Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
> Maailman taustat opettajille: Vesi (2/2005)
Maailman taustat tarjoaa opettajille kehityksen teemoihin liittyviä opetuspaketteja. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko sekä ideoita opetustilanteeseen. Vesi -osiossa perehdytään puhtaan veden saantiin tulevaisuuden suurena haasteena, vesivarojen kontrolliin konfliktien syynä sekä likaiseen veteen sotia suurempana tappajana.
Asiasanat: ympäristöarvot konfliktit ongelmanratkaisu vesi hygienia vesivarat taudit kansainvälisyyskasvatus yhteistyö väestönkasvu vesien saastuminen ripuli vesihuolto kehitysmaat vesi terveyskasvatus turvallisuus terveysoppi ympäristö yhteiskuntaoppi yhteiskunnallinen ongelma

> Kestävä kehitys - Yhdyskunnat
Kestävän kehityksen verkkopalvelun yhdyskuntasuunnittelua käsittelevä teemaosio tarjoaa tietoa, ideoita, kysymyksiä ja tehtäviä tausta-aineistoineen oppilaille, opettajille ja yhteistyökumppaneille. Osioon muotoillut kysymykset helpottavat ongelmaratkaisuprosessin käynnistymistä, ja sivustolta löytyvä linkkikokoelma ohjaa edelleen aihepiiriä laajasti käsitteleville sivustoille ja muiden oppimateriaalintuottajien teemanmukaisiin tehtäviin.
Asiasanat: kaupungistuminen kartat jätehuolto paikannimet yhdyskuntarakenne yleiskaavoitus kaupunkiekologia kestävä kehitys arkkitehtuuri vesihuolto yhdyskuntasuunnittelu kulttuurimaisema miljöörakentaminen asutus päätöksenteko kulttuurihistoria kaavoitus maakuntakaavoitus asemakaavoitus ilmansuunnat nuorisovaltuustot Paikallisagenda 21 puurakentaminen yhdyskunnat liikenne energiahuolto teollistuminen kotiseutututkimus rakentaminen aluesuunnittelu elinkeinot viihtyvyys vaikuttaminen viheralueet suunnittelu liikenne teollistuminen suunnittelu viher- ja virkistysalueet kestävän kehityksen kasvatus kotiseutuoppi arkkitehtuuri kaupunkiympäristö kaupunkikehitys jätehuolto rakentaminen YVA-menettely

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus