Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 4 kpl
icon
> Lääkekasvatusmateriaali
Lääkekasvatusmateriaali tarjoaa laajan tietopaketin lääkkeiden oikeasta käytöstä ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Materiaali sisältää eri luokka-asteille sopivia tehtäviä ja tuntisuunnitelmia opettajien ja oppilaiden käyttöön. Tehtävät ja tuntisuunnitelmat kehittävät oppilaiden kykyä olla aktiivisia omaan terveyteen liittyvistä asioissa sekä tukevat laaja-alaisen terveyskäsityksen muodostumista. Suurin osa tehtävistä on sähköisesti toteutettavia. Materiaalia ylläpidetään ja päivitetään Fimean ja UKK-instituutin yhteistyönä. Sisältö on tuotettu riippumattomasti, eikä sitä ole tuettu lääkeyritysten toimesta.
Asiasanat: terveystieto (oppiaineet) ympäristöoppi koululaiset lääkehoito itsehoito terveys lääkekasvatus

icon
> Terve! / WSOYpro
Terve!-sarja on luotettava ja ajantasainen uutuus lukioon. Laaja-alainen tietopaketti tarkastelee terveystiedon aihepiirejä terveyden edistämisen näkökulmasta ja antaa hyvät eväät ylioppilaskirjoituksiin. Työhuoneessa on käyttäjille sähköiset opettajan materiaalit.
Asiasanat: terveystieto (oppiaineet) terveystieto

icon
> Voimavarat ja selviytymisen taidot | Opettaja.tv | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee yläkoulun terveystietoa voimavarojen ja selviytymisen näkökumista: Terveyteen liittyy paljon muutakin kuin fyysinen toimintakyky. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sosiaalista tukea ja turvaverkostoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä tunteisiin ja niiden ilmaisemiseen. Yhteisöistä ihminen voi saada tukea ja apua elämänsä eri vaiheissa. Kiusaaminen sulkee ihmisen yhteisön ulkopuolelle. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät videoita.
Asiasanat: terveystieto (oppiaineet) Opetushallitus

icon
> Terveystiedon syventävä kurssi
Kurssin lähtökohtana on oman terveytesi tämän hetkinen kartoittaminen ja oman alueesi terveyspalvelujen tarjonnan kartoittaminen ja tavallisimpien lääketieteellisten kokeiden tarkastelu. Tiedollinen osuus perustuu linkkikokoelmiin. Sivusto sisältää myös kurssin suorittamiseen liittyviä ohjeita ja oppimistehtäviä.
Asiasanat: terveydentilaan liittyvä rooli terveystieto (oppiaineet) terveydentila

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus