Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 2 kpl
icon
> Koulu 3.0 (pdf)
Julkaisu toimii keskustelun avaajana ja osin myös jatkaa jo aloitettua keskustelua tieto-ja viestintätekniikan roolista opetuksessa, oppimisessa. Julkaisun artikkelit luotaavat aihepiiriä tutkimuksen eri näkökulmista toisiaan täydentäen. Julkaisu on suunnattu kaikille tieto-ja viestintätekniikan opetuksesta kiinnostuneille opettajille, oppilaitosjohdolle, vanhemmille ja päättäjille kaikilla kouluasteilla ja oppilaitosmuodoissa.
Asiasanat: tieto- ja viestintätekniikka digitaaliset teknologiat

icon
> KenGuru
Tämän KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutusten tukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Materiaalin kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat ja ajatusmaailma. Lisäksi tavoitteena on rehtoreiden työn helpottaminen tuomalla lisäideoita ja virikkeitä rehtorin arkeen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Materiaalia sekä sen osia ja oppimistehtäviä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa täydennyskoulutuksen osissa – niin lähiopetuksessa, verkko-oppimisessa kuin vertaistuen apunakin. Materiaali soveltuu myös hyvin opintopiireihin tai itsenäiseen verkko-opiskeluun.
Asiasanat: tieto- ja viestintätekniikka itseopiskelu verkko-opiskelu

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus