Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 4 kpl
icon
> Comics | Make a comic | Bitstrips
Englanninkielisellä sivustolla voi rakentaa eri osasista oman sarjakuvan. Sarjakuvan avulla voi harjoitella esim. tietyn aihepiirin sanastoa.
Asiasanat: sarjakuvat englannin kieli kielitaito kielen oppiminen englannin kieli sarjakuva kielitaito kielten opetus Sarjakuva

icon
> Languages Online - French topics
Ranskan kielen alkeita harjoittava sivusto.
Asiasanat: kielenkäyttö sanastot kielen oppiminen ranskan kieli kielten opetus ranskan kieli kielet sanasto kielitaito

icon
> Puhelinfraasit
Aihiossa esiintyy lukuisia käyttökelpoisia fraaseja käytettäväksi esimerkiksi työelämässä. Samalla oppilas oppii poimimaan sanontoja puheesta. Oppilaan tehtävänä on täyttää rakennekaaviot kuulemansa perusteella. Napauttamalla kolmea puhelimen kuvaa oppilas kuulee puhelimessa yleisesti esiintyviä repliikkejä, joita käytetään, kun pahoitellaan sitä, että tavoiteltu henkilö ei ole tavoitettavissa (esim. ”I’m afraid she’s out of town all week. She’ll be back on Monday.”, “I’m sorry, he is on the other line. Would you like to hold?”). Puhelimien alla olevassa rakennekaaviossa on valmiina joitakin sanoja ja oppilaan tulee täydentää kukin rivi poimimalla repliikkien joukosta kokonaisia fraaseja kuulon perusteella.
Asiasanat: puhelinkäyttäytyminen harjoitukset englannin kieli fraasit puhelimet viestintä puhelinneuvottelu englannin kieli kielitaito

icon
> Sentence Stress
Aihion tarkoituksena on opettaa oppilasta huomaamaan, että sillä, miten lauseen sanoo, on joskus suurikin vaikutus sen merkitykseen. Oppilas näkee tehtävän aikana kahdessa sarakkeessa neljä tai viisi puhekuplaa/palkkia kummassakin. Palkeista kuuluu lause, kun oppilas napauttaa niitä. Toisen (joko vasemman tai oikean) puolen lauseet ovat aina sanasisällöltään samoja, mutta lausepaino vaihtelee. Oppilaan tehtävä on siirtää palkit vierekkäin siten, että vasemmanpuoleinen lause saa vierelleen merkitykseltään sopivan reaktion. Tarkistusvaiheessa oikeat lauseet tulevat näkyviin ja ”lukkiutuvat” vierekkäin ja lisäksi oppilas kuulee lauseparin puhuttuna.
Asiasanat: kielitiede englannin kieli prosodiikka kielioppi viestintä englannin kieli kielitaito

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus