Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 4 kpl
icon
> Nanokoulu
Materiaali on tarkoitettu lukion oppilaille nanofysiikan kurssin tueksi. Verkkokurssin luentojen ja didaktisen keskustelun tarkoituksena on avartaa lukiolaisten tietämystä tulevaisuuden kenties merkittävämmästä tieteen- ja teknologian alasta eli nanotieteestä ja sen valjastamisesta ihmisen palvelukseen. Nanotieteestä puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti poikkitieteellistä kokonaisuutta, jossa yhdistyvät kemia, biologia ja fysiikka (sekä sovelluksissa lääketiede). Tällä kurssilla on erityisesti painotettu fysiikan näkökulmaa, sillä kurssin sisällön suunnittelijat ovat kaikki fyysikoita ja kurssi toteutetaan nanofysiikan nimellä. Tulevina vuosina projektia voidaan laajentaa integroimalla mukaan biologian ja kemian luentokokonaisuuksia.
Asiasanat: lukiolaiset biologia lukio fysiikka NY164166 kurssit kurssikirjastot NY156827

icon
> Etälukio: uskonto | Abitreenit | yle.fi
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuus käsittelee lukion uskontoa kokonaisuutena, jolla voi valmistua ylioppilaskirjoituksiin. Materiaalin avulla on mahdollisuus kerrata lukion uskontoa Etälukion radio-ohjelmien avulla. Ohjelmien kesto on n. 30 min. Teemapaketit ovat jatkuvasti kehittyviä ja ne sisältävät äänitteitä.
Asiasanat: lukiolaiset lukio uskonto (uskominen) kurssit Opetushallitus

icon
> Kulttuuri
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi, mutta materiaaleihin voi tutustua myös itseopiskeluna ja ne ovat vapaasti käytettävissä kaikessa opetuksessa. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Tässä Venäjän kurssissa 7 opitaan puhumaan kirjallisuudesta, kuvataiteesta ja musiikista, ymmärtämään venäläistä kulttuuria ja venäläisiä arvoja sekä symboleja,erilaisista uskomuksista ja enteistä, sananlaskuja, sanontoja, satuperinnettä ja runoja, imperatiivi, konditionaali,keskeisiä pronomineja. Materiaalin sisältökokonaisuudet ovat: Venäläisistä arvoista, Uskomuksista, enteistä ja taikauskosta, Kirjallisuus, Kuvataide, Musiikki, Hauska tietää, Kielioppi, Tehtäviä, Sanasto. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: etälukio kurssit kulttuuri venäjän kieli Opetushallitus

icon
> Yhteinen maapallomme
Etälukion verkkomateriaalit on tarkoitettu etäopiskelijan tueksi, mutta materiaaleihin voi tutustua myös itseopiskeluna ja ne ovat vapaasti käytössä kaikessa opetuksessa. Etälukion verkkomateriaalit noudattavat Aikuisten lukiokoulutuksen perusteissa mainittuja tavoitteita. Tällä Venäjän kurssilla 8. opitaan ympäristön- ja ihmisensuojelusanastoa, asiaa Venäjän luontotyypeistä - mielenkiintoista tietoa ”Venäjän seitsemästä ihmeestä” ja Unescon maailmanperintökohteista Venäjällä, Venäjän yhteiskunta- ja hallintorakenteesta, käyttämään etuliitteisiä liikeverbejä, ymmärtämään partisiippeja ja gerundeja. Materiaalin sisältökokonaisuudet ovat: Johdanto,Venäjän luonto,Ympäristönsuojelu Venäjällä,Unescon maailmanperintöluettelo, Ihmisen suojelu, Hauska tietää, Kielioppi, Tehtäviä ja Sanasto. Sivut näkyvät varmimmin Internet Explorer 5.2 tai Netscape Navigatorin 4.7, Mozilla, Opera ja Safari-ohjelmilla ja uudemmilla versioilla. Parhaiten sivut näkyvät ohjelmien uusimmilla versioilla.
Asiasanat: kurssit etälukio venäjän kieli Opetushallitus

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Opetushallitus logo
print Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus