Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 7 kpl
icon
> Etalukio - terveystieto - kurssit 1-2
Etälukion terveystiedon opetus tarjoaa tietoa oman terveyden hoitamisesta sekä terveydestä yhteiskunnassa ja maailmassa ja laajentaa käsitystä siitä, mitkä tekijät ympärillämme vaikuttavat terveyteen. Etälukion terveystiedon verkkoaineisto koostuu ydinosasta, johon liittyy itsenäisiä kokonaisuuksia. Verkkoaineisto on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja tarvitsee tuekseen muuta aineistoa, kuten lukion oppikirjoja. Muuhun aineistoon on viitattu eri osakokonaisuuksissa.
Asiasanat: terveys terveystieto (oppiaineet) etälukio terveysoppi etäopetus terveyskasvatus terveys

icon
> Etälukio - ranska
Verkkosivusto sisältää ranskan kielen kurssit 5. Avant et maintenant / Ennen ja nyt, 6. Les études et les projets d'avenir, ja 7. Kulttuuri. Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan ja itseopiskelun tueksi.
Asiasanat: etäopiskelu ranskan kieli etälukio kielten opetus etäopetus ranskan kieli

icon
> Etälukio - englanti
Sivusto sisältää kurssit 1. Minä ja muut, 2. Viestintä ja vapaa-aika, 3. Opiskelu ja työ, 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, 5. Kulttuuri, 6. Tiede, talous ja tekniikka, 7. Luonto ja kestävä kehitys, 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen sekä johdanto- ja kirjoitelmakurssit. Etälukion englannin verkkomateriaali tukee etä- ja itseopiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Materiaali noudattaa uusia Aikuisten lukiokoulutuksen perusteita. Englannin verkkomateriaalien uudistaminen on vielä kesken, mutta tavoitteena on saada kaikki kurssit uudistettua vuoden 2007 loppuun mennessä.
Asiasanat: etäopiskelu etälukio englannin kieli kielitaito englannin kieli kirjallinen ilmaisu kielten opetus etäopetus

icon
> Etälukio - ruotsi
Sivusto sisältää neljä kurssia: johdantokurssin, kirjoitelmakurssin, sekä kurssit 1. Opiskelu ja vapaa-aika ja 2. Arkielämää Pohjoismaissa. Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan ja itseopiskelun tueksi. Kurssikohtaiset verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Materiaalissa on huomioitu eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasot.
Asiasanat: etälukio ruotsin kieli etäopiskelu etäopetus ruotsin kieli Opetushallitus

icon
> Etälukio - äidinkieli
Verkkosivusto sisältää seuraavat äidinkielen kurssit: 1. Tekstin rakenteita ja merkityksiä, 2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, 3. Tekstit ja vaikuttaminen, 4. Teksti, tyyli ja konteksti, sekä 5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti. Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan ja itseopiskelun tueksi. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita.
Asiasanat: etälukio kirjallisuus (kirjalliset teokset) äidinkieli (oppiaineet) etäopiskelu tekstin ymmärtäminen tekstianalyysi kielioppi kirjallinen teksti kirjallisuus kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen etäopetus

icon
> Etälukio - psykologia
Etälukion psykologian verkkomateriaali sisältää kaksi psykologian kurssia. Ensimmäisen kurssin aihepiireinä ovat psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus. Toisen kurssin aikana seurataan ihmisen kehitystä eri vaiheissa. Aineistokokonaisuuteen kuuluu lisäksi valikoima opiskelumenetelmiä, jotka auttavat tehostamaan etäopiskelua. Materiaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi ja itseopiskeluun. Ne noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita.
Asiasanat: psykologia oppiminen vuorovaikutus psyykkinen kehitys psykologia etäopetus

icon
> Etälukio - Psykologia
Sivusto sisältää kaksi etälukion psykologian kurssia: 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus, 2. Ihmisen psyykkinen kehitys. Lisäksi sivustolle on koottu vinkkejä aktiivisen opiskelun menetelmistä. Materiaalit tukevat Aikuisten lukiokoulutuskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.
Asiasanat: psykologia etäopiskelu etälukio psykologia etäopetus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus