Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 10 kpl
icon
> Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus - opettajan opas
Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus on elämänkatsomustiedon oppikirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä 4. ja 5. luokan tunneilla. Kirja vastaa sisällöltään opetussuunnitelman perusteiden kurssia E. Kirjan kuvien, kysymysten ja kertomusten tarkoitus on virittää pohtimaan ja keskustelemaan, ja sen keskeinen tavoite on oppilaille muodostuva hyvä ajattelun taito. Teemat kattavat 1−5 vuosiluokkien kuuden viikkotunnin oppimäärästä viidennen osuuden. Kirjaa voi käyttää opiskelun tukena erilaisissa 1.−5.-luokkien yhdysryhmissä, mutta parhaiten se soveltuu noin viidesluokkalaisille. Kirjan sisältö on ryhmitelty opetussuunnitelman neljän aihepiirin mukaisesti niin, että jokaisesta on esillä yksi teema: Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu: Ajattelun vapaus, Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti: Kulttuuri, Yhteisö ja ihmisoikeudet: Tasa-arvo ja rauha, sekä Ihminen ja maailma: Kestävä kehitys.
Asiasanat: eettinen kasvatus kulttuuri-identiteetti kulttuuri rauha moraali kestävä kehitys ajattelu elämänkatsomustieto ihmissuhteet tasa-arvo ihmisoikeudet kestävän kehityksen kasvatus kulttuuri kulttuuri-identiteetti peruskoulu etiikka

icon
> Ihmisen elämä ja etiikka
Pohtii ihmisen keskeisiä elämänkysymyksiä ja hyvää elämää kristillisen etiikan mukaan. Sisältää uskonnon ylioppilaskokeen tehtäviä.
Asiasanat: elämän tarkoitus kristinusko hyvä elämä käsitykset kristillinen etiikka dogmatiikka uskonto (uskominen) lukio etiikka uskonnot uskonnonopetus kristinusko etäopetus elämänlaatu

icon
> RASMUS-verkoston kotisivut
Ihmisoikeusliiton koordinoiman Rasmus-verkoston kotisivut kokoaa yhteen rasismin, muukalaisvihan, muukalaispelon ja etnisen syrjinnän vastaiseen sekä monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävään työhön liittyviä tietoja, tapahtumia ja asioita. Tietolähde, josta näkee esimerkin yhteiskunnallisesta yhdistystoiminnasta ja verkon hyödyntämisestä siinä.
Asiasanat: monikulttuurisuus ihmisoikeudet kansainvälisyyskasvatus vaikuttaminen suvaitsevaisuus tasa-arvo lukio suvaitsevuus kulttuurienvälinen kasvatus ihmisoikeudet kulttuurin moniarvoisuus etiikka yhteiskuntaoppi

icon
> Pakolaisuus Aasiassa -verkkosivusto
Pakolaisuus Aasiassa -sivusto kertoo Aasian maiden pakolaistilanteesta artikkelien, tilastojen sekä tarinoiden valossa. Artikkelien aiheita ovat muun muassa vähemmistön ja enemmistön suhteet, kehitys ja pakolaisuus, ympäristö sekä naisten asema. Lisäksi materiaali sisältää tietokilpailun erikseen yläastelaisille ja lukiolaisille sekä pdf-tiedostona ladattavan opettajan oppaan, jonka tehtäviä voidaan käyttää historian, yhteiskunnallisten aineiden, äidinkielen sekä taideaineiden tunneilla. Tehtävien perustana ovat luovat ja toiminnalliset menetelmät, jotka kannustavat yhteistoiminnalliseen oppimiseen.
Asiasanat: kulttuurit (kulttuurimuodot) tasa-arvo kehitys suvaitsevaisuus monikulttuurisuus naisen asema maahanmuuttajat kansainvälisyyskasvatus ympäristö yläaste ja lukio pakolainen kulttuurienvälinen kasvatus suvaitsevuus naisen asema kulttuurin moniarvoisuus yhteiskunnallinen ongelma yhteiskuntaoppi Aasia etiikka Aasia

icon
> Kuluttajakasvatus
Käsittelee perusopetuksen kotitalousopetuksen kuluttajakasvatuksen tavoitteita paikallisissa ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa sekä kotitalouden sisältöjä kuluttajanäkökulmasta aihepiireittäin. Sisältää linkkejä tehtäviä sisältäville Kuluttajaviraston sivuille.
Asiasanat: kulutus tuotteet arkielämä eettinen kasvatus opetus rahankäyttö kuluttajat palvelut elämäntapa kulutustottumukset kuluttajakäyttäytyminen kestävä kehitys kuluttajakasvatus kotitalous (oppiaineet) kotitalous elämänlaatu kestävän kehityksen kasvatus talous etiikka kuluttajavalistus peruskoulu lukio

icon
> Huhtikuu: Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö
Perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Teemakuukaudet sisältävät aineistoa, toimintaideoita ja tehtäviä, joita voi hyödyntää demokraattiseen kansalaisuuteen kasvattamisessa ja Osallistuva ja Aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuksiin liittyvien aiheiden opetuksessa kaikissa oppiaineissa ja ikäryhmissä. Huhtikuun teemakuukaudessa käsitellään näkökohtia, joissa yhdistyvät ekologisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Teemakuukaudessa perehdytään tarkemmin koulun ympäristöjärjestelmiin, kaavoitukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun kunnassa, kuluttajakasvatukseen ja markkinointiin sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen.
Asiasanat: osallistuva suunnittelu kansalaistoiminta yhdyskuntasuunnittelu kaavoitus kansalaistaito arkkitehtuuri vaikuttaminen ekologia kestävä kehitys rakennettu ympäristö kuluttajakasvatus ekologia kuluttajavalistus ympäristökasvatus kestävän kehityksen kasvatus etiikka

icon
> Etälukio - Uskonto
Etälukion Uskonto-kurssi tarjoaa mahdollisuuksia tietoon, pohdintaan ja elämyksiin suurten maailmanuskontojen parissa. Se sisältää kattavasti tietoa eri maailmanuskonnoista. Kurssilla käsitellään uskonnon luonnetta ja merkitystä, kirkkoa ja yhteiskuntaa, etiikkaa sekä suomalaisten uskontoa. Kurssi sisältää uskonnon yo-tehtäviä ja äänitiedostoja, joiden kuuntelemiseksi sivulla on tarkat ohjeet.
Asiasanat: juutalaisuus kristinusko hindulaisuus elämänkatsomus Raamattu uskonto (uskominen) islam kirkko (instituutio) etiikka dogmatiikka kirkkohistoria buddhalaisuus etiikka uskonnolliset rakennukset uskonnot etäopetus hindulaisuus juutalaisuus buddhalaisuus lukio kristinusko uskonnonopetus islam

icon
> Elämänkatsomustietoa perusopetuksen 1.–2. luokille
Elämänkatsomustiedon opiskelun tavoitteita ovat lasten eettisen kasvun tukeminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ympäristö- ja luontoarvojen sisäistäminen. Alkuopetuksen työtavoissa korostuvat leikit, askartelu, piirtäminen, musiikki sekä kaikenlainen toiminnallisuus. Myös keskusteleminen on tärkeätä. Elämänkatsomustiedon keskeisiä sisältöalueita lähestytään lapsille hauskojen ja helppojen toimintojen kautta.
Asiasanat: kansalaiskasvatus ihmissuhteet kulttuuri-identiteetti identiteetti elämänkatsomustieto luonnonvarat peruskoulu etiikka kulttuuri-identiteetti alkuopetus ympäristö

icon
> EDU - Miina, Ville ja vintiöt - opettajan opas
Opetushallituksen tuottama oppikirja elämänkatsomustiedon opetukseen perusopetuksen 1.–5. luokille. Opettajille suunnattu tukimateriaali koostuu kahdesta osiosta: toisessa kokonaisuudessa selvitetään elämänkatsomustietoa oppiaineena ja toisessa osiossa on kirjan kappaleisiin liittyvää tukimateriaalia.
Asiasanat: elämänkatsomustieto peruskoulun ala-aste opetusmateriaalit etiikka opettajanoppaat

icon
> Piraattitehdas
Aineistolla halutaan tukea sitä, että nuoret oppisivat mm. pohtimaan mediaan ja teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia arvoja. Aineistopakettiin kuuluu ”Piraattitehtaan arvoitus”-sarjakuvalehti, opettajan opas, kalvosarja ja verkkosivut.
Asiasanat: yrittäjyys viestintä etiikka mediakasvatus peruskoulu teknologia

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus