Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 1 kpl
> Kultainen Kuutio: kannustin hyvään matematiikan esiopetukseen
Kultainen Kuutio kannustaa esiopetuksessa ja soveltuvin osin myös varhaiskasvatuksessa toimivia opettajia, tiimiä tai koko työyhteisöä kehittämään matematiikan opetusta lisää, kokeilemaan uusia toimintatapoja ja seuraamaan lasten kehitystä matematiikan alueella. Kultaista Kuutiota voi hakea joko yksittäinen opettaja, tiimi tai koko työyhteisö. Kannustimen myöntää Espoon Matikkamaa. Kultaisessa Kuutiossa toimii kouluttajakoulutus, jonka tavoitteena on lisätä työssä olevien esiopettajien omaa ammatillista kehittymistä. Kultaisessa Kuutiossa järjestetään lisäksi koulutusta muille espoolaisille esiopettajille. Tavalliseen matematiikan arkeen voi tulla tutustumaan myös mallieskareihin. Mikäli ei-espoolaiset opettajat haluavat vastaavaa koulutusta omaan kuntaansa, voi yhteyttä ottaa joko Kultaisen Kuution konsultoivaan opettajaan tai suoraan kouluttajiin. Kultaisen Kuution idea on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa myös valtakunnallisesti. Kultaisessa Kuutiossa on yhteisvoimin kehitelty hyviä matematiikan esiopetuksen toimintaympäristöä ja toimintatapoja. Kultaiseen Kuutioon mahtuu monia erilaisia toimintatapoja ja persoonallisuuksia, kunhan lähtökohdat ovat kokemuksellisessa matematiikan oppimisessa. Matematiikan oppiminen on erityisesti esiopetuksessa paljon enemmän kuin numeromerkkien kirjoittamista, laskemista ja ongelmatehtäviä, kynä-paperi -tehtäviä tai kirjan täyttämistä. Kultainen Kuutio toimii myös vinkkipankkina mietittäessä, mitkä materiaalit toisivat matematiikan lähimmäksi lapsen omaa elämää ja kokemusta. Opetusmateriaaleina mm. kaupalliset pelit, leikit, teemalaukut lukumäärän ja numeroiden kirjoittamiseen liittyviä toiminallisia ohjeita valmiine materiaaleineen ja ohjeineen. Valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ovat matematiikan esiopetuksen perusteena, mutta Kultaisessa Kuutiossa on tehty tarkennuksia perusteiden väljiin raameihin. Jo esiopetusvaiheessa osa oppilaista on erityistuen tarpeessa. Nämä lapset on hyvä tunnistaa ajoissa ja aloittaa matematiikan tarjoaminen tällaisille lapsille sopivassa muodossa. Osalla lapsista on todettu kehitysviivästymä, jolloin oppilaat ovat ensimmäisen kouluvuotensa starttiluokilla.
Asiasanat: pelit esikouluikäiset matematiikka leikit

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus