Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 10 kpl
icon
> Lue mitä Fedja kertoo itsestään ja vastaa kysymyksiin
Luetunymmärtämisharjoitus, jossa luetaan mitä neljä venäläistä nuorta kertovat itsestään ja vastataan luetun perusteella suomenkielisiin monivalintakysymyksiin.
Asiasanat: venäjän kieli luetun ymmärtäminen esittely (päätöksentekomenettely) venäjän kieli lukeminen kielioppi kielten opetus

icon
> Minä ja muut
Kurssin tavoitteena on ensisijaisesti kuullun- ja puheenymmärtämistaitojen vankentaminen siten, että suoriudutaan arkielämän keskustelu- ja tiedonhankintatilanteista. Erityistä huomiota kiinnitetään ääntämiseen. Ääntämisharjoittelussa korostetaan äänteiden, sana- ja lausepainon sekä luontevan puherytmin oppimista. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan keskittymällä yksityiskohtien poimimiseen helpohkoissa asiayhteyksissä ja ydinkohtien löytämiseen vaativimmissa. Tekstin ymmärtämistä harjoitellaan lähinnä avokysymysten avulla. Teksteihin liittyy myös sanastotehtäviä. Tekstien sanaston voi tarkistaa välittömästi niihin liittyvistä sanastoista.
Asiasanat: kieli ja kielet arkielämä keskustelu englannin kieli kuullun ymmärtäminen tiedonhankinta ääntäminen viestintä lukeminen etäopetus kuullun ymmärtäminen lukio vieras kieli englannin kieli Opetushallitus

icon
> Johdantokurssi
Sisältää lämmittelytehtäviä englannin kielen opiskelun aloittamiseksi: monivalinta- ja avokysymyksiä sisältävän lähtötasokokeeen, puheen ymmärtämistehtäviä, jotka ohjaavat erottamaan keskustelusta olennaisen ja vastaamaan kysyttyyn asiaan lyhyesti, sekä tekstin ymmärtämisharjoituksia, jotka ovat pääosin lyhyitä tekstejä, avokysymyksiä, täydennyksiä, yhdistämistehtäviä, oikein/väärin valintoja sekä erilaisia sanastoharjoituksia sisältäviä lyhyitä tekstejä.
Asiasanat: englannin kieli kieli ja kielet kuullun ymmärtäminen luetun ymmärtäminen lukio lukeminen kuullun ymmärtäminen etäopetus englannin kieli Opetushallitus

icon
> Tekstit ja vaikuttaminen
Tukimateriaalia äidinkielen vaikuttamisen kurssille. Antaa ohjeita vaikuttavien tekstien ja niiden kielen tarkasteluun sekä aikaisempaa syvempiä tietoja perustelemisesta. Opettaa erittelemään ja tulkitsemaan vaikuttavia tekstejä sekä tuottamaan niitä. Sisältää tehtäviä. Tehtäviin virittävien tekstien aihepiiri käsittelee elämää sekä erilaisten ihmisten tapoja vaikuttaa. Sisältää myös kielenhuollon kertausta. Valikossa luvattu sanasto ei ole vielä valmis - tulossa myöhemmin.
Asiasanat: yhteiskunnalliset vaikutukset argumentointi lukeminen tarkoituksen mukaan kielenhuolto vaikuttaminen äidinkieli kirjoittaminen sisällön mukaan puhe (puhuminen) lukeminen kielioppi äidinkieli kirjallinen ilmaisu

icon
> Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Tukimateriaalia kaunokirjallisten tekstien kurssille.Ohjaa kaunokirjallisten tekstien lukemiseen, analyyttiseen keskusteluun ja tulkitsevaan kirjoittamiseen luetun pohjalta. Sisältää tehtäviä.
Asiasanat: tekstilajit fiktio kirjoittaminen sisällön mukaan kirjalliset teokset lukeminen kohteen mukaan tulkinta klassikot kaunokirjallisuus tekstianalyysi kritiikki kirjallisuus tekstin ymmärtäminen kirjallisuuskritiikki lukeminen lukemisvalmiuksien kehittäminen

icon
> Sanomalehti
Viivapiirros, jonka aiheena on sanomalehti.
Asiasanat: lukeminen arkielämä lehti vapaa-aika vapaa-ajan toiminnot lehdet julkaisut posti sanomalehdet

icon
> Lainaus
Viivapiirros, jonka aiheena on kirjaston lainaustoiminta.
Asiasanat: kirjastonkäyttö lainaustoiminta lainausjärjestelmät kirjastot asiointi kirjastoala kirjastopalvelut kirja kirjastot lukeminen lainaus

icon
> Kitchen Computer
Materiaaliin sisältyy neljä erilaista tehtävää. Ensin oppilas kuuntelee uutisen keittiötietokoneen keksimisestä. Sitten oppilas siirtyy videon pohjalta laadittuihin harjoituksiin: True or False -tehtävä on kuullunymmärrystehtävä Lexitaire-tehtävässä harjoitellaan uutisessa esiintyneitä keskeisiä sanoja, Synonym sweeper -tehtävässä harjoitellaan sekä sanastoa että tekstin ymmärtämistä. ja Begin&end-tehtävässä harjoitellaan lauserakenteita. Soveltuu vanhemmille oppilaille ja aikuisopiskelijoille, jotka hallitsevat englannin kielen perusteet.
Asiasanat: luetun ymmärtäminen kuullun ymmärtäminen englannin kieli lukeminen kielitaito kielet englannin kieli kuullun ymmärtäminen virtuaalikoulu

icon
> Opiskelutaitoja parantava kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille
Lukio-opiskeluun maahanmuuttajille. Esittelee mallin opintovalmiuksia parantavasta 28 oppitunnin kurssista koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tueksi. Kurssiin liittyy tunnilla ja kotona tehtäviä harjoituksia. Käsittää opiskelijoille jaettavan aineiston pdf- tai word-muodossa.
Asiasanat: opiskelu opiskelutekniikka opiskelutaito tutkielmat tentit tiivistelmät referointi aikataulut käsitteet lukeminen opiskelumenetelmä lukio lukeminen maahanmuuttaja

icon
> Luki-Luukas
Luki-Luukas on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto. Tehtävien suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monikanavaiseen oppimiseen. Osaa tehtävistä voi kuunnella.
Asiasanat: äidinkieli (oppiaineet) lukeminen kirjoittaminen erityisopetus kirjoittaminen lukemisvalmiuksien kehittäminen lukemishäiriöt kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen lukemisvaikeudet lukeminen erityisopetus äidinkieli

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus