Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 4 kpl
> Ihminen ja elinympäristö (KE1) | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa tutustutaan ihmiseen ja elinympäristöön kemian näkökulmasta. Kokonaisuus sisältää 7 videota, 4 audiota, 1 tehtävän ja 2 muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion kemian oppitunneille.
Asiasanat: maailmankaikkeuden synty laboratoriot molekyylit elinympäristö biokemia rokotteet kemia antibiootit orgaaninen kemia

> Kemian laskut laboratoriossa
Kemian laskut laboratoriossa -kirja on tarkoitettu oppikirjaksi laboratorio-alan tutkintoa suorittaville. Lisäksi se soveltuu kertaus- ja täydennyskirjaksi jo laboratorioalan perustutkinnon suorittaneille. Kirjaa voidaan käyttää laboratoriossa myös käsikirjana, koska siinä esitetään liuosten valmistamiseen, anlyysitulosten tarkkuuteen ja esittämiseen liittyvät asiat sekä käytännön laboratoriotyöskentelyssä usein tarvittavia taulukkoja.Kunkin luvun alussa esitetään lyhyesti laskuihin ja analyysimenetelmään liittyvä keskeinen teoria. Lukujen lopussa olevissa yhteenvedoissa palautetaan mieleen käsiteltyyn asiakokonaisuuteen liittyvät keskeisimmät asiat. Kirjassa on runsaasti ratkaistuja malliesimerkkejä ja niiden lisäksi opiskelijan ratkaistavaksi tarkoitettuja harjoitustehtäviä. Jotkut malliesimerkit on ratkaistu usealla tavalla, jotta lukija voi havaita, että tehtävän ratkaisemiseksi on yleensä useita tapoja. Pdf- muododssa olevien sivujen lukemiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka pystyy lataamaan materiaalista.
Asiasanat: kemialliset ilmiöt kemialliset yhdisteet kemiallinen analyysi (toiminta) kemiallinen analyysi kemia laboratoriot kemialliset reaktiot kemiallinen koostumus kemialliset vaikutukset kemialliset kaavat

> KEMIANTEKNIIKAN VIRTUAALIKOULU
Sivusto on KEMIALLINEN ANALYSOINTI –opintokokonaisuuden sisälle tuotettu verkko-opetusmalli kemiallisesta sitoutumisesta ja kemian merkkikielestä. Sivustolla on teoreettista sisältöä ja itsetarkistuvia tehtäviä.
Asiasanat: analyysi laboratoriot kemia kemiallinen analyysi laboratoriotekniikka virtuaalikoulu

> Laboratorioanalyysit
Sivuston tarkoituksena on hahmottaa laboratorioanalyysit kokonaisuuksina. Analyysit on jaettu näytteiden mukaan elintarvikenäytteiden, ympäristönäytteiden ja teollisuuden näytteiden analysointeihin. Sivustojen tarkoituksena on sekä yksittäisten laboratoriotöiden opastus käytännön työohjeiden avulla että näytteen kokonaisvaltaisen analysoinnin ymmärtäminen.
Asiasanat: laboratoriot laboratoriotutkimus näytteenotto analyysimenetelmät ammatillinen koulutus laboratoriotyöskentely virtuaalikoulu laboratorioanalyysit,

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus