Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 6 kpl
> Ortodoksinen uskontokirja – Raamattu ja uskontojen maailma
Oppaassa annetaan opettajalle vinkkejä oppikirjan Raamattu ja uskontojen maailma käyttöön. Opas sisältää oppikirjan aiheisiin liittyviä ydinasioita, taustatietoja eri aiheista, keskusteluvinkkejä, lisätehtäviä oppilaille sekä kirjallisuusvihjeitä opettajalle ja oppilaalle. Ratkaisuja myös kirjan tehtäviin.
Asiasanat: uskonto (uskominen) ortodoksisuus uskonto ja uskonnot ortodoksinen uskonto uskonnonopetus

> Ortodoksinen maailma - Lukion uskonto (ortodoksinen) - Internetix
Internetixin ortodoksista maailmaa käsittelevä oppimateriaali liittyy lukion uskonnon (ortodoksinen) kurssiin (UO1). Oppimateriaalissa on aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Asiasanat: harhaoppisuus kristinusko kirkolliskokoukset NY164059 lähetystyö patriarkaatti (isänvalta) kirkko (instituutio) luostarilaitos ortodoksisuus uskonto (uskominen) ekumenia diaspora marttyyrit vainot islam ortodoksinen kirkko

> Ikoni-opetusmateriaali | Museovirasto
Kuvataiteen opetukseen liittyy konkreettinen ikonin piirustus- ja maalaustehtävä kun taas uskonnon opetuksen kysymykset herättävät pohtimaan ikonien ja muiden pyhien esineiden merkitystä uskonnonharjoituksessa ja niiden roolia poikkeustilanteissa kuten sodissa. Tehtävistä kannattaa keskustella jo koulussa ennen museokäyntiä ja samalla miettiä mihin museokäynnillä keskitytään. Kaikkia tehtäviä ei yhden museokäynnin puitteissa ehdi tehdä. Parhaimman hyödyn museokäynnistä saa, kun tehtävät puretaan yhdessä joko museokäynnin lopuksi tai jälkityöskentelynä koulussa. Tehtäväpaketin avulla käydään läpi ikoneihin liittyviä perustietoja ja tutustutaan ikonimaalarin käyttämään piirustustekniikkaan. Annetun tehtävän kautta tekniikkaa sovelletaan oppilaan omassa työskentelyssä. Piirustustehtävän voi tehdä esimerkkinä käytetyn kuvan avulla museovierailun aikana. Itse valitun kuvan kanssa työskennellessä tehtävä tehdään museovierailun jälkeen koululla. Tehtäväpaketti on tarkoitettu käytettäväksi oman kuvataiteen opettajan ohjauksessa.
Asiasanat: ikonit ikonimaalarit kuvataide ortodoksisuus ortodoksinen kirkko kirkkomaalaukset

> Kirkkojen tiet
Sisältää viisi osiota: Jerusalem 1-54 jkr., Konstantinopol 1054, Rooma 1054, Wittenberg 1517 ja Helsinki 2004. Oppilaan tehtävänä on selvittää, kuinka luterilainen ja ortodoksinen kirkko ovat päätyneet Suomeen erilaisten tehtävien kautta. Osioissa voi käydä haluamassaan järjestyksessä. Kohderyhmänä perusopetuksen 5-9 luokan oppilaat. Ohjelmisto sopii sekä itsenäiseen että pari- tai ryhmätyöskentelyyn. Sisältää mm. palapelejä. Sisältää opettajan oppaan.
Asiasanat: luterilaiset kirkot kirkkohistoria kirkko (instituutio) luterilaisuus ortodoksinen kirkko ortodoksisuus uskonnolliset rakennukset historia uskonnonopetus ortodoksinen uskonto uskonnot

> Ajan pyhittäminen - Ortodoksisen uskontokirjan opettajan materiaali
Oppaassa annetaan opettajalle vinkkejä Ajan pyhittäminen -oppikirjan käytöstä. Ajan pyhittäminen -kirja seuraa kirkkovuotta, sen juhlia ja paastoja. Kirkon opetus elää juhlissa, niiden teksteissä ja ikonografiassa. Tähän kirjaan on valittu opetussuunnitelman mukaan keskeisimmät juhlat. Tavoitteena on tarjota lapsille kokemuksia ja antaa tietoja kirkon rikkaasta juhla- ja paastoperinteestä. Opas sisältää runsaasti taustatietoja kaikista ortodoksisista juhlista, historiasta, ikoneista ja veisuista. Lisäksi siinä on kirjan tehtävien vastaukset.
Asiasanat: uskonto (uskominen) ortodoksisuus ortodoksinen uskonto uskonnonopetus peruskoulu uskonnot

> Pyhän Nikolaoksen virtuaalikirkko
Esittelee interaktiivisesti Pyhän Nikolaoksen virtuaalikirkkoa. Soveltuu uskonnonopetukseen, mutta myös esimerkiksi virtuaalisesta esittelymateriaalista.
Asiasanat: arkkitehtuuri ortodoksisuus ortodoksinen kirkkomusiikki ortodoksinen kirkko kuvataide kirkkorakennukset ortodoksinen uskonto uskonnolliset rakennukset taide uskonnonopetus peruskoulu arkkitehtuuri

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus