Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> YK:n kehitysohjelma UNDP
UNDP:n tehtävänä on edistää demokraattista hallintoa ja vahvistaa kehitysmaiden valmiuksia vastata globaaleihin haasteisiin. Järjestöllä on merkittävä rooli myös kriisien ennaltaehkäisyssä ja jälleenrakennuksessa. UNDP tukee vuosituhattavoitteiden saavuttamista ja edistää kehitysavun tehokasta käyttöä maatasolla. UNPD:n sivuilla on materiaalia, joka sopii kansainvälisyyskasvatukseen ja ihmisenä kasvamisen opintoihin. Tietolähteen sisällön painopisteet ovat: Demokraattinen hallinto, Köyhyyden vähentäminen, Kriisien ehkäisy ja jälleenrakennus, Energia ja ympäristö, HIV/AIDS, Naisten asema. Lisäksi materiaalissa on tietoa vuosituhatavoitteista, niiden toteutuksesta ja seurannasta sekä Inhimillisen kehityksen raportit.
Asiasanat: kriisinhallinta kehitysmaat kansainvälisyyskasvatus kehitysohjelmat

> Maailman konflikteja
Ulkoministeriön tuottama Maailman konflikteja -verkkokokonaisuus seuraa kansainvälisiä selkkauksia monesta eri näkökulmasta. Aineiston pohjana on vuonna 1999 julkaistu Keskellä konfliktia -kirja ja siihen liittyvä opettajanopas. Sivustolta löytyy ajantasaista tietoa maailman kriisipesäkkeistä sekä taustamateriaalia konflikteihin liittyvistä ilmiöistä. Akuutteja konflikteja seurataan säännöllisesti, osaa sivuista päivitetään harvemmin. Materiaali sisältää myös konfliktisimulaation. Aineisto on tarkoitettu perusasteen ylimmille luokille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.
Asiasanat: kriisinhallinta globalisaatio turvallisuus riskit kansainvälisyyskasvatus maailmanlaajuiset ongelmat konfliktit yhteiskunta globalisaatio yhteiskuntaoppi konflikti turvallisuus yhteiskunnallinen konflikti

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus