Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 7 kpl
icon
> Kulttuuri
Kertoo Espanjan maalaustaiteesta, kirjallisuudesta, elokuvasta, musiikista ja härkätaistelusta sekä tutustuttaa kuuluisiin taiteilijoihin. Latinalaista Amerikkaa käsittelevässä osiossa tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan ja musiikkiin sekä mantereen alkuperäiskansojen taiteeseen. Kielioppi käsittelee subjunktiivia ja imperatiivia.
Asiasanat: alkuperäiskansat maalaustaide elokuvataide yso_musiikki_1 kulttuuri kirjallisuus kieli ja kielet taiteilijat espanjan kieli härkätaistelut valtiot taide kielioppi musiikki etäopetus kulttuuri Espanja kielten opetus elokuva kirjallisuus espanjan kieli Espanja

icon
> Kulttuurit kohtaavat
Esittelee maailmanlaajuista kulttuuriperintöä. Sisältää harjoituksia, testejä ja historian ylioppilaskirjoitustehtäviä.
Asiasanat: kehitys kieli ja kielet uskonto ja uskonnot kirjallisuus osaaminen tulevaisuudenodotukset kansainvälinen kauppa kulttuuri-identiteetti kulttuurit (kulttuurimuodot) sodankäynti yhteiskunta kulttuurihistoria kielet uskonnot historia sota lukio yhteiskunta etäopetus kirjallisuus kulttuuri kulttuuri-identiteetti

icon
> Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Auttaa muodostamaan kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Opettaa tuottamaan kirjallisia ja suullisia tuotoksia kieleen, kirjallisuuteen ja identiteettiin liittyvistä teemoista. Kertaa lisäksi kielenhuoltoa ja aiempien kurssien sisältöä.
Asiasanat: kirjallisuuden tyylit kirjallisuudenhistoria kieli ja kielet kirjallisuus identiteetti äidinkieli kansalliskirjallisuus kulttuuri-identiteetti kirjallisuus kielet suomen kieli äidinkieli kirjallisuuden historia kirjallisuuden laji

icon
> Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Tukimateriaalia kaunokirjallisten tekstien kurssille.Ohjaa kaunokirjallisten tekstien lukemiseen, analyyttiseen keskusteluun ja tulkitsevaan kirjoittamiseen luetun pohjalta. Sisältää tehtäviä.
Asiasanat: tekstilajit fiktio kirjoittaminen sisällön mukaan kirjalliset teokset lukeminen kohteen mukaan tulkinta klassikot kaunokirjallisuus tekstianalyysi kritiikki kirjallisuus tekstin ymmärtäminen kirjallisuuskritiikki lukeminen lukemisvalmiuksien kehittäminen

icon
> Etälukio - äidinkieli
Verkkosivusto sisältää seuraavat äidinkielen kurssit: 1. Tekstin rakenteita ja merkityksiä, 2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, 3. Tekstit ja vaikuttaminen, 4. Teksti, tyyli ja konteksti, sekä 5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti. Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan ja itseopiskelun tueksi. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita.
Asiasanat: äidinkieli (oppiaineet) kirjallisuus (kirjalliset teokset) etäopiskelu etälukio tekstianalyysi kielioppi kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen kirjallinen teksti kirjallisuus etäopetus tekstin ymmärtäminen

icon
> Fotokela
Tarjoaa kuvanlukutaidon oppimateriaalia moniaiheisella ja mediakasvatuksellisella lähestymistavalla. Sivustolla tarkastellaan valokuvia kouluaineiden näkökulmasta. Sisältää ohjeistuksen opettajalle, tehtäviä, sanaston ja listan lisäkirjallisuudesta.
Asiasanat: biologia yso_musiikki_1 kuvataide matematiikka kieli ja kielet kirjallisuus yhteiskuntaoppi käsityö (toiminta) mainoskuvat uskonto (uskominen) valokuvat kotitalous (oppiaineet) valokuvataide elämänkatsomustieto liikunta historia fysiikka lehtikuvat terveystieto kemia mediakasvatus kuvateokset mediakasvatus kemia uskonnot kotitalous kirjallisuus liikuntakasvatus uskonnonopetus fysiikka tekstiilitaide taide biologia yhteiskuntaoppi kielet musiikki historia yhteiskunnallinen muutos valokuvaus kuva matematiikka

icon
> Netlibris
Netlibris on verkossa toimivien kirjallisuuspiirien yhteisnimi. Tapiiri on esi- ja alkuopetuksen, Kumi-Tarzan 3.- ja 4.-luokkalaisten, Matilda 5.- ja 6.-luokkalaisten ja Sinuhe yläasteiden kirjallisuuspiiriverkko. Odysseia-verkostoon kuuluvat lukion syventävä kirjallisuuskurssi Odysseia ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisten kurssien keskustelupiirit. Lisäksi on räätälöityjä kirjallisuuspiirejä suomea toisena kielenä opiskeleville sekä erityisopetuksen piirissä oleville.
Asiasanat: kirjallinen ilmaisu viestintä kirjallisuuskritiikki kirjallisuus viestintä kielet kirjallisuus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus