Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 8 kpl
icon
> Sammon salat
Pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta.Oppimateriaali koostuu kolmesta osasta: - Kalevalan keskeisimmät runot ja niiden tiivistelmät sekä hahmojen esittely - Sampo, jossa käyttäjät rakentavat oman Samponsa pelaamalla minipelejä ja suorittamalla tehtäviä - Lönnrotin maailma, jossa käsitellään Lönnrotin elämäntyötä ja sen vaikutuksia suomen kieleen ja kulttuuriin
Asiasanat: Kalevala kansanperinne

icon
> Live Lemminkäinen!-production 2016 in English
Lemminkäinen is the young hero of Kalevala, a proud and courageous soldier. The different phases of Lemminkäinen's story comprise an essential part of The Kalevala, the national epic of Finland. The story is based on Lemminkäinen’s hymn, which was once sung by Juhana Kainulainen, a peasant living in the village of Hummovaara in Kesälahti (currently a part of the town of Kitee). In 1828, Elias Lönnrot wrote down the hymn during his first journey to Karelia to gather poems. The story was a basis for the dramatic tale of Lemminkäinen in The Kalevala. Please jump into the exciting adventures of Lemminkäinen through the fascinating narrative, inspiring drawings, the music of the world-famous Nightwish and the runes of The Kalevala! Duration of the video: appr. 14 min.
Asiasanat: Kalevala kansalliseepokset historia kansalliseepos

icon
> Live Lemminkäinen!-produktio 2016
Lemminkäinen on Kalevalan nuori sankari, ylpeä ja rohkea soturi, jonka tarinan vaiheet muodostavat keskeisen osan kansalliseepostamme. Tarina pohjautuu Kiteen Kesälahdella Hummovaaran kylässä asuneen talonpojan, Juhana Kainulaisen, laulamaan Lemminkäisen virteen. Elias Lönnrot taltioi virren vuonna 1828 ensimmäisellä runonkeruumatkallaan Karjalassa. Tarinan pohjalta hahmottui Kalevalan dramaattinen kertomus Lemminkäisestä. Sukella Lemminkäisen jännittäviin seikkailuihin mukaansa tempaavan tarinan, kiehtovien piirroskuvien, maailmankuulun Nightwishin musiikin ja Kalevalan runojen kautta! Videon kesto: noin 14 min.
Asiasanat: Kalevala kansalliseepokset historia kansalliseepos

icon
> Äidinkielen ja kirjallisuuden harjoituksia
Oulun normaalikoulun luoma sivusto, jolla on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen eri aiheisiin keskittyviä tehtäviä. Aukkotehtäviä, sanaristikoita, tietovisoja ja yhdistelytehtäviä on mm. Suomen kirjallisuudenhistoriasta ja maailmankirjallisuudesta, tunnetuista suomalaisista teoksista (esim. Kalevala), kirjallisuuden käsitteistä, kielenhuollosta (mm. yhdyssanat, pilkut, lyhenteet), sanaluokista, sijamuodoista, lauseenjäsennyksestä, vierassanoista ja sivistysanoista sekä mediasta. Sivustolla on omana osanaan tehtäviä suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville. Sivusto ja sen tehtävät soveltuvat etenkin peruskoulun yläasteikäislle oppilaille, ja tehtäviä voi käyttää myös kertausmateriaalina lukiossa tai aikuisille.
Asiasanat: lauseet lauseenvastikkeet sivistyssanat vierassanat oikeinkirjoitus kieli käsitteet lyhenteet kirjallisuudenhistoria välimerkit kirjallisuuden tyylit sijamuodot kielenhuolto media sanaristikot kirjoittaminen yläkoulu lauseenjäsennys maahanmuuttajat tehtävät harjoitukset äidinkieli (oppiaineet) suomi toisena kielenä murteet sanaluokat yhdyssanat Kalevala maailmankirjallisuus

icon
> Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkomateriaaleja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkomateriaaleja. Osana SKS:n tietopalvelua tälle sivulle on koottu asiakokonaisuuksia Seuran keskeisaloista. SKS-tietopaketit Kalevalasta ja Elias Lönnrotista sisältävät mm. tiiviin tekstiosuuden, näytteitä Seuran kokoelmista, kirjallisuusviitteitä ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.
Asiasanat: kekri pääsiäinen tiedonhaku juhannus joulu juhlapäivät suomalaisuus kulttuuriperintö Kalevala Elias Lönnrot J.L. Runeberg,

icon
> Internetix-materiaali Opit-ympäristö
Opintojakson tavoittena on perehdyttää opiskelijat suomalaisen kansanuskon perusteisiin, kansanuskontutkimuksen oppihistoriaan, kalevalaiseen myyttiseen maailmankuvaan ja käytännön kansanuskon ilmiöihin. Suomalaisen kansanuskon opetus on yliopistossa osana suomalaisten uskontoperinteiden opetusta. Tämä suomalaisen kansanuskon esitys on laajuudeltaan 1 ov, ja se soveltuu myös lukion oppimateriaaliksi. Sivuston käyttö vaatii rekisteröitymisen oppimateriaalin käyttäjäksi.
Asiasanat: Kalevala myytit kansanusko

icon
> Kalevalan luokkakuva; Kalevala-taidetta kouluille
KALEVALAN LUOKKAKUVA – Kalevala-taidetta kouluille on tuotettu koulujen tarpeeseen. Sivusto tehtävineen johdattaa oppilaan Kalevala-aiheisen taiteen lähitarkasteluun. Omien tulkintojen ja tekemisen kautta Kalevalan tematiikka, tapahtumat ja henkilöt liittyvät myös oppilaan arkeen. Taiteilijoiden Kalevala-tulkinnat ilmentävät eri aikojen ihanteita, taidesuuntia, odotuksia ja uhkakuvia. Joistakin Kalevala-kuvista on tullut suomalaisuuden ikoneita. Kalevala ja Kalevala-taide käsittelevät myyttejä, sankaritarinoita, suuria tunteita, ihmisten ja luonnonvoimien rinnakkaiseloa ja ihmiselämän käännekohtia – asioita, jotka ovat ihmisenä olemisen kannalta aina ajankohtaisia ja yleismaailmallisia. Sivustolla olevat tehtävät on suunniteltu vastaamaan erityisesti perusopetuksen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen opetussuunnitelmien tavoitteita. Sivustoa voi soveltaa myös muiden perusopetuksen luokka-asteiden ja lukion opetuksessa ja eri oppiaineissa. Sitä voi hyödyntää myös ammatillisessa koulutuksessa tai vapaassa sivistystyössä, erityisesti sana- ja kuvataiteen opinnoissa.
Asiasanat: Kalevala historia

icon
> Kirjallisuus | Opettaja.tv | yle.fi - alakoulu
Yleisradion opettaja.tv:n Kirjallisuus-teemakokonaisuudessa on 4 videota ja 18 tehtävää, jolla testataan laajasti kirjallisuuteen liittyvää tietoa. Lisäksi sivustolla on linkki kirjallisuusaiheisiin Ylen Elävän arkiston tallenteisiin. Teemakokonaisuus on tarkoitettu alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneille.
Asiasanat: kirjallisuus Kalevala kauhuelokuvat kauhukirjallisuus Aku Kivi, Heidi, Ankka,satu Pikku Agricola, Aleksis

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus