Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 17 kpl
1 2 | seuraava >>
> Riistakoulu: Paikka, jossa opitaan riistaeläimistä ja Suomen luonnosta
Riistakoulu on oppimissivusto riistaeläimistä ja Suomen luonnosta. Riistakoulu on rakennettu uuden opetussuunnitelman 5.-6.-luokkien sisältöjen ja tavoitteiden pohjalta. Sivustolla on ikätaso ja opetussuunnitelma huomioiden laaditut tietotekstit Suomen riistaeläimistä. Kaikki tietotekstit ovat myös kuunneltavissa ja sopivat näin ollen erityisopetukseen ja S2-materiaaliksi. Tehtävät tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä (L1, L2, L4, L5, L7).Opiskelu sopii osaksi koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia.Keskeiset käsitteet ja asiat on lihavoitu. Riistakoulun materiaalit on tehty opetus- ja riista-alan ammattilaisten toimesta erityisesti opetus- ja koulukäyttöön. Eriyttäminen on Riistakoulun materiaaleissa tehty helpoksi.
Asiasanat: oppimisympäristö riista ympäristö- ja luonnontieto nisäkkäät riistalinnut luontoala alakoulu opetusaineisto eläinten käyttäytyminen opetus suomalaismetsät luonto erityisopetus eläimet pesimistavan mukaan luonto-oppaat (teokset) biologia muuttolinnut opetuskäyttö eläimet luonto-opetus eläimet elinympäristön mukaan riistaeläimet oppimateriaali opetusmateriaalit biologia ympäristökasvatus metsä opetussuunnitelma oppiaineita integroiva opetus e-materiaali, monialaiset eriyttäminen osaaminen, laaja-alainen oppimiskokonaisuudet,

> Tikas: Tieto- ja viestintätekniikkaa selkokielellä
Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja. Vaikka Tikas-malli on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville, hyödynnetään sitä yhä enemmän myös yleisopetuksessa. Sivustolta löydät mm. tietoa, opetusmateriaalia ja käyttäjien kokemuksia.
Asiasanat: erityispedagogiikka tietotekniikka erityisopetus tieto- ja viestintätekniikka selkokieli

> Harjoituksia erityis- ja alkuopetukseen
Opettaja Jaanet Salmisen itse omaan opetukseensa toteuttamaan oppimateriaalia. Erityisopetukseen ja alkuopetukseen sopivia matematiikan, kuvataiteen ja nopean nimeämisen harjoituksia. Lisäksi löydät vähän hupiakin ja linkkejä.
Asiasanat: NY164171 erityisopetus alkuopetus matematiikka kuvataide

> Papunet » Selkokieliset sivut
Selkouutisten verkkoversio , jossa on selkokielistä tietoa mm. Euroopan Unionin toiminnasta, yhdistystoiminnasta, laeista, terveydestä, vapaa-ajan vietosta, suomalaisesta luonnosta, kirjaston ja matkapuhelimen käytöstä, merkkipäivistä, uskonnollisista juhlapäivistä ja Suomen historiasta. Sivuilla on myös maahanmuuttajille suunnattu selkokielinen KotiSuomessa –opas, jossa kerrotaan mm. Suomen sosiaaliturvasta, työelämästä, opiskelusta ja terveydenhuollosta. Osoitteessa www.selko.fi on kommentoitu luettelo internet-osoitteista, jossa on selkokielistä materiaalia.
Asiasanat: selkokirjat selkolehdet erityisopetus selkokieli selkolehdet (sanomalehdet) maahanmuuttajat

> Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (merko)
Turun kristillisen opiston sivuille on koottu monipuolisesti tietoa, linkkejä ja harjoituksia luku- ja kirjoitusvaikeuksisille aikuisille ja erityisryhmille . Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (MERKO) –hankkeen yhteydessä tuotettu materiaali (Halonen, Mirja . Peltoniemi, Anu: Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia.) on luettavissa sivuilla. MERKO –hankkeen tavoitteena oli hitaasti suomea oppivien maahanmuuttajien kielellisten ongelmien kartoittaminen, oppimista tukevan kuntoutuksen järjestäminen sekä siihen liittyvän materiaalin tuottaminen.
Asiasanat: kirjoittaminen kieli ja kielet maahanmuuttajat erityisopetus lukeminen oppimisvaikeudet

> Erityisopetus ja -kasvatus
Erityisopetuksen tueksi tehty sivusto, johon on kerätty linkkejä erityisopetuksen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen oppimateriaaleihin. Sisältää harjoituksia, pelejä ja opettajan tukimateriaalia eri oppiaineisiin mm. matematiikka, biologia, äidinkieli.
Asiasanat: opettajat lukio biologia äidinkieli peruskoulu erityisopetus varhaiskasvatus menetelmät matematiikka käsityö (toiminta)

> Hej!-oppikirjasarjan opettajan materiaali
Hej! on peruskoulun 7. luokalla alkavan B1-ruotsin oppikirjasarja erityistukea tarvitseville oppilaille. Tähän mennessä ovat ilmestyneet Hej! 7–8 oppikirja, Hej! harjoituskirjat 7 ja 8 sekä äänite 7–8.pettajan aineisto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Äänitekäsikirjoitukset Äänitekäsikirjoitukset sisältävät Hej! 7.–8. luokkien yhteisen tekstikirjan (= TB) kappaleet, 7. ja 8. luokkien harjoituskirjojen (=SB) kuuntelu- ja kuullunymmärtämistehtävät sekä ääntämisharjoitukset. Äänite sisältää myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kansallislaulut. Ääntämisohjeita Harjoituskirjojen 7 ja 8 tehtävien oikeat vastaukset
Asiasanat: erityisopetus ruotsin kieli erityiskasvatus erityisluokat

> Täydennä samanlaiseksi
Tee samanlaiseksi on matematiikan erityisopetukseen tarkoitetun AbacoMath-pelin aihio, hahmotusharjoitus, jossa täydennetään kuvio samanlaiseksi kuin mallikuva siirtämällä tarvittavat elementit kuvan päälle. Tehtävän tavoite on johdattaa oppija kokemusten ja visualisoinnin avulla kohti abstraktiota. AbacoMath-pelin tehtävät on ideoitu ja käsikirjoitettu Hendrik Radatzin ja Ursula Chaudhurin johdolla kehitetyn kuntouttamismenetelmän pohjalta. Sovellus on toteutettu Flash-tekniikalla, joten ohjelma tarvitsee toimiakseen selaimen, jossa on Flash-tuki.
Asiasanat: kuviot matematiikka abstrakti erityisopetus opetuspeli matematiikka erityisopetus kuva geometria

> Tee samanlainen
Tee samanlainen on matematiikan erityisopetukseen tarkoitetun AbacoMath-pelin aihio, hahmotusharjoitus, jossa täydennetään kuvio samanlaiseksi kuin mallikuva siirtämällä tarvittavat elementit kuvan päälle. Tehtävän tavoite on johdattaa oppija kokemusten ja visualisoinnin avulla kohti abstraktiota. AbacoMath-pelin tehtävät on ideoitu ja käsikirjoitettu Hendrik Radatzin ja Ursula Chaudhurin johdolla kehitetyn kuntouttamismenetelmän pohjalta. Sovellus on toteutettu Flash-tekniikalla, joten ohjelma tarvitsee toimiakseen selaimen, jossa on Flash-tuki.
Asiasanat: erityisopetus matematiikka abstrakti kuviot kuva matematiikka geometria erityisopetus

> Sarjat
Sarjat on matematiikan erityisopetukseen tarkoitetun AbacoMath-pelin aihio, hahmotusharjoitus, jossa täydennetään sarja mallin mukaiseksi. Tehtävän tavoite on johdattaa oppija kokemusten ja visualisoinnin avulla kohti abstraktiota. AbacoMath-pelin tehtävät on ideoitu ja käsikirjoitettu Hendrik Radatzin ja Ursula Chaudhurin johdolla kehitetyn kuntouttamismenetelmän pohjalta. Sovellus on toteutettu Flash-tekniikalla, joten ohjelma tarvitsee toimiakseen selaimen, jossa on Flash-tuki.
Asiasanat: erityisopetus abstrakti matematiikka matematiikka erityisopetus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus