Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 9 kpl
> Matikka on mun juttu!
Matikka on mun juttu! -hanke on opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke. Opetushallituksen tavoitteena on monipuolistaa opetusta kehittämällä opetukseen ja oppimiseen uusia menetelmiä, toimintamalleja ja työtapoja, joita voidaan soveltaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Matikka on mun juttu! -hankkeen keskeisinä tavoitteina on - kehittää ja syventää matematiikan opetussuunnitelmaa - rakentaa matematiikan peruskäsitteiden ympärille toimintavälinepaketit - tukea oppilaiden myönteisen matematiikkaitsetunnon kehittymistä innovatiivisilla ja toiminnallisilla oppimisympäristöillä - kehittää eriyttämisen mahdollisuuksia - erityisenä painopisteenä lahjakkaiden eriyttäminen - koota virtuaalista materiaalipankkia sekä hyviä, toimivia käytänteitä verkkoon kaikkien saataville - luoda opettajien välille pedagoginen, matematiikan opetukseen sitoutunut yhteistyöverkosto Kehittämistyötä on tekemässä ydinryhmässä 17 innovatiivista ja matematiikan oppimisesta ja opettamisesta kiinnostunutta luokan- ja aineenopettajaa, joille järjestetään 9 lähikehittämisjaksoa lukuvuosien 2008-2010 aikana.
Asiasanat: opetussuunnitelmat matematiikanopettajat matematiikka

> Suomi-koulu opetussisällöt
Tämä sivusto on luotu Suomi-koulujen verkostoitumista varten. Tavoitteena on tiedon ja valmiin opetusmateriaalin, linkkien, sekä opetussuunnitelmien jakaminen. Se on myös kanava Suomi-koulujen uutisille, kuulumisten vaihdolle, tiedottamiselle, kysymyksille ja keskustelulle reaaliajassa.
Asiasanat: linkit opetussuunnitelmat oppimateriaali verkkokoulutus

> Filosofia lukiossa
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien tuottama opetuksen tukipaketti.
Asiasanat: filosofia didaktiikka pedagogiikka opetussuunnitelmat

> Työssäoppimisen pedagoginen kehittäminen lähihoitajakoulutuksen Kasvun tukemisen ja ohjauksen opintokokonaisuudessa - verkkoa hyödyntäen
Materiaali on laaja suunnitelma lähihoitajakoulutuksen toteuttamisesta työssäoppimista ja verkon käyttöä painottaen. Materiaali sisältää opetussuunnitelman, jaksotuksen ja paljon muuta. Suunnitelman toteutusta on myös kuvattiu yhden vuoden ajalta.
Asiasanat: hoito lähihoitajat työssäoppiminen kuntoutuminen opetussuunnitelmat huolenpito verkko-opetus jaksotus Virtuaalikoulu

> Etälukio, biologia
Etälukion biologian opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista. Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat biologian www-sivut ja ohjelmat tukevat kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.
Asiasanat: etäopiskelu opetussuunnitelmat lukio biologia

> Tampereen kaupungin opetussuunnitelmat
Tampereen kaupungin koulujen opetussuunnitelmaportaali, jossa on ajantasalla olevat koulujen ja tampereen opetussuunnitelmat.
Asiasanat: opetussuunnitelmat tamperelaiset

> Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin
Käsittelee lukion psykologian ensimmäisen kurssin opetussuunnitelman tavoitelauseita vaihe vaiheelta Silanderin ja Kolin Verkko-opetuksen työkalupakki -kirjassa esitetyn viisiosaisen mallin mukaisesti. Tulostettavissa pdf-tiedostona.
Asiasanat: verkko-opiskelu tavoiteoppiminen oppiminen -- käsitykset opetussuunnitelmat verkko-opetus verkko-oppiminen psykologia etäopetus lukio opetussuunnitelma psykologia opetus tavoitteellinen opettaminen

> Uskontonetti
Sivut on koottu kehittämään pienryhmäisten uskontojen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Tarkoitus on tukea opettajien työtä tarjoamalla heille erilaisia välineitä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sivuilta löytyy myös paljon sellaista tietoa uskonnoista, jota voivat hyödyntää niin opetuksen järjestäjät, rehtorit, vanhemmat kuin muutkin kiinnostuneet. Uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat on laitettu aakkosjärjestykseen uskonnon opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden erilaisiin lajitteluperiaatteisiin voi tutustua Uskonnot pähkinänkuoressa -osiossa. Osa-alueet ovat petussuunnitelmien perusteet, opetuksen toteuttaminen, uskonnon opettamisesta, uskonnot pähkinänkuoressa, materiaaleja opetukseen ja usein kysyttyä. Omalla sivullaan luetellaan lisäksi yhteistyötahot.
Asiasanat: islam katolisuus Krishna-liike adventismi luterilaisuus vapaakirkot uskonnolliset liikkeet baha'i-usko buddhalaisuus uskonnolliset järjestöt opetussuunnitelmat juutalaisuus ortodoksinen kirkko uskontokasvatus Jehovan todistajat uskonnot luterilaiset kirkot islam juutalaisuus uskonnot ortodoksinen uskonto buddhalaisuus uskonnonopetus opetussuunnitelma katolisuus Vapaakirkollinen Jeesuksen Kirkko, Herran Kanssa Myöempien Kirstiyhteisö, aikojen Kristuksen ry, Pyhien

> Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen verkkopalvelu tarjoaa tietoa, ideoita, kysymyksiä ja tehtäviä tausta-aineistoineen oppilaille, opettajille ja yhteistyökumppaneille. Palvelu on jaoteltu teemoihin, joista muotoillut kysymykset helpottavat ongelmaratkaisuprosessin käynnistymistä, ja sivustolta löytyvä linkkikokoelma ohjaa edelleen aihepiiriä laajasti käsitteleville sivustoille ja muiden oppimateriaalintuottajien teemanmukaisiin tehtäviin. Sisältää lisäksi tapahtuma- ja koulutuskalenterin, uutisia, tietoa projekteista ja yhteistyökumppaneista, sekä kestävän kehityksen opetuksen strategioita, opetussuunnitelmia, toimintaohjelmia ja -vinkkejä.
Asiasanat: ruoka projektit liikenne strateginen suunnittelu vastuu kestävä kehitys ilmastonmuutokset opetus monimuotoisuus energia koulutus yhdyskunnat terveys kemikaalit opetussuunnitelmat arkielämä harrastukset kulutus tuotanto tietoisuus globalisaatio toimintaohjelmat vesi maailmanlaajuiset ongelmat energia opetussuunnitelma vesi liikenne koulutus opetus globalisaatio arkielämä kestävän kehityksen kasvatus ilmasto terveys

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus