Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 9 kpl
> Kurssihaku.fi - ammatilliset kurssit ja aikuiskoulutus
Kurssihaku.fi on hakijalle maksuton koulutuksenhaku palvelu. Palvelussa on ajantasaista tietoa tulevista ammatillisista kursseista ja koulutuksista kymmeniltä eri koulutusaloilta.
Asiasanat: haku koulutusalat koulutus kurssit ammatillinen koulutus ammatillinen aikuiskoulutus hakupalvelut ammattikurssit

> Nanokoulu
Materiaali on tarkoitettu lukion oppilaille nanofysiikan kurssin tueksi. Verkkokurssin luentojen ja didaktisen keskustelun tarkoituksena on avartaa lukiolaisten tietämystä tulevaisuuden kenties merkittävämmästä tieteen- ja teknologian alasta eli nanotieteestä ja sen valjastamisesta ihmisen palvelukseen. Nanotieteestä puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti poikkitieteellistä kokonaisuutta, jossa yhdistyvät kemia, biologia ja fysiikka (sekä sovelluksissa lääketiede). Tällä kurssilla on erityisesti painotettu fysiikan näkökulmaa, sillä kurssin sisällön suunnittelijat ovat kaikki fyysikoita ja kurssi toteutetaan nanofysiikan nimellä. Tulevina vuosina projektia voidaan laajentaa integroimalla mukaan biologian ja kemian luentokokonaisuuksia.
Asiasanat: biologia NY164166 lukiolaiset fysiikka kurssit lukio kurssikirjastot NY156827

> Setka - venäjän verkkomateriaaleja
Setka virtuaalikouluhankkeessa tuotettua materiaalia kaikkien kouluasteiden venäjän opetukseen. Laajaa kokonaisuutta voidaan hyödyntää osina. Sisältää seuraavat kokonaisuudet: Arjen ilot, Arjen ilot - opettajan lisämateriaalia, Docushare - Venäjän virtuaalikoulu Setkan materiaalihaku, Docushare - ohje: Miten lisäät materiaalia tietokantaan?, Neljä päivää Pietarissa, Oppimisaihioita venäjän opiskeluun, Setkan opettajien tekemiä HotPotatoes-harjoituksia, Sillalla - lähiopetusmateriaali, Sähköpostikortteja venäjän opetukseen, Venäjän opiskelun ja opetuksen linkkejä, Venäjän verkkokurssi, www-harjoituksia venäjän oppikirjoihin.
Asiasanat: vapaa sivistystyö venäjän kieli kurssit lukio peruskoulu harjoitukset ammatillinen koulutus sanastot Opetushallitus, Virtuaalikoulu

> Etälukio: uskonto | Abitreenit | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion uskontoa kokonaisuutena, jolla voi valmistua ylioppilaskirjoituksiin. Materiaalin avulla on mahdollisuus kerrata lukion uskontoa Etälukion radio-ohjelmien avulla. Ohjelmien kesto on n. 30 min. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä.
Asiasanat: lukiolaiset uskonto (uskominen) lukio kurssit Opetushallitus

> Kurssit: YKItreenit, englanti
Englannin YKItreenit on verkkokurssi, joka sisältää rakenne- ja sanastoharjoituksia sekä puheenymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä kolmella eri tasolla. Kieltä voi opiskella opiskelupäiväkirjan avulla ja suorituksista saa palautetta. Kurssin avulla voi harjoitella yleistä kielitutkintoa varten, mutta se soveltuu kaikille englannin kielen itsenäiseen opiskeluun.
Asiasanat: kurssit kielioppi sanajärjestys sanastot verkkokurssit englannin kieli

> Allez, allez viens! -opettajan materiaali
Allez, allez viens! -oppimateriaalisarja sopii lukion pitkän ranskan opiskelijoille, työelämässä ranskaa tarvitseville, etäopiskelijoille tai muuten kiinnostuneille, jotka osaavat jo ranskan alkeet. Opettajan verkkomateriaali sisältää esimerkkivastaukset seuraaviin tehtävätyyppeihin: monivalintatehtävät (qcm), aukkotehtävät, etsi vastine -tyyppiset tehtävät, ohjatut kommunikatiiviset tehtävät, käännökset, joihin on annettu vain yksi malli tietäen, että saman asian voi sanoa usealla eri tavalla, dictéet, ristikko sekä rakennetehtävät, jotka on myös äänitetty, joten niitä voidaan käyttää suulliseen harjoitteluun. Osissa 7 ja 8 useisiin kappaleisiin liittyy taustatietoa tai käsittelyehdotuksia.
Asiasanat: kurssimuotoinen opetus lukio kurssit ranskan kieli

> Kulttuuri
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi, mutta materiaaleihin voi tutustua myös itseopiskeluna ja ne ovat vapaasti käytettävissä kaikessa opetuksessa. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Tässä Venäjän kurssissa 7 opitaan puhumaan kirjallisuudesta, kuvataiteesta ja musiikista, ymmärtämään venäläistä kulttuuria ja venäläisiä arvoja sekä symboleja,erilaisista uskomuksista ja enteistä, sananlaskuja, sanontoja, satuperinnettä ja runoja, imperatiivi, konditionaali,keskeisiä pronomineja. Materiaalin sisältökokonaisuudet ovat: Venäläisistä arvoista, Uskomuksista, enteistä ja taikauskosta, Kirjallisuus, Kuvataide, Musiikki, Hauska tietää, Kielioppi, Tehtäviä, Sanasto. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: venäjän kieli etälukio kurssit kulttuuri Opetushallitus

> Yhteinen maapallomme
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi, mutta materiaaleihin voi tutustua myös itseopiskeluna ja ne ovat vapaasti käytössä kaikessa opetuksessa. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Tällä Venäjän kurssilla 8. opitaan ympäristön- ja ihmisensuojelusanastoa, asiaa Venäjän luontotyypeistä - mielenkiintoista tietoa ”Venäjän seitsemästä ihmeestä” ja Unescon maailmanperintökohteista Venäjällä, Venäjän yhteiskunta- ja hallintorakenteesta, käyttämään etuliitteisiä liikeverbejä, ymmärtämään partisiippeja ja gerundeja. Materiaalin sisältökokonaisuudet ovat: Johdanto,Venäjän luonto,Ympäristönsuojelu Venäjällä,Unescon maailmanperintöluettelo, Ihmisen suojelu, Hauska tietää, Kielioppi, Tehtäviä ja Sanasto. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: venäjän kieli kurssit etälukio Opetushallitus

> Eurooppaalaisuus ja Euroopan Unioni
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi mutta sopivat myös itseopiskeluun ja ovat vapaasti käytettävissä kaikkeen opetukseen. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Lukion valinnaisen yhteiskuntaopin kurssin YH 4 avulla opiskelija voi syventävää tietoja Euroopasta. Kurssin nimenä on Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, ja siinä tarkastellaan eurooppalaisuutta ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Miten eurooppalaisia Euroopan asukkaat ovat tai eivät ole? Sivuston sisältöteemat ovat: Me Euroopassa,"Homo Europeus", Euroopan unioni,Kuka päättää, kellä valta? Turvayhteisö, Kansalaisten Eurooppa, Eurooppalaisia arvoja, ”Yksi perhe, monta kieltä.” Matkalla Euroopassa, Eurooppalaista kulttuuriperintöä, Euroopan kasvot, YO-tehtäviä. Sisältöteemoissa on tehtäviä ja pohdintatehtäviä. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: eurooppalaisuus yhteiskunta yhteiskunnallinen muutos kurssit etälukio yhteiskuntaoppi

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus