainalaiset, sudanilaiset,

> Hämeenlinnan kaupunginkirjaston lastensivut
Kirjaston lastensivuilla on esitelty mukavasti kirjaston lapsille tarjoamat palvelut ja tarjolla on lisäksi verkkotehtäviä, kirja- ja musiikkivinkkejä sekä pelejä. Erityisesti mainittakoon opetusohjelma Lintukodon arvoitukset, joka on opettavainen seikkailu kirjastossa. Materiaali on tietolähde, joka sisältää pelejä.
Asiasanat: lapset (ikäryhmät) kirjat kielet kirjallisuus (kirjalliset teokset) musiikki musiikki

> Maatilapeli
Lapsille tarkoitettu peli, jossa opitaan lasten turvallisuuteen maatilalla liittyviä asioita; mm. tunnistamaan yleisimpiä vaaranpaikkoja lapsille sekä saadaan tietoa turvallisista toimintavoista ja leikkipaikoista maatilalla. Sisältää taustamateriaalia myös vanhemmille.
Asiasanat: maatilat lapset (ikäryhmät) turvallisuus liikenne ympäristö ympäristökasvatus maaseutuympäristö liikuntakasvatus turvallisuus maataloustiede

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus