Kuva: thumbnail
Oma arvio:
WWW-osoite: http://www.ruokatutka.fi
Nimi:RuokaTutka
Kuvaus: RuokaTutka tarjoaa opettajille ja muille ammattikasvattajille valmiita materiaaleja ja opetuskokonaisuuksia. RuokaTutkan maksuttomilla aineistoilla on vahva pedagoginen pohja, materiaalit soveltuvat useille ikäryhmille ja eri oppiaineisiin. RuokaTutka innostaa lapsia ja nuoria tutkimaan ruuan maailmaa eri näkökulmista tukien monilukutaidon kehittymistä ja laaja-alaista oppimista. Verkkosivuilta löytyvät aineistot ovat pääosin digitaalisia. Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle ruuan maailmaan!
Asiasanat: elintarviketuotanto (yso) , kouluruoka (yso) , maatalous (yso) , maito (lehmänmaito) (yso) , ravitsemus (yso) , ruoka (yso) , ruokahävikki (yso) , ruokakasvatus (yso) , terveys (yso) , vihannekset (yso)
Maksullinen/Maksuton: Maksuton
Oikeudet: Ruokavirasto
Tekijä: Ruokakasvatusyhdistys Ruukku
  • ;;Ruokakasvatusyhdistys Ruukku
Aineiston kieli: fi sv
Muu tekijä: Itä-Suomen yliopisto, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry, viestintätoimisto Cocomms
Julkaisija: Ruokakasvatusyhdistys Ruukku
Kohderyhmän ikä: 2-18
Koulutusaste: ammatillinen koulutus esiopetus lukiokoulutus perusopetus
Koulutusala: Biologia (lukiokoulutus) Biologia ja maantieto (perusopetus) Elämänkatsomustieto (lukiokoulutus) Elämänkatsomustieto (perusopetus) Fysiikka ja kemia (perusopetus) Historia (perusopetus) Hyvinvointi ja turvallisuus (lukiokoulutus) Ihminen ja teknologia (perusopetus) Ihmisenä kasvaminen (perusopetus) Kestävä kehitys (lukiokoulutus) Kotitalous (perusopetus) Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys (perusopetus) Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (lukiokoulutus) Kuvataide (perusopetus) Kuvataide (lukiokoulutus) Liikunta (perusopetus) Matematiikka (perusopetus) Teknologia ja yhteiskunta (lukiokoulutus) Terveystieto (perusopetus) Terveystieto (lukiokoulutus) Toinen kotimainen kieli - ruotsi (perusopetus) Toinen kotimainen kieli - ruotsi (lukiokoulutus) Toinen kotimainen kieli - suomi (perusopetus) Toinen kotimainen kieli - suomi (lukiokoulutus) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta (perusopetus) Vieras kieli - englanti (lukiokoulutus) Vieras kieli - englanti (perusopetus) Viestintä ja mediataito (perusopetus) Viestintä- ja mediaosaaminen (lukiokoulutus) Yhteiskuntaoppi (lukiokoulutus) Yhteiskuntaoppi (perusopetus) Ympäristö- ja luonnontieto (perusopetus) Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi (perusopetus) Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi (lukiokoulutus)
Oppiaine: Luonto- ja ympäristöala Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Elintarvikeala ja biotekniikka Majoitus- ja ravitsemisala Terveysala
Yhteiset opinnot: Fysiikka ja kemia Kulttuurien tuntemus Terveystieto Toinen kotimainen kieli - ruotsi Toinen kotimainen kieli - suomi Vieras kieli Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ympäristötieto Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Esi- ja perusopetuksen aste: Esiopetus 1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka 7. luokka 8. luokka 9. luokka
Materiaalin laji: Video Ääni Harjoitus Peli Projekti Tutkiva oppiminen
Laajuus: Laaja kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää osina
Roolit: Opettaja Oppilas