Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 8 kpl
icon
> Sudanin lapsisotilaat
Sudanin lapsisotilaat -oppimateriaali on Taksvärkki ry:n lukuvuoden 99-00 projekti. Oppimateriaalin tavoitteena on syventää oppilaiden tietoja lapsisotilaista ja lasten oikeuksista Sudanissa sekä tarjota monipuolisia virikkeitä ja ideoita sudanilaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja nykypäivän käsittelyyn oppitunneille. Oppimateriaali sisältää opettajan oppaan, josta löytyy kalvopohjia, keskustelun aiheita, toimintavihjeitä sekä ideoita taksvärkin toteutukseen. Tehtävät ovat eri vaikeusasteisia ja sopivat sekä itsenäisen toiminnan että ohjattujen oppituntien pohjaksi.
Asiasanat: kansainvälisyyskasvatus lapsisotilaat ihmisoikeudet lapset -- oikeudet sodat lapsen oikeudet kulttuurienvälinen kasvatus sota ihmisoikeudet Sudan

icon
> Ihan tavallinen lapsuus: Kambodzha ja lapsikauppa
Taksvärkki ry:n lukuvuoden 2003-2004 Ihan tavallinen lapsuus -oppimateriaali käsittelee laajasti Kambodzhaa ja lapsikauppaa. Oppimateriaalista löytyy runsaasti valmista materiaalia niin oppitunneille kuin suoraan oppilaiden käytettäväksi opinnoissakin. Tehtäviä oppitunneille -osio sisältää eri vaikeusasteisia tehtäviä, jotka sopivat sekä itsenäisen toiminnan että ohjattujen oppituntien pohjaksi. Ne soveltuvat niin peruskoulun yläluokille, lukioille kuin ammatillisille oppilaitoksillekin. Tehtävien suunnittelussa on huomioitu uusien opetussuunnitelmien mukaiset kansainvälisyyden tavoitteet sekä kouluissa yleisimmin käytössä olevat oppikirjat.
Asiasanat: maailmanlaajuiset ongelmat lapset -- oikeudet kansainvälisyyskasvatus lapsikauppa rikollisuus ihmisoikeudet rikollisuus kulttuurienvälinen kasvatus ihmisoikeudet lapsen oikeudet Kambodzha

icon
> Mover - Monikulttuurinen ohjausverkko
Monikulttuurinen ohjausverkko (MOVER) on rakennettu tueksi monikulttuurisen opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen parissa työskenteleville, sekä alan opiskelijoille. Tapausesimerkkien avulla sivusto tarjoaa tietoa ja herättää keskustelua maahanmuuttajanuorista, heidän kotoutumisestaan ja kotoutumisen tukemisesta opetuksen ja ohjauksen keinoin.
Asiasanat: tasa-arvo monikulttuurisuus ihmisoikeudet maahanmuuttajat integraatio kansainvälisyyskasvatus maahanmuuttaja integraatio ihmisoikeudet

icon
> Maahanmuuttajakouluttajan tukisivut
Mitä maahanmuuttajakouluttajan on hyvä tietää? Miten tehtävään voi valmistautua? Millaisia ideoita voi löytää? Maahanmuuttajien kouluttajan tukiaineisto tarjoaa taustatietoa, kokemuksia ja työskentelyideoita mamu-kouluttajille. Tukiaineisto on tarkoitettu käytettäväksi apuna eri oppilaitosten maahanmuuttajakoulutuksessa, soveltuvin osin kotoutumiskoulutuksessa ja vapaatavoitteisten maahanmuuttajakoulutusten lisämateriaalina. Maahanmuuttajat, joilla on hyvä kielitaito, hyötyvät myös kansalaisopintojen kouluttajan tukiaineiston materiaalista.
Asiasanat: maahanmuuttajat ihmisoikeudet kansainvälisyyskasvatus integraatio monikulttuurisuus vaikuttaminen tasa-arvo maahanmuuttaja kulttuurienvälinen kasvatus maahanmuutto ihmisoikeudet

icon
> UNICEF Suomi - Aamunavauksia alakouluille
Unicefin aamunavaustekstejä alakoululaisille Maailman vesipäivälle ja Lapsen oikeuksien päivälle sekä owambolasten satuja Pohjois-Namibiasta.
Asiasanat: lapset -- oikeudet kansainvälisyyskasvatus kulttuurit (kulttuurimuodot) ihmisoikeudet suvaitsevaisuus monikulttuurisuus kulttuuri ihmisoikeudet lapsen oikeudet suvaitsevuus kulttuurienvälinen kasvatus

icon
> Turpa auki -rap-kilpailun aineistot
Plan Suomi Säätiön Turpa auki -rap-kilpailun sivustolla on tietoa lapsen oikeuksista. Teemoina ovat suojeltu lapsuus, koulu on oikeus, lepoa ja vapaa-aikaa, tasa-arvoa kaikille ja ilmaise itseäsi. Turpa auki -kilpailun pohjalta on julkaistu myös kirja ja cd, joista löytyy lasten ja nuorten parhaimpia lyriikoita lapsen oikeuksista.
Asiasanat: monikulttuurisuus lapset -- oikeudet vaikuttaminen kansainvälisyyskasvatus ihmisoikeudet ihmisoikeudet kulttuuri lapsen oikeudet

icon
> SASK:in verkkomateriaali
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) sivuilta löytyy tietoa muun muassa lapsityövoimasta ja vastuullisesta tuotannosta. Lisäksi sivuilla on erillisiä maakatsauksia, joihin on koottu tietoja SASKin entisistä ja nykyisistä hankemaista Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Asiasanat: vastuu lapsityövoima tuotanto ihmisoikeudet lapsityö tuotantojärjestelmä kuluttajuus

icon
> Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet
Tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia tilastojen, teorian, historian, runojen, kirjallisuuskatkelmien ja arkielämän tilanteisiin kiinnittyvien pohdintatehtävien kautta käsittelevä opintomateriaali. Aiheina mm. media, terveys, väkivalta ja köyhyys.
Asiasanat: terveys tytöt ihmisoikeudet väkivalta köyhyys naiset media terveys tyttö väkivalta ihmisoikeudet naisen asema köyhyys nainen

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus