Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 8 kpl
icon
> LUKUTEATTERIOHJELMA Read Drama
Perusopetuksen 3.-5.-luokkalaisten lukusujuvuuden kehittämiseen tähtäävä opetusohjelma, joka sopii erityisesti erityisopetukseen tai muuhun pienryhmätoimintaan. Lukuteatteri on lukemisen kohdennetun tuen muoto, jossa oppilaat harjoittelevat lukemista näytelmätekstin avulla, lukien ja ilmaisten roolihahmojensa repliikkejä. Lukuteatterin tavoitteena on kehittää lukusujuvuutta, luetun ymmärtämistä sekä ilmaisevaa ääneen lukemista mielekkäällä tavalla. Lisäksi tavoitteena on tarjota etenkin heikoille lukijoille merkityksellisiä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia lukemisen parissa. Materiaalipaketti sisältää 8 viikon mittaisen lukuteatteriohjelman, Velhokisat -näytelmätekstin, videomuotoisen opettajan oppaan sekä tulostettavat lisämateriaalit.
Asiasanat: draamakasvatus lukeminen lukihäiriöt lukusujuvuus

icon
> Selkosanomat
Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä siten, että tekstiä on helpompi lukea. Uusi verkkolehti ilmestyy kahden viikon välein. Lehti on jaettu kokonaisuuksiin (Kotimaa, Ulkomaat, Urheilu, Viihde, Teema), joiden alta löytyy ajankohtaisia uutisartikkeleita. Tämän lisäksi sivustolta löytyy aina uusimpaan Selkosanomat-lehteen liittyviä tehtäviä, jotka harjoittavat luentunymmärtämistä. Selkosanomat soveltuukin hyvin suomen kielen harjoitteluun ja kertaamiseen etenkin maahanmuuttajaoppilaiden tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppitunneille ja omatoimiseen työskentelyyn.
Asiasanat: lukihäiriöt verkkolehdet selkokieli tehtävät maahanmuuttajat artikkelit (julkaisut) uutiset selkolehdet (sanomalehdet) lukeminen helppolukuisuus

icon
> Ihmisen psyykkinen kehitys - Lukion psykologia - Internetix
Internetixin psykologian verkkokurssi (PS2) käsittelee ihmisen psyykkistä kehitystä. Kurssi sisältää ohjeet opettajalle ja oppilaalle, oppimateriaalin sekä tehtävänannot.
Asiasanat: vanhuus aggressiot kehityspsykologia aikuisuus lapsuus psykologia hoitomenetelmät nuoruus lukihäiriöt masennus ihminen stressi kehitys psykopatia pelot (spesifiset) aggressiivisuus psyykkinen kehitys

icon
> Tukikeinot
Tukikeinot –osiossa tarjotaan tietoa lukemisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ja lukutaidon tukemisen keinoista ja harjoitteista.
Asiasanat: lukeminen fonologia oppiminen lukihäiriöt dysleksia ennaltaehkäisy

icon
> Lukivaikeudet
Lukivaikeudet-osioon kootaan perustietoa lukivaikeudesta, sen syistä, ilmenemismuodoista eri kehitysvaiheissa ja sen yhteydestä muihin vaikeuksiin.
Asiasanat: lukeminen oppiminen lukihäiriöt dysleksia kirjoitustaito

icon
> Ekapeli lukemisen taitojen harjoitteluun
Ekapeli on tietokoneella pelattava oppimispeli, joka on tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille, joilla on tarvetta harjoitella lukemisen perustaitoja. Ekapelistä on olemassa kolme suomenkielistä peliversiota (Ekapeli-Eskari, Ekapeli-Yksi ja Ekapeli-Sujuvuus ja yksi suomenruotsinkielinen peliversio (Ekapeli-SpelEtt). Ekapelit sopivat hyvin myös vanhemmille oppilaille, joilla on lukutaidossa pulmia. Ekapeli on kehitetty auttamaan erityisesti niitä lapsia, joille lukemaan oppiminen on haastavaa. Sivustolla lukemisen tietopalvelu, jossa tietoa lukutaidon kehittymisestä, lukemaan opettamisesta, lukutaidon arvioinnista, lukivaikeuksista ja tukikeinoista. Lisäksi omat kokonaisuudet vanhemmille ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus & jullkaisut.
Asiasanat: pelit lukihäiriöt lukeminen

icon
> LukiMat
LukiMat-verkkopalvelu tarjoaa tietoa esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen ja matematiikan oppimisvalmiuksista
Asiasanat: NY152657 lukihäiriöt lukeminen oppimiskyky matematiikka

icon
> Papunet
Sivusto, jossa annetaan tietoa erilaisista tärkeistä yhteiskunnallisista asioista selkokielellä. Sivusto on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai ymmärtämisessä tai molemmissa. Sisältää mm. uutisia, arkipäivää, vuoden kiertoa.
Asiasanat: selkokieli maahanmuuttajat lukihäiriöt

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus