Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä

Materiaalin tarkemmat tiedot

Kuva: thumbnail
Oma arvio:
WWW-osoite: https://www.tervekoululainen.fi/tervekoululainen/laakekasvatusyhteistyo
Nimi:Lääkekasvatusmateriaali
Kuvaus: Lääkekasvatusmateriaali tarjoaa laajan tietopaketin lääkkeiden oikeasta käytöstä ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Materiaali sisältää eri luokka-asteille sopivia tehtäviä ja tuntisuunnitelmia opettajien ja oppilaiden käyttöön. Tehtävät ja tuntisuunnitelmat kehittävät oppilaiden kykyä olla aktiivisia omaan terveyteen liittyvistä asioissa sekä tukevat laaja-alaisen terveyskäsityksen muodostumista. Suurin osa tehtävistä on sähköisesti toteutettavia. Materiaalia ylläpidetään ja päivitetään Fimean ja UKK-instituutin yhteistyönä. Sisältö on tuotettu riippumattomasti, eikä sitä ole tuettu lääkeyritysten toimesta.
Asiasanat: itsehoito (yso) , koululaiset (yso) , lääkehoito (yso) , lääkekasvatus (vapaa) , terveys (yso) , terveystieto (oppiaineet) (yso) , ympäristöoppi (yso)
Maksullinen/Maksuton: Maksuton
Oikeudet: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Tekijä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • ;;Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Aineiston kieli: en sv fi
Julkaisija: TEKO - Terve koululainen, UKK-instituutti
Julkistamisaika:2022
Koulutusaste: ammatillinen koulutus lukiokoulutus perusopetus
Koulutusala: Biologia ja maantieto (perusopetus) Hyvinvointi ja turvallisuus (lukiokoulutus) Ihmisenä kasvaminen (perusopetus) Terveystieto (lukiokoulutus) Terveystieto (perusopetus) Toinen kotimainen kieli - ruotsi (lukiokoulutus) Toinen kotimainen kieli - ruotsi (perusopetus) Vieras kieli - englanti (perusopetus) Viestintä ja mediataito (perusopetus) Ympäristö- ja luonnontieto (perusopetus)
Oppiaine: Terveysala
Yhteiset opinnot: Terveystieto
Esi- ja perusopetuksen aste: 1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka 7. luokka 8. luokka 9. luokka
Materiaalin laji: Harjoitus Projekti Tietolähde Tuntisuunnitelma Tutkiva oppiminen Verkkotiedonhaku ja -käsittely
Laajuus: Laaja kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää osina
Roolit: Opettaja Oppilas

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
Palvelua ylläpitää Opetushallitus