Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 4 kpl
icon
> Etälukion opinto-opas (pdf)
Etälukion opinto-opas on tarkoitettu kaikille etäopiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille ja opinto-ohjaajille, nuorista aikuisiin. Oppaaseen on koottu tiiviiseen muotoon perustietoja lukion etäopetuksen toiminnasta ja käsitteistä. 28-sivuinen opas on pdf-muotoinen ja sen sisältökokonaisuudet ovat: Minustako etäopiskelija, Etäopiskelun tavoitteet, Etäopiskelijan opintosuunnitelma, Etäopiskelijan opintokustannukset ja opintososiaaliset edut, Etäopiskelun elementit, Etäopiskelun ja etäopetuksen muodot, Etäopiskelijan tietolähteet, Opinto-ohjaus ja tutorointi, Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto, Etäopiskelijan tutkinnon jälkeinen ohjaus.
Asiasanat: etälukio etäopiskelu opastus ESR-hanke, YLE Opetushallitus,

icon
> Etalukio - terveystieto - kurssit 1-2
Etälukion terveystiedon opetus tarjoaa tietoa oman terveyden hoitamisesta sekä terveydestä yhteiskunnassa ja maailmassa ja laajentaa käsitystä siitä, mitkä tekijät ympärillämme vaikuttavat terveyteen. Etälukion terveystiedon verkkoaineisto koostuu ydinosasta, johon liittyy itsenäisiä kokonaisuuksia. Verkkoaineisto on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja tarvitsee tuekseen muuta aineistoa, kuten lukion oppikirjoja. Muuhun aineistoon on viitattu eri osakokonaisuuksissa.
Asiasanat: terveys terveystieto (oppiaineet) etälukio terveysoppi etäopetus terveyskasvatus terveys

icon
> Etälukio - äidinkieli
Verkkosivusto sisältää seuraavat äidinkielen kurssit: 1. Tekstin rakenteita ja merkityksiä, 2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, 3. Tekstit ja vaikuttaminen, 4. Teksti, tyyli ja konteksti, sekä 5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti. Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan ja itseopiskelun tueksi. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita.
Asiasanat: etälukio kirjallisuus (kirjalliset teokset) äidinkieli (oppiaineet) etäopiskelu tekstin ymmärtäminen tekstianalyysi kielioppi kirjallinen teksti kirjallisuus kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen etäopetus

icon
> Etälukio - Psykologia
Sivusto sisältää kaksi etälukion psykologian kurssia: 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus, 2. Ihmisen psyykkinen kehitys. Lisäksi sivustolle on koottu vinkkejä aktiivisen opiskelun menetelmistä. Materiaalit tukevat Aikuisten lukiokoulutuskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.
Asiasanat: psykologia etäopiskelu etälukio psykologia etäopetus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus