Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 15 kpl
1 2 | seuraava >>
icon
> Opettajille | Taksvarkki ry
Taksvärkki ry tarjoaa opettajille vuosittain monipuolisen opetussuunnitelmiin pohjautuvan oppimateriaalipaketin kansainvälisyyskasvatukseen ja kampanjaansa liittyen sekä toiminnallisia työpajoja, kouluvierailuita ja teemapäiviä oppilaitosten tarpeisiin. Tutustu sivuston linkkeihin ja löydä monipuolista opetusmateriaalia!
Asiasanat: kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyys ihmisoikeudet kulttuuri-identiteetti kestävä kehitys ihmisarvo

icon
> International Operational Agent: International Operational Agent
Englannin kieli ja kommunikaatiotaidot Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen Kansainvälinen yhteistyö Osaamisen kehittäminen ( ohjaus ) Kansainvälinen liikkuvuus, oppilaan tuki ja ohjaus Hankehakemus Kv-hankkeen johtaminen Yhteistyön rakentaminen Kansainvälisyyden juurruttaminen Tieto, osaaminen, parhaat käytännöt
Asiasanat: kansainvälisyys kurssit materiaalit, hankkeet, kansainvälisyys,

icon
> Artikkelipankki - Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Artikkelipankin kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - aihekokonaisuus tarjoaa aikakauslehtitekstejä opetuskäyttöön. Tavoitteena on täydentää oppiaineiden sisältöjä ja tuoda mediakasvatusmateriaalia opetukseen. Aikakauslehtitekstit sopivat itsenäiseen tiedonhakuun, pari- ja ryhmätöihin tai yhdessä käsiteltäväksi. Osaan teksteistä liittyy aineenopettajien laatimia tehtäviä. Tehtävät on merkitty symboleilla, jotka havainnollistavat kussakin tehtävässä olennaista lukemisen tapaa. Näin opiskelija ohjataan kaikessa opiskelussa tärkeään tietoiseen, aktiiviseen lukemiseen. Monet artikkeleista pdf-muodossa.
Asiasanat: kulttuuri-identiteetti aikakauslehdet kansainvälisyyskasvatus mediakasvatus monikulttuurisuus kulttuuri artikkelit (julkaisut) kansainvälisyys

icon
> YK:n vuosituhattavoitteet – kohti vuotta 2015
Peruskouluille ja lukioille suunnattu verkkomateriaali "YK:n vuosituhattavoitteet - kohti vuotta 2015" tarkastee Suomen kahdeksan kehitysyhteistyön pääkumppanimaan esimerkkien valossa, kuinka sellaiset seikat kuten koulutus, naisten asema tai kansainvälinen kauppa vaikuttavat kehitykseen ja miksi tapahtumat maapallon toisella laidalla koskettavat myös suomalaisia. YK:n vuosituhattavoitteet toimivat kehikkona pohdittaessa, mistä kehityksen mittaamisessa on kyse. Aineiston on tuottanut YK:n kehitysohjelman UNDP:n Pohjoismaiden toimisto yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Opetusministeriö on tukenut aineiston tekoa osana Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman toimeenpanoa.
Asiasanat: kehitysyhteistyö kansainvälinen kauppa kansainvälisyyskasvatus Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus kansainvälisyys Kenia YK Tansania, Nicaragua UNDP Sambia Vietnam Mosambik Etiopia Nepal

icon
> Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
Yleistä ulkomailla opiskelusta, koulujärjestelmistä, apurahoja.
Asiasanat: opiskelu ulkomailla kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyys

icon
> Ulkoasiainministeriö: Global.finland
Ulkoasiainministeriön ylläpitämällä sivustolla on esillä globaalikasvatukseen liittyvää materiaalia. Kansainvälisyys- ja kehityskasvatusta käsittelevää tietoa sekä julkaisuja on koottu sivuille. Oikotiet kouluille –valikosta opettaja saa tiiviissä muodossa tietoa maailman konflikteista ja niiden taustoista. Ulkoministeriön kirjastosta voi myös lainata kehitysaiheisia videoita, joiden valikoima on laaja. Globaalikasvatus –valikon alla on runsaasti aineistoja opettajille.
Asiasanat: opettajat kansainvälisyys oppilaat

icon
> Kansainvälistyminen ja Euroopan Unioni | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus avaa ajanjaksoa 1980-luvun teknologisesta kehittymisestä lama-aikaan, sekä Euroopan unioniin liittymiseen 1995. Sivuilla on 10 audiota ja 1 muu aiheeseen liittyvä materiaali. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion historian oppitunneille.
Asiasanat: lama historia EU-maat politiikka EU-politiikka kansainvälisyys

icon
> Kansainväliset suhteet (HI3) | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Sivuilla on 3 videota, 15 audiota, 5 muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion historian oppitunneille.
Asiasanat: kansainväliset suhteet kansainvälisyys kansainvälinen politiikka demokratia nationalismi politiikka diktatuuri sodankäynti

icon
> Taksvärkki-kampanja 2009-2010: Tietoa ja taitoa Bolivian alkuperäiskansojen nuorille
Taksvarkki.fi sivustolle on koottu ideoita ja materiaaljea koulun teemapäivien toteuttamisideoiksi.
Asiasanat: latinalaisamerikkalaiset lapset -- oikeudet kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyys

icon
> Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - Nuorten Akatemia
Nuorten Akatemian kokoama materiaali-ja linkkikokoelma kulttuuri-identiteetistä ja kansainvälisyydestä.
Asiasanat: kansainvälisyys EU-maat rauha globalisaatio kansainvälisyyskasvatus reilu kauppa rauhankasvatus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus