Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 42 kpl
1 2 3 4 5 | seuraava >>
icon
> Suolojen liukoisuus
Lisää eri suoloja veteen, ja seuraa sitten niiden liukenemista ja dynaamisen tasapainon muodostumista kiinteän saostuman kanssa. Vertaa ioneiden lukumäärää liuoksessa helposti liukenevan NaCl:n ja toisen, niukkaliukkoisen suolan kanssa. Huomaa yhteys ionien varauksen ja lukumäärän välillä suolan kaavassa. Laske liukoisuustulojen arvot.
Asiasanat: kemia liukoisuus null liuokset

icon
> pH asteikko
Testaa mm. kahvin, syljen ja saippuan pH ja määrittele, ovatko ne happamia, emäksisiä vai neutraaleja. Visualisoi hydroksidi-ionien ja oksoniumionien suhteellinen määrä liuoksessa. Vaihda lineaarisen ja logaritmisen asteikon välillä. Tutki vaikuttaako tilavuuden muuttaminen tai vedellä laimentaminen pH:n arvoon. Voit myös suunnitella oman nesteen!
Asiasanat: null kemia emäkset hapot pH

icon
> Ilmapallot ja noste
Materiaalissa voi tehdä kokeita heliumpallolla, kuumailmapallolla tai muilla eri kaasuilla täytetyllä muotonsa säilyttävällä pallolla. Simulaation avulla voi tutkia, mikä saa jotkut pallot leijumaan ja toiset vajoamaan. Materiaalin kieltä voi vaihtaa sivun alalaidasta.
Asiasanat: lämpötila (fyysiset ominaisuudet) pallot paine (fyysiset ominaisuudet) ilmapallot helium kaasut ilmakehä kemia nouseminen leijuminen noste

icon
> Happo-emäs-liuokset
Miten heikot ja vahvat liuokset eroavat toisistaan? Voit mitata tämän simulaation avulla paperin erilaisia pH-arvoja. Sivun alalaidasta voit ladata ohjelman suomeksi.
Asiasanat: kemia pH hapot emäkset väkevöinti liuokset

icon
> Atomien rakentaminen
Rakenna atomi protoneista, neutroneista ja elektroneista ja katso, miten alkuaine, varaus ja massaluku muuttuvat. Pelaa peliä ja testaa ymmärtämisesi!
Asiasanat: atomit kemia elektronit

icon
> Jännittävät metallit
Tämä materiaali sisältää kattavan paketin metallien kemiaa ja sähkökemiaa. Työn aikana hyödynnetään kokeellista työskentelyä sekä molekyylimallinnusta. Materiaali sisältää sekä opettajalle että oppilaalle tarkoitetun materiaalin. Opettajan materiaaliin olemme koonneet perusteluja tekemillemme valinnoille ottamalla huomioon mm. erilaiset oppimisympäristöt, korkeamman tason ajattelutaidot, mielekkääseen oppimiseen vaadittavat kemian tietotasot sekä OPS-kytkennän. Lisäksi olemme liittäneet mukaan molekyylimallinnukseen liittyvää tutkimustietoa.
Asiasanat: sähkökemia verkko-oppimateriaali metallit jännite (kooste) metallioppi kemia

icon
> Kemianluokka Gadolin
Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alan laajasta kentästä ja sen roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, tarjota tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista sekä antaa elämyksiä kemian oppimisesta. Päätoimintamuotomme ovat toiminnalliset opintokäynnit, joiden aikana eri koulutusasteiden opetusryhmillä on mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa yliopistolaboratoriossa, tutustua molekyylimallinnuksen ja analytiikan mahdollisuuksiin ja saada tietoa kemian alasta sekä opiskelusta. VirtuaaliGadolin on rakennettu tukemaan Kemianluokka Gadolinin palvelujen saavutettavuutta osana LUMA-keskus Suomen VirtuaaliLUMAa. VirtuaaliGadolinin tavoitteena on edistää oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta ajasta, asuinpaikasta tai opiskelupaikasta riippumatta. VirtuaaliGadolin kokoaa kemian tiedekasvatusta tukevia työohjeita, etäluentoja ja virtuaaliopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi.
Asiasanat: kemia verkko-oppimateriaali oppimisympäristö

icon
> Maa - ihmisen kotiplaneetta | Opettaja.tv | yle.fi - yläkoulu
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa perehdytään ihmisen kotiplaneettaan maapalloon sekä muihin planeetoihin. Kokonaisuus sisältää 4 videota ja 18 tehtävää aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemakokonaisuus on tarkoitettu yläkoulun maantiedon oppitunneille.
Asiasanat: maantieto kemia planeetat maapallo aurinko Kuu (Maan) avaruus revontulet

icon
> Metallit ja materiaalit (KE4) | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa tutustutaan metalleihin ja materiaaleihin. Kokonaisuus sisältää 4 videota ja 2 muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion kemian oppitunneille.
Asiasanat: metallit materiaalit kemia sähkökemia epämetallit sähköenergia

icon
> Reaktiot ja energia (KE3) | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa tutustutaan kemiallisiin reaktioihin ja energiaan. Kokonaisuus sisältää 4 videota ja 2 muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion kemian oppitunneille.
Asiasanat: reaktiot kemia energia puu (luonnonmateriaalit) hapan laskeuma maakaasu öljy

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus