Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 16 kpl
1 2 | seuraava >>
> Riistakoulu: Paikka, jossa opitaan riistaeläimistä ja Suomen luonnosta
Riistakoulu on oppimissivusto riistaeläimistä ja Suomen luonnosta. Riistakoulu on rakennettu uuden opetussuunnitelman 5.-6.-luokkien sisältöjen ja tavoitteiden pohjalta. Sivustolla on ikätaso ja opetussuunnitelma huomioiden laaditut tietotekstit Suomen riistaeläimistä. Kaikki tietotekstit ovat myös kuunneltavissa ja sopivat näin ollen erityisopetukseen ja S2-materiaaliksi. Tehtävät tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä (L1, L2, L4, L5, L7).Opiskelu sopii osaksi koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia.Keskeiset käsitteet ja asiat on lihavoitu. Riistakoulun materiaalit on tehty opetus- ja riista-alan ammattilaisten toimesta erityisesti opetus- ja koulukäyttöön. Eriyttäminen on Riistakoulun materiaaleissa tehty helpoksi.
Asiasanat: opetusaineisto riista luonto riistalinnut oppimateriaali ympäristö- ja luonnontieto oppimisympäristö luontoala alakoulu eläinten käyttäytyminen opetus suomalaismetsät nisäkkäät erityisopetus eläimet pesimistavan mukaan luonto-oppaat (teokset) biologia muuttolinnut opetuskäyttö eläimet luonto-opetus eläimet elinympäristön mukaan riistaeläimet opetusmateriaalit opetussuunnitelma metsä oppiaineita integroiva opetus biologia ympäristökasvatus e-materiaali, monialaiset oppimiskokonaisuudet, eriyttäminen osaaminen, laaja-alainen

> Kemianluokka Gadolin
Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alan laajasta kentästä ja sen roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, tarjota tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista sekä antaa elämyksiä kemian oppimisesta. Päätoimintamuotomme ovat toiminnalliset opintokäynnit, joiden aikana eri koulutusasteiden opetusryhmillä on mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa yliopistolaboratoriossa, tutustua molekyylimallinnuksen ja analytiikan mahdollisuuksiin ja saada tietoa kemian alasta sekä opiskelusta. VirtuaaliGadolin on rakennettu tukemaan Kemianluokka Gadolinin palvelujen saavutettavuutta osana LUMA-keskus Suomen VirtuaaliLUMAa. VirtuaaliGadolinin tavoitteena on edistää oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta ajasta, asuinpaikasta tai opiskelupaikasta riippumatta. VirtuaaliGadolin kokoaa kemian tiedekasvatusta tukevia työohjeita, etäluentoja ja virtuaaliopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi.
Asiasanat: oppimisympäristö kemia verkko-oppimateriaali

> Historiana
Englanninkielinen historia-portaali oppilaiden ja opettajien käyttöön. Sisältää runsaasti tietoa sekä opetus- ja oppimateriaalia. Historiana is a new, interactive, multimedia website on history and heritage. Historiana offers access to a plurality of historical sources and well-developed teaching and learning ideas to educators, students and other users. The website is currently organized around seven themes: People on the Move, Rights and Responsibilities, Conflict and Cooperation, Life and Leisure, Work and Technology, Ideas and Ideologies, and the Environment. These themes are relevant for all people, regardless of their cultural,religious or ethnic background and highlight shared historical experiences in Europe and beyond.
Asiasanat: verkko-oppimateriaali verkko-oppiminen historia oppimisympäristö oppimisympäristö historia

> Ohjeet | www.otavanopisto.fi
Ohjevideoita erilaisiin hyödyllisiin ohjelmiin ja palveluihin
Asiasanat: älypuhelimet oppimisympäristö ohjelmat (kooste) Google Facebook Twitter Prezi Diigo Jing Skype Audioboo

> Virtuaalinavetta
Rakennetaan virtuaalinen navettaympäristö, joka pohjautuu Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen navettaan ja sen laitteisiin. Ympäristö koostuu oppimistehtävistä ja toimenpiteistä, joita tämän päivän navettaympäristössä toteutetaan. Ympäristöä voidaan käyttää myös viljelijäväestön neuvonnan välineenä.
Asiasanat: oppimisympäristö luonnonvara-ala pelit navetta virtuaalinen

> Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet
Hyvin suunniteltu oppimisympäristö mahdollistaa oppilaan syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen oppimisen kohteena olevista ilmiöistä. Tutkivaan ja kokeelliseen työskentelyyn tarvitaan sopivat opetustilat, tutkimus- ja laboratoriovälineitä sekä mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Luonnontieteiden opetus voi tapahtua koulussa tai koulun ulkopuolisessa oppimisympäristössä. Tämä opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta. Esitetyt ehdotukset on laadittu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeita varten.
Asiasanat: käsikirjat oppimisympäristö opetustilat laboratoriovälineet tutkimusvälineet kalusteet luonnontieteet opetusvälineet opas

> Kulttuurin laajakaista
Kulttuurin laajakaista on opetus-, oppimis- ja opiskelumenetelmä, jossa laitosten historiasta ja nykypäivän toiminnasta koostuva aineisto tarjoaa oppimisympäristön ja aidon materiaalin kulttuuriperinnön sekä tiedonhallinnan opetukseen eri oppiaineissa. Hankkeen tarkoitus on tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuriperintöä, avata ovia ja herättää kiinnostusta taiteen, kulttuurin, tutkimuksen ja tiedon maailmaan, luoda käytäntöjä koulujen, oppilaitosten ja kulttuurilaitosten yhteistyölle, monipuolistaa oppimisympäristöjä ja –menetelmiä, tarjota mahdollisuuksia eheyttävään opetukseen ja tarjota elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista. Aineisto tukee työskentelyä kolmessa vaiheessa : 1) Ennakoiva työ 2) Vierailut 3) Jatkotehtävät
Asiasanat: NY161707 oppimisympäristö kulttuuri kulttuuriperintö

> Yksityinen kielitoimisto
Kielitoimiston sivulla on asiaa e-oppimisesta, aiheina mm. verkkokirjoittaminen, oppimisympäristö, oppimiskäsitykset ja medialukutaito. Sana viikonvaihteeksi tarjoaa verkko-oppimisen termejä ja niihin liittyvää kielenhuoltoa kerran viikossa.
Asiasanat: Internet oppimisympäristö verkko-oppiminen NY155091 verkkokirjoittaminen

> Liikkeelle!
Liikkeelle! on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke. Hankkeesta vastaavat Kalajoen kaupunki ja tiedekeskus Heureka.
Asiasanat: yhteistoiminnallinen oppiminen tutkiva oppiminen oppimisympäristö

> PaikkaOppi - oppimisympäristö paikkatietojen opetukseen
PaikkaOppi on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa luodaan koulujen paikkatiedon opetusta tukeva ja avustava Internet-pohjainen oppimisympäristö. Hankkeessa toteutettavan palvelun avulla oppilaat pääsevät tutustumaan paikkatiedon perusteisiin ja käytäntöihin sekä soveltamaan oppitunneilla saatavaa teoriatietoa. Verkkopohjainen oppimisympäristö mahdollistaa erilaisten paikkatieto- ja kartta-aineistojen selailun sekä omien paikkatietoaineistojen luonnin palvelun omassa kartta-alustassa PaikkaOpin oppitunnit tarjoavat valmiita tehtäväpaketteja PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöön. Oppituntien sisältö vaihtelee paikkatiedon ja kartografian perustiedoista paikkatietoalan sovelluksiin. Oppituntien tehtävät ovat vapaasti käytettävissä PaikkaOpin kartta-alusta yhteydessä. Kukin oppitunti sisältää johdantotekstin oppitunnin teemaan, hyödyllisiä linkkejä muille sivustoille sekä yksityiskohtaiset ohjeet tehtävien suorittamiseen. Yksi oppitunti on suunniteltu suoritettavaksi yhden koulutunnin aikana.
Asiasanat: paikkatietojärjestelmät oppimisympäristö kartat biologia paikkatiedot maantieto

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus