Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 11 kpl
1 2 | seuraava >>
icon
> NationMaster - World Statistics, Country Comparisons
Sivustolla on käteviä graafisia esityksiä, joissa on vertailutietoa eri maista: mm. mikä on väkirikkain, anteliain, köyhin maailman valtioista tai missä on eniten TV-vastaanottimia asukasta kohden. Sivustolla voi vertailla kätevästi kahden valitun maan tilastotietoja. Myös yksittäisten maiden profiileja, lippuja, karttoja jne.
Asiasanat: maantieto tilastot valtiot valtiot -- tunnukset tilastotiede väestö maantiede vertailu vertaileva analyysi valtio väestön kehitys väestö maantiede

icon
> CIA - The World Factbook
Englanninkielinen sivusto sisältää kattavasti tietoa yli 260 maasta: kartta, lippu, maantiede, väestö, hallinto, talous, liikenne, tietoliikenne, puolustus, valokuvia jne. Sivustolla voi myös vertailla maita keskenään.
Asiasanat: liput valtiot -- tunnukset maantieto hallinto maantiede kartografia karttakokoelmat valtiot väestö väestö karttaoppi valtio maantiede

icon
> Wolfram Demonstrations Project: Country Flags and Descriptions
Englanninkielinen sovellus esittelee valtioiden lippuja ja karttamuotoja. Sovellus sopii erinomaisesti maantiedon oppimateriaaliksi ja kertaukseen. View the flags of every country, along with their descriptions.
Asiasanat: karttakokoelmat maantiede valtio (instituutio) liput maantieto verkko-oppimateriaali maantiede karttaoppi valtio

icon
> Wolfram Demonstrations Project: Country Groups
Voit valita ryhmän maita (esim. englantia puhuvat, YK:n turvallisuusneuvostoon kuuluvat jne.) ja tarkastella kartalta, miten maat sijoittuvat. Sovellus sopii erinomaisesti maantiedon opetukseen. Sovellus on englanninkielinen. Select groups of countries and see how they are arranged geographically.
Asiasanat: karttaprojektiot maantieto kansainväliset järjestöt maantiede valtiot valtio karttaoppi maantiede kansainvälinen järjestö

icon
> Vuoret venäjäksi
Yhdistelytehtävä, jossa maailman suurimpien vuorten venäjänkieliset nimet yhdistetään luetun suomenkielisen tekstin perusteella oikeaan venäjänkieliseen maanosaan.
Asiasanat: erisnimet vuoret venäjän kieli maanosat sanasto venäjän kieli vuori maantiede Opetushallitus

icon
> Suomen maantietoa
Luetunymmärtämisharjoitus, jossa luetaan venäjänkielinen teksti ja vastataan sen pohjalta Suomen maantietoa koskeviin venäjänkielisiin monivalintakysymyksiin.
Asiasanat: luetun ymmärtäminen maantieto venäjän kieli maantiede venäjän kieli Suomi Opetushallitus

icon
> Moskovan sijainti -maantieto
Moskovan sijaintia käsittelevä venäjänkielinen teksti ja siihen perustuvia venäjänkielisiä luetunymmärtämisharjoituksia.
Asiasanat: luetun ymmärtäminen venäjän kieli maantieto sijainti maantiede venäjän kieli Opetushallitus

icon
> Maailman järvet
Yhdistelytehtävä, jossa yhdistetään maailman kuuluisimpien järvien venäjänkielinen nimi oikean maanosan venäjänkieliseen nimeen.
Asiasanat: erisnimet maantiede sanastot järvet venäjän kieli paikannimet venäjän kieli maantiede sanasto kielten opetus Opetushallitus

icon
> Riskien maailma
Tarkastee maapallolla esiintyviä hasardeja maantieteellisestä näkökulmasta. Hasardit on luokiteltu neljään pääluokkaan: luonnonhasardeihin, ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin, sosiaalisiin sekä teknologisiin hasardeihin, joista jokaisesta tarkastellaan lähemmin vähintään kahta aihetta. Tärkeää on pyrkiä näkemään yhteyksiä eri hasardityyppien syissä ja alueellisessa esiintymisessä. Hasardeja tarkastellaan myös akselilla kehitysmaat — teollisuusmaat. Aineiston tarkoituksena on auttaa hahmottamaan eri alueille tyypillisiä hasardeja. Sisältää tehtäviä, joista useat käsittelevät verkkotiedonhakua. Oppikirjan käyttö on kurssin suorittamiseksi välttämätöntä.
Asiasanat: sosiaaliset ristiriidat teknologia alueellisuus luontosuhde sosiaaliset ongelmat ilmastonmuutokset hasardit onnettomuudet luonto riskit maantiede ihminen luonnontieteiden opetus etäopetus maantiede

icon
> Suomen kartta
Ääriviivapiirros Suomen kartasta.
Asiasanat: kartat Suomi maantiede karttaoppi Suomi

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus