Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 6 kpl
icon
> Yritysoppia virtuaalisesti - Virtual Business Learning
Virtuaalisen oppimisympäristön tarkoituksena on palvella ammattiopiston aikuiskoulutuksen, lähinnä ammattitutkintojen liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutustarpeita. Monimuotokoulutus tarjoaa 1 opintoviikon laajuiset yrittäjyysopinnot eri ammattitutkintojen opetussuunitelmien yhteisten piirteiden mukaisesti. Opintojaksolla tutustutaan esimerkkiyrittäjän tarinan avulla yritysidean kehittämiseen ja yrityksen perustamisen moniin pulmakohtiin. Sivustossa on myös laaja linkkikirjasto.
Asiasanat: yrittäjyys ammattitutkinnot liiketoiminta

icon
> Liiketoimintaosaaminen -artikkelisarja
Kauppatieteellisen yhdistyksen julkaisemasta 75-vuotisjuhlakirjasta ”Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme keskiössä” valittuja pdf-muotoisia artikkeleita valottamassa liiketoimintaosaamisen monia puolia. Artikkeleita voidaan hyödyntää lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyden ja kansantalouden opetuksessa. Artikkelit sopivat esimerkiksi esitelmä- ja kirjoitusaineistoksi, referenssikäyttöön tai oheislukemistoksi. Perusopetuksen opettajille artikkelit tarjoavat taustamateriaalia opetukseen. Ne auttavat ymmärtämään yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaa valaisten myös työskentelyn lähtökohtia näissä organisaatioissa.
Asiasanat: yrittäjyyskasvatus liiketoiminta yritykset kansantalous julkinen hallinto liikealan koulutus yrittäjyyskoulutus

icon
> Liiketoiminta
Käsittelee yritystoiminnan perusedellytyksiä ja keskeisiä toimintatapoja viidessä eri osiossa. Tavoitteena on esitellä yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä keskeisiä ratkaisuja, yrityksen toiminnan suunnitteluun liittyviä asioita sekä yrityksen menestymisen kannalta olennaisia tekijöitä. Tavoitteena on myös antaa näkemys yritystoiminnan kokonaisuudesta ja erityisesti siitä, mitä selvityksiä, suunnitelmia ja ratkaisuja on yritystoimintaa aloitettaessa ja toiminnan kehittyessä tehtävä. Sisältää tehtäviä, testejä, linkkejä ja lisäkirjallisuutta.
Asiasanat: liikeideat strategiat liiketoimintasuunnitelmat yrittäjyys yritysmuodot rahoitus liiketoiminta yrittäjyyskasvatus yrittäjät budjetointi liikkeenhoito liikkeenjohto talous tuotantojärjestelmä yrittäjyyskoulutus yritys taloudelliset voimavarat

icon
> Kannattavuus ja katetuotto
Aineisto perehdyttää kannattavuuden käsitteeseen ja katetuoton laskemiseen. Mukana on tehtäviä, joiden avulla voidaan arvioida opittua. Aineisto soveltuu käytettäväksi eri aloilla yrittäjyyden ja yritystoiminnan opiskelussa. Osa sisällöistä vaatii Flash-laajennuksen selaimeen.
Asiasanat: yritystoiminta katetuottolaskenta katetuotto yrittäjyys liiketoiminta kannattavuus ammatillinen koulutus liikkeenjohto yritys liikkeenhoito yrittäjyyskoulutus talous

icon
> Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen väline yrityksen kehittämisessä. Tämän verkkoaineiston tavoitteena on yrityksen liiketoimintasuunnitelman ohjattu laatiminen.
Asiasanat: kehittämissuunnittelu liiketoimintasuunnitelmat liiketoiminta yritystoiminta yrittäjyyskasvatus yrittäjyys liikealan koulutus yritys lukio yrittäjyyskoulutus ammatillinen koulutus virtuaalikoulu

icon
> Sähkötekniikan urakointiyrityksen toiminta
Sähkötekniikan urakointiyrityksen toiminta -aineisto muodostuu toisistaan riippumattomista oppimisaihioista, joita yhdistää sama case -yritys, Sähkömiehet Oy, jota voidaan käyttää esimerkkinä oppimisaihioissa. Sisältö etenee ensimmäisestä ja yksinkertaisimmasta tasosta viidenteen eli vaativimpaan tasoon. Ensimmäisellä tasolla kuvataan sähköurakointiyrityksen yksittäistä työkohdetta. Viidennellä tasolla laaditaan yritykselle liiketoimintasuunnitelma. Aineisto on erityisesti tarkoitettu tekniikan ja liikenteen koulutusalalle, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla koulutusaloilla ja opiskeltaessa voidaan tarkastella muitakin saman alan ja muiden alojen case-yrityksiä. Aineiston eri tasoilla kysymysmerkin kohdalla on tehtäviä, jotka perehdyttävät eri oppimisaihioihin. Sisältää esimerkkejä yrityksen liikekirjeenvaihdosta pdf-muodossa. Aineisto sisältää myös aiheeseen liittyviä linkkejä.
Asiasanat: taloushallinto yritykset sähkötekniikka liike-elämä toimintasuunnitelmat urakointi markkinointi liiketoiminta toimintaympäristö liikeviestintä sähköala liiketoimintasuunnitelmat markkinointi opetusmenetelmä yritys liikkeenhoito sähkötekniikka sähkö

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus