Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 15 kpl
1 2 | seuraava >>
icon
> Vilma
Selkokielisen materiaalin tarkoitus on toimia maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon opetuksen apuna ja maahanmuuttajien itsenäisen tiedonhaun ja tehtävien tekemisen verkkoympäristönä. Vilmasta löytyy monenlaista tietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta; mm. Seuraavia aiheita käsitellään: maantiede, ilmasto, luonto, väestö, uskonto, elinkeinot, historia, elinkeinot, historia, koulutusjärjestelmä, työelämätietous, sosiaaliturva, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, poliisi, ulkomaalaisvirasto, oikeuslaitos ja kansalaistoiminta. Valittavana on kaksi kielitaitotasoa. Uudet sanat on kerätty sanastoiksi, mikä helpottaa Vilman hyödyntämistä suomen kielen opetuksessa. Sisältää paljon kuvia, tehtäviä ja linkkejä.
Asiasanat: työelämä suomen kieli koulutusjärjestelmät sosiaaliturva ilmasto maahanmuuttajat sanastot tehtävät maantiede uskonto (uskominen) poliisi (organisaatiot) kansalaistoiminta yhteiskuntaoppi luonto väestö kansalaiskasvatus elinkeinot historia ESR-hanke

icon
> Etälukion opinto-opas (pdf)
Etälukion opinto-opas on tarkoitettu kaikille etäopiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille ja opinto-ohjaajille, nuorista aikuisiin. Oppaaseen on koottu tiiviiseen muotoon perustietoja lukion etäopetuksen toiminnasta ja käsitteistä. 28-sivuinen opas on pdf-muotoinen ja sen sisältökokonaisuudet ovat: Minustako etäopiskelija, Etäopiskelun tavoitteet, Etäopiskelijan opintosuunnitelma, Etäopiskelijan opintokustannukset ja opintososiaaliset edut, Etäopiskelun elementit, Etäopiskelun ja etäopetuksen muodot, Etäopiskelijan tietolähteet, Opinto-ohjaus ja tutorointi, Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto, Etäopiskelijan tutkinnon jälkeinen ohjaus.
Asiasanat: etälukio etäopiskelu opastus ESR-hanke, YLE Opetushallitus,

icon
> NatureIT - Livekamerat
Merikotkan pesään, merimetsokolonioihin, harmaahylkeiden poikimisluodoille sekä vedenalaisiin rakkolevävyöhykkeisiin asennetuilla nettikameroilla välitetään reaaliaikaista kuvaa kohteiden elämästä.
Asiasanat: vesiekosysteemit ESR-hanke

icon
> Virtuaalisuo (VISU)
Virtuaalisuo-oppimisympäristö * sisältää soiden, niiden luonnon ja eri käyttömuotojen esittelyn * auttaa käyttäjiä ymmärtämään soiden merkityksen etenkin luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, taloudellisen toiminnan ja paikalliskulttuurin näkökulmasta * tarjoaa monipuolisen välineen suoluontoon liittyvän tietämyksen rakentamiseen, sisällölliseen kehittämiseen ja osaamisen arviointiin. Virtuaalisuo-oppimisympäristössä pääset tutustumaan suoekosysteemiin, suoluonnon erityispiirteisiin sekä soiden käyttötapoihin. Virtuaalisuolta löydät myös videoita, karttoja, lehtileikkeitä ja useita pelejä (Suoseikkailu, Suolautapeli ja Lasten suon tehtäviä).
Asiasanat: luonnonsuojelu soidensuojelu turvemaat metsäala ESR-hanke

icon
> Puhdistuspalvelu
Puhdistuspalvelumateriaalin (pdf, 78 s.) tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmien kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä. Tekstin mukana on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin, on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Puhdistuspalvelumateriaalissa on myös interaktiivisia harjoituksia, joiden avulla on tarkoitus kerrata alan sanastoa ja varmistaa asioiden ymmärtäminen.
Asiasanat: maahanmuuttajat NY146250 suomen kieli ESR-hanke

icon
> Hygieniaosaaminen (pdf)
Hygieniaosaamismateriaalin (pdf, 40 s.) tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Hygieniaosaamismateriaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi joko yhdessä opettajan kanssa tai itsenäiseen opiskeluun. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Opiskelija voi käyttää materiaalia myös itsenäisesti kartuttaessaan omaa hygieniaosaamistaan. Opettajan on silloinkin hyvä opastaa opiskelijaa materiaalin käyttämiseen. Tekstin mukana on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin, on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta.
Asiasanat: maahanmuuttajat hygienia (puhtaus) suomen kieli ESR-hanke

icon
> Hoiva ja huolenpito
Selkokielinen hoiva- ja huolenpitomateriaali (pdf, 28s.) maahanmuuttajien opetukseen. Materiaali yhdistää suomen kielen oppimisen sekä ammatillisen sisällön ymmärtämisen ja oppimisen. Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Hoiva- ja huolenpitomateriaalista löytyy esimerkkejä alan selkokielisistä teksteistä. Tekstin mukana on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin, on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Hoiva- ja huolenpitomateriaalissa on myös harjoituksia, joiden avulla on tarkoitus kerrata alan sanastoa ja varmistaa asioiden ymmärtäminen.
Asiasanat: NY165813 suomen kieli hoivatyö hoivapalvelut hoivapalvelut (palvelut) terveydenhuoltoala sosiaaliala maahanmuuttajat huolenpito ESR-hanke

icon
> Ensiapu (pdf)
Selkokielinen ensiapumateriaali maahanmuuttajien opetukseen. Materiaalin (pdf, 70s.) tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmien kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä ja tekstin mukana on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Vaikka ensiapuun liittyvät asiat opetetaan tunnilla ja oppiminen tapahtuu paljolti käytännön tekemisen kautta, on maahanmuuttajan yleensä tärkeää saada opittava asiakokonaisuus itselleen myös tekstimateriaalina. Näin hän voi opiskella asioita ja sanoja itsenäisesti, kerrata ja tarkistaa, mikä häneltä on mahdollisesti jäänyt tunnilla ymmärtämättä. Ensiapumateriaalin lopussa on interaktiivisia kertauskysymyksiä, joita opettaja voi hyödyntää haluamallaan tavalla.
Asiasanat: sairaanhoito viestintä maahanmuuttajat ensiapu suomen kieli ESR-hanke

icon
> Opiskelijataidot ja työelämäviestintä
Selkokielisen opiskelutaito- ja työelämäviestintämateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali (pdf, 40 s.) on tarkoitettu maahanmuuttajaopetukseen opettajan kanssa käytettäväksi. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa, mutta joka tarvitsee tukea sanaston oppimisessa. Opettaja voi ryhmän mukaan joko jakaa opiskeltavan materiaalin opettaessaan kyseistä asiaa tai se kannattaa antaa edeltävällä kerralla kotona luettavaksi, jotta tunnilla ei tulisi niin paljon uusia sanoja. Parasta on, jos myös suomen kielen opettaja voi vielä omilla tunneillaan tehdä kirjallisia ja suullisia sanastoharjoituksia, joissa materiaalin sanat kertaantuvat. Tekstin ja sananselitysten lisäksi materiaalissa on runsaasti sekä suullisia että kirjallisia interaktiivisia harjoituksia. Harjoitusten tarkoitus on aktivoida opiskelijaa oppimaan viestintään ja työelämään liittyviä asioita ja sanastoa.
Asiasanat: viestintä maahanmuuttajat työ ESR-hanke

icon
> Maahanmuutajan tie työhön ja ammattiin - Miten ohjaan, opetan ja kannustan
Maahanmuttajien opetus ja ohjaus vaativat monikulttuurista osaamista, paneutumista opetusmetodeihin ja -materiaaleihin. Ohjaus vaatii myös kotoutumisprosessin ymmärtämistä. Tämä materiaali (pdf) pohtii näitä teemoja ja etsii vastauksia kysymykseen: Millä osaamisella kouluttaa maahanmuuttajia ammatteihin ja saada osaajia suomalaiseen työelämään? Materiaali on tarkoitettu ammattiaineen kouluttajille, jotka opettavat maa- hanmuuttajia. Se koostuu maahanmuuttajien kouluttajien sekä ohjauksen ja opetuksen ammattilaisten artikkeleista. Lisäksi se sisältää metodeja ja materiaaleja, joiden avulla voi paremmin ottaa maahanmuuttajien erityistarpeet huomioon.
Asiasanat: maahanmuuttajat työ opiskelijat ESR-hanke

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus