Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 6 kpl
icon
> Mainokset | Opettaja.tv | yle.fi - yläkoulu
Yleisradion opettaja.tv:n Meditatekstit: Mainokset -teemakokonaisuudessa käsitellään mainontaa vaikuttamisen keinona. Sivustolla on 4 videota. Lisäksi teemapaketissa on esimerkkejä oppilaiden tekemistä mainoksista. Teemakokonaisuus on tarkoitettu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneille.
Asiasanat: mainoskuvaus media viestintä mainoselokuvat mainonta

icon
> Aikakauslehtiä opetuskäyttöön
Artikkelipankki tarjoaa aikakauslehtitekstejä opetuskäyttöön. Tavoitteena on täydentää oppiaineiden sisältöjä ja tuoda mediakasvatusmateriaalia opetukseen. Aikakauslehtitekstit sopivat hyvin monenlaiseen opetustilanteeseen: itsenäiseen tiedonhakuun, pari- ja ryhmätöihin, yhdessä käsiteltäväksi tai eriyttämiseen. Osaan teksteistä liittyy aineenopettajien laatimia tehtäviä. Tehtävät on merkitty symboleilla, jotka havainnollistavat kussakin tehtävässä olennaista lukemisen tapaa. Näin opiskelija ohjataan kaikessa opiskelussa tärkeään tietoiseen, aktiiviseen lukemiseen. Monet artikkeleista ovat pdf-muodossa. Artikkelien lopussa on tavallisesti linkki kyseisen aikakauslehden kotisivuille, joilta saa myös lisää materiaalia: uusia artikkeleita tai niiden lyhennelmiä, joissakin tapauksissa myös lisää opetusmateriaalia.    
Asiasanat: viestintä mediakasvatus lehdistö viestintäkulttuuri aikakauslehdet sanomalehdet artikkelit (julkaisut)

icon
> Kuullun ymmärtäminen | Voie Expresse
Harjoittele ääneenlukemista, Luonto ja kestävä kehitys (mm. animaatiopeli, videoita, järjestöjen linkkejä), Sanasto (vapaa-aika), Muita viestinnän keinoja (mm. eleet, opetusvideo), Koulu,Videoluentoja (ilman tehtäviä), Kuullunymmärrystehtäviä aloittelijoille, Suomen ja Ranskan historiaa videona (Historialuentosarja, YouTUbe), Kuullun ymmärtäminen aivan alusta.
Asiasanat: historia kestävä kehitys viestintä ranskan kieli luonto eleet NY165807

icon
> Tietokonekommunikaatio
Tietokonekommunikaatio on oppimateriaalikokonaisuus, joka käsittää tavanomaisen oppikirjan ja sitä tukevan verkkomateriaalin. Oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattioppilaitosten tietotekniikan linjoille, mutta se soveltuu hyvin myös aikuiskoulutukseen ja itseopiskelijoille. Harjoitustehtävät on ryhmitelty perustehtäviin ja vaikeampiin lisätehtäviin. Perustehtävien vastaukset löytyvät pääsääntöisesti oppikirjasta, lisätehtävien vastauksia joutuu usein etsimään esim. Internetistä. Lisätehtävissä on myös joukko esimerkkejä käytännön tehtävistä. Näiden toteutus riippuu tietysti käytettävissä olevasta laitteistosta. Oppikirjan keskeiset kuvat on saatavilla verkkosivuilta PDF-tiedostona kalvopohjiksi.
Asiasanat: viestintä tietokoneet

icon
> Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut
Oppimateriaali on tuotettu viestinvälitys- ja logistikkapalvelujen ammattitutkintoon. Oppimateriaalilla luodaan yhtenäinen käsitteistö ja siihen liittyvä syventävä lisämateriaali, joiden avulla tutkinnon suorittaja vahvistaa omatoimisesti perusvalmiuksiaan tutkinnon suorittamiseen. Samalla taataan, että valmistavan koulutuksen järjestäjät käyttävät yhtenäistä terminologiaa ja materiaalia. Tavoitteena on myös varmistaa tutkinnon suorittajien yhtenäinen osaamisen perustaso näyttötilanteissa. Materiaali koostuu tärkeimmistä logistiikan käsitteistä ja niiden englannin ja ruotsin kielen käännöksistä. Materiaali sisältää noin sadan käsitteen materiaalin syventävine aineistoineen.
Asiasanat: palvelut logistiikka viestintä

icon
> Kopiraitti - reitti tekijänoikeuteen
Kopiosto on yhdessä opetusministeriön kanssa julkaissut helppolukuisen ja kattavan internet-oppaan tekijänoikeudesta eri viestintävälineissä. Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin, ja sitä voivat käyttää sekä opettajat että oppilaat. Osa aineistosta vaatii toimiakseen Macromedia Flash Player -ohjelman.
Asiasanat: viestintä tekijänoikeus viestintä

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus