Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 1 kpl
icon
> Ikoni-opetusmateriaali | Museovirasto
Kuvataiteen opetukseen liittyy konkreettinen ikonin piirustus- ja maalaustehtävä kun taas uskonnon opetuksen kysymykset herättävät pohtimaan ikonien ja muiden pyhien esineiden merkitystä uskonnonharjoituksessa ja niiden roolia poikkeustilanteissa kuten sodissa. Tehtävistä kannattaa keskustella jo koulussa ennen museokäyntiä ja samalla miettiä mihin museokäynnillä keskitytään. Kaikkia tehtäviä ei yhden museokäynnin puitteissa ehdi tehdä. Parhaimman hyödyn museokäynnistä saa, kun tehtävät puretaan yhdessä joko museokäynnin lopuksi tai jälkityöskentelynä koulussa. Tehtäväpaketin avulla käydään läpi ikoneihin liittyviä perustietoja ja tutustutaan ikonimaalarin käyttämään piirustustekniikkaan. Annetun tehtävän kautta tekniikkaa sovelletaan oppilaan omassa työskentelyssä. Piirustustehtävän voi tehdä esimerkkinä käytetyn kuvan avulla museovierailun aikana. Itse valitun kuvan kanssa työskennellessä tehtävä tehdään museovierailun jälkeen koululla. Tehtäväpaketti on tarkoitettu käytettäväksi oman kuvataiteen opettajan ohjauksessa.
Asiasanat: ortodoksinen kirkko ortodoksisuus ikonit kirkkomaalaukset ikonimaalarit kuvataide

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus