Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 8 kpl
> Nuortenlinkki.fi-sivuston päihdekasvatusmateriaalit
Nuortenlinkki.fi-sivusto tarjoaa nuorille suunnattuja tietovisoja ja testejä eri päihteistä ja riippuvuuksista. Testialueen toiminnot ovat helposti hyödynnettävissä yläkoulun oppitunneilla. Tabletilla, tietokoneella tai puhelimella pelattava interaktiivinen tarinapeli Hukkaputki toimii osallistavana puheeksi oton työkaluna päihde- ja mielenterveyskysymyksissä. Sivustolta löytyy lisäksi nuorten tekemiä videosisältöjä eri aiheista.
Asiasanat: sähkösavukkeet päihteet päihteettömyys elämänhallinta huumeet pelaaminen nuuska alkoholi (päihteet) tupakka päihdekasvatus testit mielenterveys riippuvuus

> Terveys ja arkielämä - Lukion terveystieto - Internetix
Internetixin terveystiedon verkkokurssi (TE2) käsittelee terveyttä ja arkielämää. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot.
Asiasanat: terveys perhe (ilmiöt) yhteisöt liikunta riippuvuus ruoka päihteet arkielämä seksuaaliterveys ensiapu terveystieto

> Työkalupakki: Työkaluja tupakoimattomuuden edistämiseen
Työkalupakki on tupakointia käsittelevä verkkosivusto opettajille ja muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa tupakasta sekä valmista materiaalia tehtävistä videopätkiin hyödynnettäväksi oppitunneilla, nuortentoiminnassa ja vanhempainilloissa. Työkalupakki sisältää omat osionsa alakouluille, yläkouluille ja lukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä seurakunnille.
Asiasanat: syöpätaudit riippuvuus tupakka tupakkatuotteet

> Tietoa tupakoinnista & opetusideoita alakoulu
Jokaiseen aihealueeseen kuuluu lyhyt johdatus teemaan ja harjoituksia eri luokka-asteille ensimmäisestä luokasta kuudenteen luokkaan. Harjoitukset on ryhmiteltu luokka-asteiden mukaan kolmeen ryhmään eli 1.-2. –luokkalaisille, 3.-4. –luokkalaisille ja 5.-6. –luokkalaisille. Osa tehtävistä soveltuu useammalle luokka-asteelle. Tehtävät on ryhmitelty Tehtävät-laatikkoon. Sivustoa voi hyödyntää opetuksessa palasina, järjestyksessä aihealueittain alusta loppuun tai esimerkiksi osana terveyteen tai hyvään oloon keskittyvää teemaviikkoa. Harjoituksia voidaan hyödyntää erilaisessa alakouluikäisten kasvatustyössä koulusta harrasteryhmiin.Tehtävien ja kysymysten tavoitteena on lähestyä tupakointia yllättävistäkin näkökulmista, ja näin herättää keskustelua sekä kannustaa ottamaan kantaa - parhaimmassa tapauksessa saada aikaan oivalluksia niin oppilaissa kuin opettajissakin.
Asiasanat: syöpätaudit tupakkatuotteet tupakka riippuvuus

> Fressisedu
Monipuolisia materiaaleja ja työkaluja nuorten nikotiinittomuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Asiasanat: nuorisotyö tupakka vieroitus terveys syöpätaudit riippuvuus

> Terveysongelmat ja riippuvuudet | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion terveystiedon (TE 2) terveysongelmat ja riippuvuus -teemaa. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät useita äänitteitä ja videoita.
Asiasanat: ongelmat riippuvuus terveystieto terveysneuvonta terveys lukio terveyskasvatus lukiolaiset Opetushallitus

> Yhtälö, funktio, verrannollisuus | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee yhtälöitä, funktioita ja verrannollisuutta (MAB1). Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion lyhyen matematiikan oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: matematiikka yhtälöt numerot taulukointi riippuvuus funktiot NY156826 Verrannollisuus

> Ihmisen ja luonnon riippuvuus | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa tutustutaan ihmisen ja luonnon riippuvuuteen. Kuinka ihmisen toimien vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä?Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion maantiedon oppitunneille. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyvä ja ne sisältävät äänitteitä, videoita ja tehtäviä.
Asiasanat: maantiede saastuminen NY156733 jätteet ihminen metsät eroosio ilmastonmuutokset jätevesi luonnonvarat maailmanlaajuiset ongelmat riippuvuus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus